Έστω ότι, υποχρεούστε την καταβολή πληρωμής ή εισφοράς, σταθερού ποσού, ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ασφάλιστρα). Εάν δεν έχετε αυτοματοποιήσει την πληρωμή αυτή, είναι πιθανό ότι χρειάζεστε έναν τρόπο υπενθύμισης, ταυτόχρονα με την εγγραφής του οφειλόμενου ποσού, και στη συνέχεια της πληρωμής αυτού, στις ροές και έξοδα της επιχείρησή σας.

Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση της δυνατότητας των επαναλαμβανόμενων λογαριασμών μπορεί να σας δώσει τη λύση. Για να προχωρήσετε, επιλέξτε
 "...Περισσότερα-> Επαναλαμβανόμενοι λογαριασμοί" και συνεχίστε με προσθήκη.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δώσετε εντολή επανάληψης παραστατικού αγοράς που έχετε ήδη εκδόσει, επιλέγοντας "Δημιουργία επαναλαμβανόμενου", απευθείας από τη λίστα περισσότερα "...", του εν λόγω λογαριασμού. Παρακάτω δίδονται οι σχετικές οδηγίες.

Σημείωση: Εάν πρόκειται για ανάγκη καταχώρησης επαναλαμβανόμενης αγοράς που όμως έχει ήδη εξοφληθεί, χρησιμοποιείστε τα επαναλαμβανόμενα έξοδα.

Προσθήκη επαναλαμβανόμενου λογαριασμού

Όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα, η διαδικασία είναι απλή. Ορίζετε την ημερομηνία έναρξης από την οποία αρχίζει κίνηση, κάθε πότε θέλετε να επαναλαμβάνεται (περιοδικότητα) και μια ημερομηνία λήξης κατά την οποία θέλετε να σταματά η αυτόματη καταχώρηση των λογαριασμών μέσω της συγκεκριμένης εντολής. 

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να δώσετε στο σύστημα εντολή αυτόματα έκδοσης των λογαριασμών. Αν η εντολή δεν επιλεγεί, οι λογαριασμοί θα δημιουργούνται και θα παραμένουν σε κατάσταση "Προσχέδια" έως τη στιγμή που θα επιλέξετε εσείς την έκδοση.

Παρακάτω, συμπληρώνετε τα πεδία με τις λεπτομέρειες του λογαριασμού. 

Όπως θα δείτε, ακολουθούν ο προμηθευτής, οι ημέρες πίστωσης (δηλαδή σε πόσες μέρες θα πρέπει να έχετε προβεί στην εξόφληση του παραστατικού), οι ρυθμίσεις υπολογισμού ποσών-νομισματικής μονάδας και οι σχετικές γραμμές προϊόντων.
Περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τη συμπλήρωση των πεδίων θα βρείτε στο άρθρο προσθήκης λογαριασμών.


Αν επιθυμείτε οι λογαριασμοί να ακολουθούν κάποια κατηγοριοποίηση, δεν έχετε παρά να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες  ενεργές κατηγοριοποιήσεις ή και να δημιουργήσετε μία νέα κατηγοριοποίηση διαθέσιμη για παραστατικά αγοράς κατά την προσθήκη του επαναλαμβανόμενου.

Διευκρίνιση: Ο αριθμός αναφοράς λογαριασμού συνήθως ταυτίζεται/καθορίζεται από τον αριθμό του τιμολογίου που λαμβάνετε από τον προμηθευτή σας -ο οποίος θα σας γίνει γνωστός όταν λάβετε το αντίστοιχο τιμολόγιο. Επομένως, δε γίνεται η επιλογή καταχώρησης αριθμού αναφοράς κατά τον προγραμματισμό επαναλαμβανόμενου. 


Σημειώσεις:

  • Η ημερομηνία λήξης μπορεί να επιλεγεί για χρονικό διάστημα που καλύπτει έως και 60 επαναλήψεις προς αποτροπή "ξεχασμένων" εντολών.
  • Tο Elorus, κάθε φορά που θα δημιουργεί αυτόματα ένα λογαριασμό,  θα σας ειδοποιεί μέσα από την εφαρμογή. Η ειδοποίηση θα λαμβάνεται και μέσω e-mail εφόσον είναι ενεργοποιημένη η σχετική ρύθμιση. Τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί με επαναλαμβανόμενο τρόπο θα μπορείτε να τα βρείτε πλέον στους "Λογαριασμούς" (...Περισσότερα-> Λογαριασμοί)

Δημιουργία επαναλαμβανόμενου από υφιστάμενο Λογαριασμό

Έστω ότι μόλις έχετε προσθέσει ένα λογαριασμό που επιθυμείτε να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα -ίδιος προμηθευτής, ίδιο ποσό, όμοια αιτολογία.
Μέσα από τη σελίδα προβολής του λογαριασμού αυτού έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις, αξιοποιώντας τις λεπτομέρειες που έχετε ήδη περάσει.

Το μόνο που έχετε να κάνετε, από το κουμπί (...) είναι να επιλέξετε Δημιουργία επαναλαμβανόμενου.

Θα προσυμπληρωθούν οι λεπτομέρειες (προμηθευτής, νόμισμα, γραμμές προϊόντων/υπηρεσιών), καθώς και οι κατηγοριοποιήσεις.

Διαχείριση επαναλαμβανόμενων λογαριασμών

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επεξεργαστείτε το εκάστοτε επαναλαμβανόμενο παραστατικό και να τροποποιήσετε τα πεδία του όπως επιθυμείτε. Για να προχωρήσετε, επιλέξτε "Επεξεργασία" .

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να θέσετε μεμονωμένα επαναλαμβανόμενα παραστατικά "Σε παύση" .  Πατώντας το κουμπί "Ενεργό" που βρίσκεται στη σελίδα προβολής του εκάστοτε επαναλαμβανόμενου παραστατικού, όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα, το σύστημα δε θα δημιουργεί αυτόματα παραστατικά κατά το διάστημα που έχει οριστεί.

Αντίστροφα, στο πεδίο "Σε παύση" υπάρχει το κουμπί "Play". Εφόσον επιλεγεί το πεδίο, θα επανέλθει η αυτόματη δημιουργία λογαριασμών σύμφωνα με την εντολή.

Η παραπάνω ενέργεια διατίθεται και μαζικά, από τη λίστα των επαναλαμβανόμενων λογαριασμών, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Επιλέγοντας τις εγγραφές επαναλαμβανόμενων λογαριασμών που επιθυμείτε να παύσετε, επαναφέρετε ή διαγράψετε, προχωράτε στις 'Ενέργειες΄ όπου θα εμφανιστεί και η εντολή στη λίστα.


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?