Πώληση μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών με χρηματικό αντίτιμο. Η διαδικασία αποτυπώνεται γραπτά σε "παραστατικό πώλησης" και παραδίδεται στον πελάτη αλλά και στις φορολογικές αρχές εμπόρου-πελάτη σύμφωνα με τη νομοθεσία της εκάστοτε γεωγραφικής περιοχής.

Το έγγραφο αυτό μπορεί να είναι τιμολόγιο πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, κά. Στην εφαρμογή, επιλέγετε "Πωλήσεις-> Προσθήκη" ή κάποια συντόμευση του σχετικού μενού.

Φυσικά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι δημιουργίας τιμολογίου: εξαγωγή παραστατικού από προσφορά, αυτοματοποίηση με ορισμό επαναλαμβανόμενων πωλήσεων όταν η χρέωση στον πελάτη είναι συστηματική, καθώς και τιμολόγηση των έργων που έχετε εκτελέσει για λογαριασμό πελατών, μετατρέποντας τις ώρες εργασίας και την τιμή τους σε στοιχεία παραστατικού (εικόνα κάτω).

Κάθε παραστατικό καταγράφεται στο σύστημα: εμφανίζεται στην καρτέλα πελάτη, συμπεριλαμβάνεται σε ειδοποιήσεις για παρακολούθηση υπολοίπων, δημιουργεί, μαζί με τα λοιπά παραστατικά αναφορές (παράδειγμα: Πωλήσεις ανά πελάτη) επιτρέποντάς σας να έχετε πλήρη εικόνα για τα αποτελέσματα της οικονομικής σας δραστηριότητας.

Εκμεταλλευτείτε την τιμολόγηση μέσα από την elorus για έκδοση κάθε τύπου παραστατικού πώλησης, δημιουργία σειρών αρίθμησης, εξατομίκευσης εμφάνισης μέσω των προτύπων και ευελιξία στην εισαγωγή φόρων ανά πελάτη και προϊόν. Οι αναφορές

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?