Τόσο τα πιστωτικά πώλησης όσο και τα πιστωτικά προμηθευτή, μπορείτε να τα τροποποιήσετε, ακυρώσετε ή διαγράψετε. 

Κατά γενικό κανόνα, τα πιστωτικά παραστατικά που εκδίδετε προς τους πελάτες σας έχουν παρόμοιες δυνατότητες διαχείρισης με αυτές των τιμολογίων και λοιπών παραστατικών πώλησης.
 

Επεξεργασία πιστωτικών παραστατικών


Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα πιστωτικό παραστατικό απευθείας από τη σελίδα προβολής του. Πλοηγηθείτε στο μενού "...Περισσότερα-> Πιστωτικά παραστατικά" και ανοίξτε την εγγραφή που προτίθεστε να επεξεργαστείτε.

 • Εάν ένα πιστωτικό παραστατικό έχει ήδη εκδοθεί, θα χρειαστεί να επιστρέψετε status σε "πρόχειρο" πριν τη διαγραφή του. Το σύστημα δεν επιτρέπει την απευθείας διαγραφή των παραστατικών που έχουν εκδοθεί, για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων σας. 
 • Εάν υπάρχουν πληρωμές που συσχετίζονται με αυτό, θα πρέπει να αφαιρεθούν από το έγγραφο ή να διαγραφούν πλήρως. Παρακαλώ σημειώστε, πως, εάν έχετε κάνει την κίνηση "χρήση πιστωτικού" από το αρχικό τιμολόγιο, η αφαίρεσή του από το ένα παραστατικό θα φέρει και την αφαίρεσή του από το άλλο.

Από το πιστωτικό πώλησης, επιλέξτε "Επεξεργασία". 

Εάν το παραστατικό είναι σε κατάσταση εκδόθηκε, θα πρέπει να αποδεχτείτε τη μετατροπή του σε προσχέδιο, όπως θα ζητηθεί από τη σχετική ερώτηση.

Υποχρεωτική σειριακή αρίθμηση και περιορισμοί (παραστατικά πώλησης)

Εάν η επιλογή "Υποχρεωτική σειριακή αρίθμηση" έχει ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις εφαρμογής, το σύστημα μπορεί να μπλοκάρε την επεξεργασία ή διαγραφή του πιστωτικού. Με το κλικ σας στην επεξεργασία, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα. Επομένως, για να προβείτε στην ενέργεια, θα πρέπει προσωρινά να απενεργοποιήσετε την επιλογή από το μενού "Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις εφαρμογής". Εναλλακτικά, μπορείτε να ακυρώσετε το πιστωτικό παραστατικό πώλησης και να επανεκδόσετε.

Διαγραφή πιστωτικών παραστατικών

Μπορείτε να προχωρήσετε στη διαγραφή πιστωτικών είτε μαζικά είτε ατομικά. 

 • Εάν ένα πιστωτικό παραστατικό είναι ήδη σε κατάσταση "Εκδόθηκε", τότε θα πρέπει να μετατραπεί σε 'Προσχέδιο" για να μπορέσετε να προχωρήσετε, όπως περιγράφεται παρα πάνω. Για αλλαγή status, επιλέξτε 'Επεξεργασία' και στην ακόλουθη ερώτηση, επιβεβαιώστε.
 • Εάν υπάρχουν 'πληρωμές', θα πρέπει να απσυνδεθούν από το πιστωτικό ή να διαγραφούν από το σύστημα πριν γίνει η επεξεργασία.

Ατομική διαγραφή

Μόλις επιστρέψετε στη σελίδα επεξεργασίας, θα έχετε την ευκαιρία να διαγράψετε τη συγκεκριμένη εγγραφή από την αντίστοιχη εντολή στο κάτω μέρος.

Μαζική διαγραφή

Από τη λίστα πιστωτικών σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα από αυτά (σε προσχέδιο) και να προζωρήσετε σε μαζική διαγραφή μέσω των εντολών "Ενέργειες-> Διαγραφή επιλεγμένων" .

Σημαντικές σημειώσεις: 

 • Η ενέργεια δε θα εκτελεστεί για όσες εγγραφές δε βρίσκονται σε κατάσταση προσχέδιο.
 • Πριν τη μόνιμη διαγραφή, βεβαιωθείτε ότι δεν παραβιάζετε τους κανόνες σειριακής αρίθμησης, για την αποφυγή κενών στην αρίθμηση. Για την αποφυγή τέτοιων κενών, ενεργοποιήστε το "υποχρεωτική σειριακή αρίθμηση". 

Ακύρωση πιστωτικών πώλησης

 • Το πιστωτικό θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση "Εκδόθηκε" για να είναι δυνατή η ακύρωση.
 • Δε θα πρέπει να συνδέεται με κάποια "Πληρωμή.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, κάνετε κλικ στις (...) και επιλέξτε Ακύρωση.

Με το κλικ, θα εμφανιστεί η παρακάτω προειδοποίηση (στην οποία πρέπει να επιλέξετε ναι, για να προχωρήσει.


Πατήστε "Ναι, είμαι βέβαιος" για να προχωρήσετε και το Elorus θα ακυρώσει το τιμολόγιο απευθείας. 

Παρατηρήστε ότι, με την ακύρωση του πιστωτικού παραστατικού.

 • Τα κουμπιά "Επεξεργασία", "PDF" και "Email" γίνονται ανενεργά
 • το έγγραφο παραμένει στο σύστημα για μελλοντική αναφορά, αλλά δε συμμετέχει στις αναφορές τις Elorus.
 • η αρίθμηση συνεχίζεται κανονικά, καθώς το τιμολόγιο διατηρεί τον αριθμό του. Ο αριθμός αυτος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Διαγραφή πιστωτικών πώλησης

Για να διαφυλάξει την ακεραιότητα της σειριακής σας αρίθμησης, το σύστημα δε σας επιστρέπει τη διαγραφή ακυρωμένου πιστωτικού παραστατικού. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε διαγραφή θα πρέπει να το επαναφέρετε σε κατάσταση Εκδόθηκε. "... (περισσότερες επιλογές)-> Εκδόθηκε" και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε "Επεξεργασία-> προσχέδιο-> διαγραφή". Για περισσότερα δείτε τη σχετική παράγραφο -διαγραφή πιστωτικών παραστατικών.

Μαζικές ενέργειες

Πέρα από τη διαγραφή των πιστωτικών τιμολογίων (βλέπε παραπάνω), στη διάθεσή σας βρίσκονται κάποιες ακόμη ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε μαζικά. Πλοηγηθείτε στο μενού "...Περισσότερα-> Πιστωτικά παραστατικά" για να βρείτε τις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω:

Αντιγραφή πιστωτικών παραστατικών

Από τη λίστα των 'πιστωτικών', μπορείτε να κάνετε την επιλογή και στη συνέχεια "Ενέργειες-> Αντιγραφή επιλεγμένων".  Η εφαρμογή θα δημιουργήσει για εσάς "προσχέδια" πιστωτικά παραστικά με ακριβώς ίδιες λεπτομέρειες των παραστατικών που επελέγησαν στο προηγούμενο βήμα.

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε πελάτη, μπορείτε απλώς να ανοίξετε το "προσχέδιο" και να κάνετε κλικ στην εντολή "Επεξεργασία".

Χρησιμότητα: Έχετε εκδόσει ένα πιστωτικό παραστατικό, το έχετε αποστείλει στον πελάτη και τώρα επιθυμείτε να εκδίσετε και αποστείλετε ένα πανομοιότυπο-ίδια προϊόντα, ίδιες τιμές. Μπορείτε να αποφύγετε την όλη διαδικασία εκ νέου καταχώρησης με τη δημιουργία αντιγράφου του πιστωτικού τιμολογίου. 

Αποστολή πιστωτικών παραστατικών μέσω email

Μπορείτε να αποστείλετε μέσω email, μαζικά ή ξεχωριστά. Για να είναι δυνατή η μαζική ενέργεια, τα παραστατικά πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση "Εκδόθηκε" . Για να δείτε το σύνολο των σχετικών επιλογών, δείτε το σχετικό άρθρο.

Αποθήκευση pdf/συννημένων σε αρχείο zip

Από τη λίστα των πιστωτικών παραστατικών, μπορείτε να επιλέξτε μία ή περισσότερες εγγραφές και στη συνέχεια "Ενέργειες-> Αποθήκευση pdf/συννημένων σε αρχείο".  Σε λίγα λεπτά θα λάβετε σύνδεσμο με τα επισυναπτόμενα αρχεία στο email σας.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?