Έστω ότι ισχύει κάτι από τα παρακάτω:

  • Έχετε εποχιακή επιχείρηση και κάνετε χρήση συγκεκριμένους μήνες το χρόνο.

  • Πρόκειται να διακόψετε προσωρινά τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας.

  • Πλέον καλύπτεστε από το δωρεάν πλάνο.

  • Σκοπεύετε να αποχωρήσετε οριστικά από την Elorus. Τονίζουμε ότι μας ενδιαφέρουν πολύ οι λόγοι αποχώρησης και οι παρατηρήσεις που έχετε για εμάς. 

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι επιθυμείτε να προχωρήσετε σε "Ακύρωση συνδρομής".

Πραγματοποιώντας ακύρωση, η συνδρομή δε θα ανανεωθεί και όταν η περίοδος χρήσης που έχετε κατοχυρώσει λήξει, το σύστημα θα σας μεταφέρει στο free πλάνο.

Συνεπώς, η πρόσβασή σας στην εφαρμογή δεν επηρεάζεται. Επηρεάζεται ο συνολικός αριθμός πελατών που τιμολογείτε.

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, τόσο η πρόσβασή σας όσο και τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει παραμένουν στη διάθεσή σας.  Φυσικά, αν το επιθυμείτε μπορείτε να κατεβάσετε backups με τις εγγραφές σας.


Σημείωση: Για να διατηρήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, βεβαιωθείτε ότι το email που έχετε καταχωρήσει είναι ενεργό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορείτε να το αλλάξετε από το προφίλ χρήστη.  


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?