Ένας λογαριασμός που έχει καταχωρηθεί στην Elorus, θεωρείται ανεξόφλητος έως την εισαγωγή της αντίστοιχης πληρωμής.
Αυτό εξυπηρετεί την καθιέρωση υπενθυμίσεων πριν την ημερομηνία λήξης σε περιπτώσεις που το ποσό δεν έχει καταβληθεί 

Εάν έχετε ήδη κάνει την καταβολή ποσού για τα έξοδα της επιχείρισης σας διαβάστε το αντίστοιχο άρθρο "Προσθήκη Εξόδων".

Μαρκάρετε ως εξοφλημένο/μερικώς εξοφλημένο

Για να μαρκαριστεί ένας λογαριασμός ως εξοφλημένος (μερικώς ή ολικώς) πρέπει να συσχετιστεί με μία 'πληρωμή'. Αυτό μπορεί να γίνει από το μενου "Περισσότερα-> Πληρωμές" καθώς επίσης και με ένα απλό κλικ στο +Προσθήκη Πληρωμής στο πεδίο σχετικές πληρωμές του παραστατικού.

Εάν ο λογαριασμός έχει αποθηκευτεί ως προσχέδιο, θα χρειαστεί να αλλάξει κατάσταση σε 'Εκδόθηκε' πρωτού προχωρήσετε με την εξόφλησή του. Στην περίπτωση ακύρωσης μέσω πιστωτικού (από προμηθευτή), η σύνδεση των δύο εγγράφων αρκεί για να μαρκαριστεί ο λογιαριασμός ως "εξοφλημένο".

#1 Προσθήκη/συσχέτιση πληρωμής ανά παραστατικό

Επιλέγοντας την εντολή +προσθήκη πληρωμής από το κάτω μέρος του παραστατικού (κατά την επισκόπηση), θα έχετε σας παρουσιαστούν από μία έως τρεις από τις παρακάτω επιλογές:

  • Χρήση πιστωτικού, 
  • Από πλεόνασμα και 
  • Νέα πληρωμή.

Εάν, μάλιστα δεν πληρούνται οι συνθήκες για κάποια από τις δύο πρώτες επιλογές, ανοίγει απευθείας η καρτέλα καταχώρησης ποσών της νέας πληρωμής.

Χρήση πιστωτικού
Η επιλογή εμφανίζεται όταν υπάρχει διαθέσιμο πιστωτικό από προμηθευτή. Επιλέγοντας το παραπάνω, το παραστατικό μαρκάρεται ως εξοφλημένο, για να μην υπάρχει παρανόηση αναφορικά με το κατά πόσο εκκρεμεί οφειλή. Εναλλακτικά, προχωρήστε στην κίνηση από το αντίστοιχο πιστωτικό προμηθευτή.

Από πλεόνασμα
Με τον ίδιο τρόπο, η επιλογή από πλεονασμα διατίθεται όταν έχετε προχωρήσει ήδη στην πληρωμή του ποσού εξόφληση του τιμολογίου που σας εξέδωσε ο προμηθευτής σας και είναι διαθέσιμο από τις "Πληρωμές".


Νέα πληρωμή
Η πάντα διαθέσιμη επιλογή κατά την προσθήκη πληρωμής παραστατικού-εάν μάλιστα, δεν ισχύει καμία από τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις, έχετε απευθείας την καρτέλα της νέας πληρωμής. Με το που συμπληρώνετε το ποσό που έχετε παραλάβει δημιουργείται η αντίστοιχη πληρωμή.

Εφόσον έχετε προσθέσει σχετική κατηγοριοποίηση των πληρωμών σας, μπορείτε να την καταγράψετε σε αυτό το βήμα, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

#2 Συσχέτηση απο το μενού "Πληρωμές"

Μπορείτε να προχωρήσετε στην εξόφληση καταχωρώντας νέα πληρωμή από το μενού "...Περισσότερα-> Πληρωμές" (προσθήκη) ή απλά συσχετίζοντας υπάρχουσα πληρωμή με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς. Ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία στην περίπτωση πολλαπλών τιμολογίων (από προμηθευτή) προς εξόφληση.

Στο παρακάτω παράδειγμα, το ποσό επαρκεί για την εξόφληση άνω του ενός λογαριασμού. Πατώντας "Αποπληρωμή" δίπλα στην εκάστοτε καταχώρηση, γίνεται και η εξόφληση του αντίστοιχου λογαριασμού. 

Για να γίνει η εξόφληση από το σύστημα (κατά ημερομηνία έκδοσης ξεκινώντας από τον παλιότερο), επιλέξτε "Αυτόματη εξόφληση" και επιβεβαιώστε.


Σε κάθε περίπτωση, ολοκληρώνετε πατώντας "Αποθήκευση" για να σώσετε τις αλλαγές σας.

Διαγραφή πληρωμής

Για να κάνετε μία από τις παρακάτω ενέργειες: Επεξεργασία, Διαγραφή και ακύρωση, ο Λογαριασμός δεν πρέπει να έχει πληρωμές συσχετισμένες με αυτόν.

#1 Διαγραφή πληρωμής από το σύστημα:

Από τις  "Πληρωμές" (...Περισσότερα), επιλέγετε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε και κάνετε κλικ στο Ενέργειες -> Διαγραφή επιλεγμένων.

#2 Αποσύνδεση μόνο από το έγγραφο

Εφόσον επιθυμείτε να διατηρήσετε την πληρωμή στο σύστημα για μελλοντική χρήση, μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής:

Μέσα από τη σελίδα προβολής του εγγράφου προς ακύρωση, μετακινείστε στο πεδίο 'Σχετικές πληρωμές'. Από εκεί, για να διαγράψετε την πληρωμή κάνετε κλικ στο (Χ) δίπλα από τις Λεπτομέρειες και κάνετε διαγραφή:

Σημαντικό

Ας υποθέσουμε ότι επιθυμείτε να διατηρήσετε μία πληρωμή για ένα λογαριασμό, με σκοπό την εξόφληση μετά από επεξεργασία/ακύρωση ή διαγραφή και επανέκδοση. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουμε την επιλογή "Από πλεόνασμα " κατά την εντολή  "+Προσθήκη Πληρωμής" στο λογαριασμό. Αυτό θα βοηθήσει στο να περαστεί η κάθε πληρωμή μόνο μία φορά. 

Did this answer your question?