Είτε πρόκειται για νέα είσπραξη είτε για ποσό που έχει ήδη κατατεθεί από τον πελάτη, ένα παραστατικό πώλησης πρέπει να συνδεθεί με μία ή περισσότερες εισπράξεις για να μαρκαριστεί ως εξοφλημένο. Αυτό επιτρέπει και την καθιέρωση υπενθυμίσεων για μη εξοφλημένα τιμολόγια καθώς και εξόφληση πολλαπλών παραστατικών πώλησης με μία είσπραξη, εφόσον το ποσό επαρκεί. Εάν η εξόφληση γίνει ταυτόχρονα με την έκδοση, με φυσική παρουσία, μπορείτε να προχωρήσετε με πληρωμή μέσω POS.

Μαρκάρετε ως εξοφλημένο/μερικώς εξοφλημένο

Όταν συνδέεται ένα παραστατικό πώλησης (τιμολόγιο) με μία ή περισσότερες εισπράξεις Αυτό μπορεί να γίνει από το μενου "Εισπράξεις" καθώς επίσης και με ένα απλό κλικ στο +Προσθήκη Πληρωμής στο πεδίο σχετικές εισπράξεις του παραστατικού.

Εάν το τιμολόγιο έχει αποθηκευτεί ως προσχέδιο, θα χρειαστεί να αλλάξει κατάσταση σε 'Εκδόθηκε' πρωτού προχωρήσετε με την εξόφλησή του. Στην περίπτωση ακύρωσης μέσω πιστωτικού τιμολογίου, η σύνδεση των δυο εγγράφων αρκεί για να μαρκαριστεί το τιμολόγιο ως "εξοφλημένο".

Σημαντικό: Εάν έχετε συνδέσει μία πύλη πληρωμής, και ο πελάτης σας ολοκληρώσει την πληρωμή ακολουθώντας το σύνδεσμο, το παραστατικό πώλησης θα μαρκαριστεί ως "εξοφλημένο" αυτόματα. 


#1 Προσθήκη/συσχέτιση είσπραξης ανά παραστατικό


Επιλέγοντας την εντολή "+Προσθήκη πληρωμής" από το κάτω μέρος του παραστατικού (κατά την επισκόπηση), θα έχετε σας παρουσιαστούν από μία έως τρεις από τις παρακάτω επιλογές:

  • Χρήση πιστωτικού, 

  • Από πλεόνασμα και 

  • Νέα πληρωμή.

Εάν, μάλιστα δεν πληρούνται οι συνθήκες για κάποια από τις δύο πρώτες επιλογές, ανοίγει απευθείας η καρτέλα καταχώρησης ποσών της νέας είσπραξης.

Χρήση πιστωτικού

Εάν η παραγγελία έχει ακυρωθεί και πρόκειται να γίνει επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, μπορείτε να συνδέσετε το τιμολόγιο με ένα πιστωτικό πώλησης. Για να είναι διαθέσιμη η εντολή, θα πρέπει να έχει ήδη καταχωρηθεί το πιστωτικό μέσω της ειδικής λειτουργίας.


Από πλεόνασμα

Με τον ίδιο τρόπο, η επιλογή από πλεόνασμα διατίθεται όταν έχετε προχωρήσει ήδη στην εισαγωγή είσπραξης, ολόκληρου ή μέρους του ποσού προς εξόφληση από τον πελάτη.

Νέα πληρωμή

Με την καταχώρηση νέας πληρωμής πελάτη από την εντολή στο παραστατικό, δημιουργείται η αντίστοιχη εγγραφή στις "Εισπράξεις", μαρκάροντας ταυτόχρονα την εξόφληση (ολική ή μερική) του τιμολογίου.

Εφόσον έχετε προσθέσει σχετική κατηγοριοποίηση των εισπράξεών σας, μπορείτε να την καταγράψετε σε αυτό το βήμα, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

#2 Συσχέτηση με "Εισπράξεις"

Μπορείτε να προχωρήσετε στην εξόφληση καταχωρώντας νέα πληρωμή από το μενού "Εισπράξεις" (προσθήκη) ή απλά συσχετίζοντας υπάρχουσα είσπραξη με ένα ή περισσότερα τιμολόγια. Ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία στην περίπτωση πολλαπλών παραστατικών με εκκρεμότητα εξόφλησης από τον πελάτη.

Στο παρακάτω παράδειγμα, το ποσό επαρκεί για την εξόφληση άνω του ενός παραστατικού πώλησης. Πατώντας "Αποπληρωμή" δίπλα στην εκάστοτε καταχώρηση, γίνεται και η εξόφληση του αντίστοιχου τιμολογίου. 

Για να γίνει η εξόφληση από το σύστημα (κατά ημ/νία έκδοσης ξεκινώντας από το παλιότερο), επιλέξτε "Αυτόματη εξόφληση" και επιβεβαιώστε.

Σε κάθε περίπτωση, ολοκληρώνετε πατώντας "Αποθήκευση" για να σώσετε τις αλλαγές σας.

Διαγραφή πληρωμής

Για να κάνετε μία από τις παρακάτω ενέργειες: Επεξεργασία, Διαγραφή και Ακύρωση, το παραστατικό πώλησης δεν πρέπει να έχει πληρωμές συσχετισμένες με αυτό.

#1 Διαγραφή πληρωμής πελάτη (είσπραξης) από το σύστημα:

Από τις  "Εισπράξεις", επιλέγετε την εγγραφή (ή τιε εγγραφές) που θέλετε να διαγράψετε και κάνετε κλικ στο Ενέργειες -> Διαγραφή επιλεγμένων.

#2 Αποσύνδεση μόνο από το έγγραφο

Εφόσον επιθυμείτε να διατηρήσετε την είσπραξη/πληρωμή στο σύστημα για μελλοντική χρήση, μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής:

Μέσα από τη σελίδα προβολής του εγγράφου προς ακύρωση, μετακινείστε στο πεδίο 'Σχετικές εισπράξεις'. Από εκεί, για να διαγράψετε την πληρωμή κάνετε κλικ στο (Χ) δίπλα από τις Λεπτομέρειες και κάνετε διαγραφή:


Σημαντικό

Ας υποθέσουμε ότι επιθυμείτε να διατηρήσετε μία είσπραξη για ένα παραστατικό πώλησης, με σκοπό την εξόφληση μετά από επεξεργασία/ακύρωση ή διαγραφή και επανέκδοση. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουμε την επιλογή "Από πλεόνασμα " κατά την εντολή  "+Προσθήκη Πληρωμής" στο παραστατικό. Αυτό θα βοηθήσει στο να περαστεί η κάθε είσπραξη μόνο μία φορά. \


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?