Κάθε φορά που δημιουργείτε μία εγγραφή στο elorus, η κίνηση συμπεριλαμβάνεται σε μία από τις σχετικές αναφορές που έχουν δημιουργηθεί για την παρακολούθηση των οικονομικών σας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται είδη αναφορών και από που προέρχονται τα δεδομένα τους.

Πωλήσεις

Η πωλήσεων λεπτομερής περιέχει πλήρη πίνακα με τις πληροφορίες του συνόλου των παραστατικών πωλήσεών σας μαζί με τα πιστωτικά πωλήσεων που έχετε δημιουργήσει στην ίδια περίοδο.
Πωλήσεις ανά πελάτη είναι μία ακόμα θέαση των παραπάνω δεδομένων, σε αυτή την περίπτωση ως άρθροισμα στους επί μέρους πελάτες.
Παραστατικών πωλήσεων συγκεντρωτική/πιστωτικών πωλήσεων συγκεντρωτική είναι δύο αναφορές που παρουσιάζουν τις αντίστοιχες εγγραφές. Δείτε περισσότερα..
  

Έξοδα και αγορές

Εξόδων και αγορών λεπτομερής: Κάθε καταχώρηση που δημιουργείτε σε Έξοδα και Λογαριασμούς, θα τη βρείτε σε αυτή την αναφορά.
Αγορών ανά προμηθευτή είναι μία εμφάνιση των εξόδων και αγορών σας ανά προμηθευτή. Σημειώστε, πως, εγγραφές εξόδων οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί σε προμηθευτή δε θα συμπεριληφθούν στην αναφορά.
Εξόδων ανά κατηγορία είναι αναφορά που παρουσιάζει έξοδα και αγορές μαζί, ανά κατηγορία εξόδων που έχει επιλεγεί σε κάθε κατηγορία.
Λογαριασμών συγκεντρωτική είναι η αναφορά που απομονώνει τις αγορές-οι οποίες έχουν καταχωρηθεί μέσω της λειτουργικότητας 'λογαριασμοί' και παρουσιάζει διαγραμματικά τις σχετικές πληροφορίες.
Πιστωτικά από προμηθευτή συγκεντρωτική: παρουσιάζει τα πιστωτικά τιμολόγια
που έχει εκδόσει ο εκάστοτε προμηθευτής σας.
Δείτε περισσότερα.

Ρευστότητα

Ρευστότητας λεπτομερής/συγκεντρωτική - αποτελούνται από πληρωμές και εισπράξεις, είτε έχουν συσχετιστεί με κάποιο παραστατικό πώλησης/αγοράς είτε όχι. Κάθε έξοδο θεωρείται και πληρωμή άρα εμφανίζεται στην αναφορά.
Εισπράξεων λεπτομερής/συγκεντρωτική- παρουσιάζει τα ποσά που λήφθηκαν από πελάτες-ή πιστώσεις που έχετε λάβει από προμηθευτές σας.
Πληρωμών λεπτομερής/συγκεντρωτική- κάθε εξόφληση προς προμηθευτή, έξοδο επιστροφή χρημάτων στον πελάτη ή άλλη παρουσιάζεται στις αναφορές.

Δείτε περισσότερα..

Καταγραφή χρόνου

Έργων λεπτομερής περιλαμβάνει έργα που έχετε δημιουργήσει παράλληλα με τις ώρες που έχετε ξοδεύσει για το καθένα από αυτά και τις τιμολογήσεις που έχουν ολοκληρωθεί.
Εγγραφών χρόνου η αναφορά αυτή σας δίνει μία πλήρη εικόνα των περιπτώσεων που κάθε φορά ένα από τα μέλη της ομάδας προέβη σε καταγραφή χρόνου.

Δείτε περισσότερα για την εγγραφών χρόνου λεπτομερής...

Λογιστικές αναφορές

Εσόδων/Εξόδων λεπτομερής, αναφορά που αποτελείται από το σύνολο των ποσών που λάβατε και ξοδέψατε αντίστοιχα, για τη χρονική περίοδο που επιλέγετε.
Αναφορά φόρων είναι μία έξυπνη εμφάνιση των ποσών που λάβατε προς εξόφληση φόρων και θα σας επιτρέψουν τον υπολογισμό των οφειλών προς το κράτος.

Γενικές

Καρτέλα πελάτη/Καρτέλα προμηθευτή οι αναφορές που θα επιλέξετε για να εντοπίσετε ποσά που οφείλετε και σας οφείλονται.Αναφορά προϊόντων/υπηρεσιών-ανοίξτε τη για να δείτε την αξία των πωλήσεων ανά προϊόν και υπηρεσία που η επιχείρησή σας διαθέτει.
Δείτε περισσότερα...


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?