Στο μενού Επαφές, έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων επαφής με αναζήτηση του ΑΦΜ στο taxisnet. Προϋπόθεση είναι η διασύνδεση με τη σχετική υπηρεσία.  Εάν, παρόλα αυτά, η αναζήτηση δε λειτουργεί, απαντήστε στις εξής τρεις ερωτήσεις.

-Έχετε καταχωρήσει το ΑΦΜ σας στην εφαρμογή;


Για να λειτουργήσει η διασύνδεση χρειάζεται η εισαγωγή του ΑΦΜ της επιχείρησής σας, στο αντίστοιχο πεδίο εντός της εφαρμογής, από το μενού "Ρυθμίσεις-> Οργανισμός".

-Έχετε προχωρήσει σε διασύνδεση με τους ειδικούς κωδικούς; 

Προϋπόθεση είναι η διασύνδεση με χρήση των ειδικών κωδικών, που προκύπτουν από το taxisnet (εικόνα από την γγπσ):

Εάν δεν διαθέτετε τους κωδικού αυτούς, αποκτήστε τους ακολουθώντας τις οδηγίες. Συνήθως, οι κωδικοί που εκδίδετε ενεργοποιούνται εντός μίας εργάσιμης από την υπηρεσία.

Σημαντικό! Το ΑΦΜ που θα χρησιμοποιήσετε στην έκδοση των ειδικών κωδικών πρέπει να είναι εταιρικό, ώστε να δώσει αποτελέσματα στην αναζήτηση και επιπλέον, να ταυτίζεται με αυτό που έχετε εισάγει στο προηγούμενο βήμα.

Εφαρμόστε τους κωδικούς στο μενού "Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις εφαρμογής", στην καρτέλα διασυνδέσεις, επιλέγοντας "Εγκατάσταση" στο πεδιο "Taxisnet ΑΦΜ"

-Έχετε επιλέξει "Εισαγωγή-> Αναζήτηση στο Taxisnet" από το μενού "Επαφές";

Δεδομένου του ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες αναζήτησης στην εφαρμογή, είναι σημαντικό να έχει επιλεχθεί η συγκεκριμένη ώστε η παραπάνω διασύνδεση να δώσει αποτελέσματα. Η παρακάτω εικόνα μπορεί να σας φανεί χρήσιμη.

Επιβεβαιώνοντας τις παραπάνω προϋποθέσεις εξασφαλίζετε ότι η αναζήτηση θα λειτουργήσει κανονικά.

Σχετικά άρθρα:

-Οργανισμός
-Ρυθμίσεις εφαρμογής
-Προσθήκη επαφών

Did this answer your question?