Οι κατηγορίες εξόδων επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των δαπανών που εκτελούνται για λογαριασμό της επιχείρησής σας: το σύστημα δεν επιτρέπει καταχώρηση εξόδων εάν αυτά δεν έχουν ομαδοποιηθεί. 

Οι κατηγορίες αυτές μπορεί να είναι οι προεγκατεστημένες από το σύστημα, διαθέσιμες με την εγγραφή του οργανισμού σας, ή να έχουν δημιουργηθεί από εσάς. Διαβάστε για τη δημιουργία και τη διαχείρισή τους παρακάτω:

Προσθήκη προσαρμοσμένεων κατηγοριών

Με κλικ στο "Ρυθμίσεις-> Κατηγορίες εξόδων"  θα έχετε μπροστά σας την πλήρη λίστα των κατηγοριών: Μισθοί, Διαφήμιση, Εξοδα Γραφείου, Έξοδα Αυτοκινήτου & Κίνησης είναι μόλις λίγες από τις 16 κατηγορίες που η Elorus δημιούργησε για εσάς και είναι απευθείας διαθέσιμες για την καταχώρηση γραμμών προϊόντων σε λογαριασμούς και έξοδα.

Μπορείτε να προσθέσετε μία ή περισσότερες προσαρμοσμένες κατηγορίες σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησής σας. Απλώς επιλέξτε "+Προσθήκη". Θα σας ανοίξει σελίδα όμοια με την παρακάτω: 

Επικαιροποίηση κατηγοριών

Κάνοντας κλικ στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να αλλάξετε τη χρωματική ένδειξη που της αντιστοιχεί. Επιπλέον μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα των κατηγοριών που έχετε δημιουργήσει ως χρήστες.

Η αλλαγή αυτή θα λάβει χώρα και στις υφιστάμενες καταχωρήσεις εξόδων/λογαριασμών όπως και τους στις αναφορές.

Διαγραφή κατηγοριών

Η διαγραφή κατηγοριών διατίθεται αποκλειστικά για προσαρμοσμένες κατηγορίες οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την καταχώρηση γραμμής προϊόντος σε έξοδα ή λογαριασμούς. 

Απλά, επιλέγετε τις επιθυμητές από τη λίστα κατηγοριών και στη συνέχεια "Ενέργειες-> Διαγραφή επιλεγμένων" .

Για τις προεγκατεστημένες κατηγορίες, καθώς επίσης για όποιες έχετε δημιουργήσει εσείς και χρησιμοποιήσει έστω μία φορά η διαγραφή δεν είναι δυνατή για λόγους ακεραιτότητας δεδομένων. *Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να προβείτε σε αρχειοθέτηση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αρχειοθέτηση κατηγοριών

Η αρχειοθέτηση είναι διαθέσιμη στο σύνολο των κατηγοριών -εγκατεστημένες συστημικά ή προσαρμοσμένες. Ιδιαίτερα χρήσιμη για τις (προ)υπάρχουσες κατηγορίες που δε σας εξυπηρετούν και δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, ενώ η δυνατότητα αποτελεί λύση και για κατηγορίες που δημιουργήσατε εσείς (προσαρμοσμένες) αλλά πλέον δεν υφίσταται η ανάγκη χρήσης τους, για πράδειγμα "κόστη ανακαίνισης".

Η αρχειοθέτηση διατίθεται από τη λίστα των "Κατηγοριών εξόδων" (Ρυθμίσεις-> Κατηγορίες εξόδων). Τα βήματα για την εκτέλεση του παραπάνω είναι επιλογή των εγγραφών που προτίθεστε να αρχειοθετήσετε και στη συνέχεια "Ενέργειες-> Αρχειοθέτηση επιλεγμένων" (άνω εικόνα).

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να επαναφέρετε κατηγορίες που έχετε αρχειοθετήσει: Μεταβαίνετε στη λίστα των αρχειοθετημένων, επιλέγετε τις κατηγορίες προς ενεργοποίηση και προχωράτε με "Ενέργειες-> Ενεργοποίηση επιλεγμένων". Μπορείτε να ναυπηγηθείτε μεταξύ των λιστών από τα κουμπιά στο δεξί τμήμα της οθόνης σας (κάτω εικόνα).


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?