Με το που θα αποθηκεύσετε ένα τιμολόγιο, είτε ως προσχέδιο είτε σε κατάσταση "Εκδόθηκε", έχετε την πλήρη εικόνα του πώς θα εμφανίζεται από εδώ και στο εξής. Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας εργαλεία, τόσο για την προσαρμογή της εμφάνισης, των σημειώσεων που έχετε συμπεριλάβει όσο και για να προβείτε σε επεξεργασία και άμεση εξόφληση των παραστατικών. 

Πριν την ανάγνωση του άρθρου, μπορεί να βρείτε χρήσιμη την προσθήκη παραστατικού πώλησης από το αντίστοιχο μενού, και στη συνέχεια να δείτε τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω. 

 Εικόνα: παραστατικό πώλησης, με επιλεγμένη τη διάταξη "Επίσημο" στα πρότυπα

Κατάσταση παραστατικού πώλησης

Στα πάνω δεξιά βλέπετε την κατάσταση του παραστατικού. ημειώνουμε, πως η πληροφορία αυτή δεν απεικονίζεται στο pdf ή το εκτυπωμένου παραστατικό.

Κουμπιά

Τα δύο κουμπιά στο πάνω αριστερό τμήμα του τιμολογίου, είναι οι "επιλογής εμφάνισης ανά παραστατικό" και ο Σύνδεσμος του τιμολογίου, ώστε να μπορέσετε να τον αποστείλετε στον πελάτη σας από διαφορετική πλατφόρμα.

Στη δεξιά πλευρά, θα βρείτε τις επιλογές που χρειάζεστε για τη διαχείριση του τιμολογίου σας: Επεξεργασία, Pdf, Εκτύπωση, email, Συννημένα αρχεία και ... (περισσότερες επιλογές).

Κρυφές σημειώσεις

You can use this field to enter for information available only to you and your team. After typing, click anywhere outside the field to see it being saved.

Πύλες πληρωμών

Κάτω ακριβώς εμφανίζονται οι πάροχοι πληρωμών που έχετε ενεργοποιήσει, βάσει των διαθέσιμων πυλών πληρωμής, μέσω των οποίων μπορείτε να λαμβάνετε πληρωμές από τους πελάτες σας.

Κατηγοριοποιήσεις

Μπορείτε να ορίσετε μία ή περισσότερες κατηγοριοποιήσεις στο παραστατικό πώλησης, τόσο κατά την έκδοση όσο και κατόπιν αυτής, από το αντίστοιχο πεδίο. Πατώντας "επεξεργασία" στη δεξιά πλευρά του εκτυπώσιμου, θα μπορέσετε να ορίσετε την κατηγορία, ορίζοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη επιλογή.

Πληροφορίες

Με μία ματιά έχετε την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας, τελευταίας τροποποίησης, όνομα χρήστη που προέβησε στη δημιουργία του παραστατικού καθώς και τελευταίας αποστολής του με email.

Στοιχεία εισπράξεων

Το τελευταίο τμήμα του παραστατικού αποτελείται από:

  • Το κουμπί "+Προσθήκη πληρωμής" εάν το παραστατικό είναι ανεξόφλητο (κατάσταση: εκδόθηκε, ληξιπρόθεσμο) καθώς και ποσό προς 
  • Σχετικές εισπράξεις, με το παραστατικό σε κατάσταση "Εξοφλημένο"
  • Σχετικές εισπράξεις καθώς και το κουμπί "+Προσθήκη πληρωμής" εάν το παραστατικό πώλησης είναι "Μερικώς Εξοφλημένο" (παρακάτω εικόνα)

Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες των παραπάνω στο άρθρο "εξόφληση παραστατικού πώλησης"

Προεπισκόπηση παραστατικού πώλησης

Το πλαίσιο μαρκάρει το τμήμα εκείνο της εγγραφής, το οποίο αποτελεί το εκτυπώσιμο του τιμολογίου. Το τμήμα αυτό θα δει ο πελάτης κατά την αποστολή του πεαραστατικού καθώς και ο λογιστής σας εάν του αποστείλλετε το συγκεκριμένο έγγραφο.


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?