Έστω, ότι, με την έκδοση τιμολογίου σας παρατηρήσατε κάποιο λάθος στο όνομα της επαφής. Επόμενο είναι να μεταβείτε στο μενού "Επαφές" και να προχωρήσετε σε διόρθωση της πληροφορίας.

Θα παρατηρήσετε, ωστόσο, ότι η διόρθωση δεν περνάει αυτόμτα στο τιμολόγιο που έχετε αποθηκεύσει: Αυτό συμβαίνει για λόγους ακεραιότητας δεδομένων, σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία επαφής άλλαξε αλλά θέλουμε να παραμείνει στα τιμολόγια που εκδόσθηκαν προ της αλλαγής.

Πώς όμως μπορεί να γίνει διόρθωση σε συγεκριμένο παραστατικό; ("Πωλήσεις") Δείτε τα βήματα:

#1 Από τη σελίδα προεπισκόπησης του παραστατικού πώλησης, επιλέξτε "Επεξεργασία"

#2 Από τη σελίδα επεξεργασίας του παραστατικού, επιλέξτε "Στοιχεία πελάτη" 

#3 Κάνετε κλικ στο κουμπί "Ανάκτηση από επαφή" στο κάτω μέρος της καρτέλας στοιχείων που έχει ανοίξει

Πατήστε 'OK' για να εφαρμοστούν οι αλλαγές σας.

#4 Ολοκληρώστε αποθηκεύοντας το παραστατικό πώλησης

-σε Προσχέδιο ή Εκδόθηκε


*Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε "Λογαριασμό" , στον οποίο θα θέλατε να διορθώσετε τα στοιχεία του προμηθευτή.


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?