Όταν προσθέτετε ένα τιμολόγιο, έχετε την ελευθερία να δημιουργήσετε ένα είδος υπηρεσίας ή προϊόντος επί τόπου. Παρ'ολα αυτά, είναι πιθανό ότι στην πραγματικότητα προσφέρετε συγκεκριμένες υπηρεσίες/προϊόντα σε συγκεκριμένες τιμές. 

Εάν αυτό ισχύει για την επιχείρησή σας, θα βοηθηθείτε σημαντικά από τη χρήση της λειτουργίας "Αποθήκη". Εκεί, δημιουργείτε τις εγγραφές προϊόντων/υπηρεσιών, μαζί με τις καθαρές αξίες, τους φόρους που θα έχουν (ως προεπιλογή) καθώς και σχετικές περιγραφές, κωδικούς κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει με προσθήκη του εκάστοτε προϊόντος μεμονωμένα ή μαζικά (με εισαγωγή λίστας προϊόντων).

Πρώτα από όλα, η καταχώρηση θα επιταχύνει την αντίστοιχη καταχώρηση στις γραμμές προϊόντων των τιμολογίων σας, καθώς η γραμμή θα προσυμπληρώνεται με βάση τις τιμές που ορίσατε στην "Αποθήκη". Όπως βλέπετε και στην παρακάτω εικόνα, το μόνο που χρειάζεται να συμπληρωθεί είναι η ποσότητα.

Παράλληλα, η προσθήκη ενός προϊόντος στην αποθήκη, επιτρέπει και την αντίστοιχη μεταβολή στο απόθεμα (σύμφωνα με τον αν προστίθεται σε τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς, με την προϋπόθεση ότι η  διαχείριση αποθέματος έχει ενεργοποιηθεί. Το παραπάνω έχει μεγαλύτερη χρηστικότητα σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με αγορά, πώληση και διακίνηση αγαθών.

Ωστόσο, η εμφάνιση του αποτελέσματος των πωλήσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει είναι υψίστης σημασίας για κάθε επιχείρηση, σε όποιον τομέα και αν ανήκει.  Η εφαρμογή διαθέτει σχετική αναφορά, για να προβείτε στις απαραίτητες συγκρίσεις και να αναγνωρίσετε ποιές υπηρεσίες/ποιά προϊόντα σας αποδίδουν περισσότερο.


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?