Ένας λογαριασμός μπορεί να περιγραφεί ως ένα έγγραφο που καταγράφει πόσα χρήματα χρωστάμε για την αγορά ή χρήση υπηρεσίας (για παράδειγμα, τηλεπικοινωνιών). Στο Elorus, μπορείτε να καταχωρήσετε ως 'Λογαριασμό' ένα έγγραφο υπηρεσίας, όσο και κάποιο τιμολόγιο αγοράς από προμηθευτή, του οποίου η πληρωμή εκκρεμεί. Μπορείτε να προχωρήσετε στις καταχωρήσεις αυτές από το μενού (...Περισσότερα)-> Λογαριασμοί.

Φυσικά, όλες οι παραπάνω καταχωρήσεις συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα του οργανισμού σας, καθώς εμφανίζονται στις σχετικές αναφορές. Παράλληλα, μπορείτε βάσει των ημερομηνιών λήξης να ρυθμίσετε αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, για να είστε τυπικοί στις πληρωμές αυτές προς τους προμηθευτές σας. Να θυμάστε, πως, έχετε τη δυνατότητα μαζικής αποπληρωμής λογαριασμών από μία πληρωμή προς τον προμηθευτή σας, εφόσον σας έχει εκδόσει πάνω από ένα τιμολόγιο.

Για αποδείξεις που έχετε ήδη πληρώσει, αξιοποιείστε τη λειτουργία 'Εξοδα'. 

Κατά την προσθήκη λογαριασμού, το πρώτο που χρειάζεστε είναι ένας προμηθευτής. Επιλέξτε έναν από τις υπάρχουσες επαφές σας ή δημιουργήστε μία επί τόπου. Η συναλλαγή θα εμφανιστεί απευθείας στην καρτέλα του προμηθευτή εντός της επαφής.

Μέσα από τη λειτουργικότητα, μπορείτε να κάνετε προσθήκη υπηρεσιών και προϊόντων που έχετε αποθηκεύσει στην αποθήκη: μία απλή αναζήτηση θα σας συμπληρώσει αυτόματα τις λεπτομέρειες του προϊόντος (κωδικός, τιμή, ΦΠΑ κά). Όχι μόνο αυτό, αλλά και θα καταγραφή η αντίστοιχη αύξηση του αποθέματος, με την προϋπόθεση ότι η "διαχείριση αποθέματος" έχει ενεργοποιηθεί στο προϊόν.

Παρατηρείστε, ότι μαζί με την κάθε γραμμή, που "γεμίζετε" με το προϊόν ή την υπηρεσία που αγοράζετε, επιλέγετε και μία "Κατηγορία εξόδων", όπως ακριβώς και με κάθε καταγραφή εξόδων. Αυτό θα σας επιτρέψει αποτελεσματικό reporting: Ένα παράδειγμα αναφοράς που αξιοποιεί την παραπάνω ομαδοποίηση είναι η "Έξοδα ανά κατηγορία", η οποία σας βοηθάει να εντοπίζετε μεγάλους όγκους των χρημάτων που ξοδεύετε και πώς θα μπορούσατε, ενδεχομένως, να προβείτε σε εξοικονόμηση. 

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?