Οι δύο λειτουργίες παρέχουν τον έλεγχο καταχώρησης των χρημάτων που η επιχείρησή σας ξοδεύει. Τα χρήματα αυτά μπορούν να αφορούν έξοδα, όπως ενοίκιο, αναλώσιμα, προϊόντα αποθήκης, αγορές/πληρωμές που σχετίζονται με Εργα και πολλά άλλα.

Η βασική διαφορά είναι ότι στα Έξοδα η συναλλαγή θεωρείται πληρωμένη. Επιλέγοντας "Έξοδα-> Προσθήκη" (οδηγίες) γίνεται η καταχώρηση αγοράς και της πληρωμής της ταυτόχρονας, κάτι που έχει αντίκρυσμα στις αναφορές (εσόδων και αγορών λεπτομερής, ταμειακής ρευστότητας κλπ). Δεν είναι απαραίτητη η επιλογή προμηθευτή ενώ τα υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση είναι μόλις τρία.

Από την άλλη, "Λογαριασμοί" στην εφαρμογή νοούνται όλα εκείνα τα παραστατικά που παραλάβατε από προμηθευτή σας και πρόκειται να πληρωθούν-αυτό όμως θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Επιπλέον η λειτουργία συνδέεται με την αποθήκη επιτρέποντας τη διαχείριση του αποθέματός σας για τα προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στην αντίστοιχη λειτουργία αποθήκης.

Με άλλα λόγια, οι περιπτώσεις καταχώρησης λογαριασμών είναι οι εξής:

  • Προϊόν αποθήκης

  • Ανεξόφλητος λογαριασμός/τιμολόγιο

  • Τιμολόγιο αγοράς με κρατήσεις (παρακρατήσεις)

Σημείωση: Με τις κατηγορίες εξόδων, οι οποίες εφαρμόζονται από κοινού στις δύο λειτουργίες, μπορείτε να έχετε πλήρεις αναφορές των χρημάτων που έχετε ξοδεύσει, ανεξάρτητα από το ποιά από αυτές χρησιμοποιήθηκε κατά περίπτωση.

-> παράδειγμα 1ο:  
Ένας λογαριασμός κοινής οφέλειας που λήγει σε x ημέρες αλλά δεν έχει πληρωθεί, μπορεί να καταχωρηθεί ως "Λογαριασμός" επιτρέποντας παράλληλα να λάβετε την ανάλογη αυτόματη ειδοποίηση για την εκκρεμότητα, πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Από την άλλη, αν μόλις πληρώσατε ένα λογαριασμό κοινής ωφέλειας και θέλετε απλά να εμφανίζεται στα έξοδά σας, θα εξυπηρετηθείτε καλύτερα από τα 'Έξοδα". Και στις δύο περιπτώσεις, επιλέγετε την κατάλληλη κατηγορία, όπως "έξοδα γραφείου" ή κάποια προσαρμοσμένη κατηγορία.

Έτσι, η αναφορά "Έξοδα ανά κατηγορία" θα συμπεριλάβει τις δύο καταγραφές στην ίδια γραμμή.

-> παράδειγμα 2ο:
Έχετε παραλάβει τα προϊόντα της αποθήκης σας, τα οποία έχετε όμως εξοφλήσει εκτάκτως προκαταβολικά. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί ο προμηθευτής και να καταγραφεί η αντίστοιχη αύξηση στο απόθεμα.
 
Οι "Λογαριασμοί" παρέχουν όλα τα παραπάνω, άρα θα γίνει αντίστοιχα η προσθήκη (οδηγίες). Κάνοντας την επιλογή της κατηγορίας εξόδων "Λειτουργικά" (ή κάποια προσαρμοσμένη) θα έχετε και πάλι τη δυνατότητα εμφάνισης της καταγραφής, τόσο στην αναφορά εξόδων και αγορών (κοινή αναφορά) όσο και στην "Έξοδα ανά κατηγορία" όπου θα μπορείτε να δείτε πως συνεισφέρει η παραπάνω κίνηση στα έξοδα της επιχείρησής σας.

Σημείωση: Τόσο τα "Έξοδα" όσο και οι "Λογαριασμοί" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή εξόδων που συσχετίζονται με Έργα.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?