Έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας στην elorus και επιθυμείτε να ξεκινήσετε με την τιμολόγηση των πωλήσεών σας.

Πριν επιλέξετε "Πωλήσεις-> Προσθήκη" για πρώτη φορά, προτείνεται η επεξεργασία διαφόρων στοιχείων στην εφαρμογή, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Θα εξυπηρετηθείτε στο να πετύχετε άμεσα το αποτέλεσμα που θέλετε, σε ότι αφορά την εμφάνιση του τιμολογίου, των στοιχείων σας, να ρυθμίσετε την αρίθμηση και το είδος παραστατικού καθώς επίσης και να διευκολύνετε την εισαγωγή στοιχείων πελατών-προϊόντων.

Tip! Συμβουλευτείτε το άρθρο "Πλοήγηση στο elorus" για να εντοπίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Εμφάνιση παραστατικών πώλησης

Ανεβάστε το λογότυπο, την υπογραφή σας και ορίστε από γλώσσα έως και διάταξη, χρώματα ή γραμματοσειρές των παραστατικών σας, επιλέγοντας "Ρυθμίσεις-> Πρότυπα". Μπορείτε να ξεκινήσετε με επεξεργασία του υφιστάμενου δείγματος ή και να επιλέξετε απευθείας "Προσθήκη".  Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα πρότυπα, ακόμα και να επιλέξετε ποιό θα εμφανίζεται ανά πελάτη/επαφή

Tip! Πριν προχωρήσετε με την προσαρμογή της εμφάνισης των παραστατικών σας, καταχωρήστε τα στοιχεία της επιχείρησής σας στις ρυθμίσεις οργανισμού.

Σειρές αρίθμησης, τύποι παραστατικών, φόροι

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίων σε μία ή περισσότερες σειρές αρίθμησης, δεν έχετε παρά να επιλέξετε "Ρυθμίσεις-> Σειρές αρίθμησης-> Προσθήκη". Οι σειρές που θα δημιουργήσετε θα είναι διαθέσιμες στο έγγραφο που έχετε ορίσει. Ακολούθως, μπορείτε να διαχειριστείτε τους διαθέσιμους τύπους εγγράφων από το μενού "Ρυθμίσεις-> Τύποι εγγράφων" και συνεχίστε με προσθήκη.

Ορίστε τον συχνότερα χρησιμοποιούμενο τύπο ως προεπιλογή για να διευκολύνετε την τιμολογησή σας.

Οι βασικοί φόροι που θα χρειαστείτε, έχουν δημιουργηθεί από το elorus με βάση τη χώρα που έχει δηλωθεί ως έδρα του οργανισμού σας (μενού Ρυθμίσεις -> Οργανισμός) Παρόλα αυτά, το σύστημα σας δίνει την ευελιξία εισαγωγής/αρχειοθέτησης όσων τύπων ΦΠΑ/παρακρατήσεων θα χρειαστεί η επιχείρησή σας στην τιμολόγηση, βάσει της ειδικότητάς σας και του πελατολογίου σας.

Κατηγοριοποιήσεις

Η συγκεκριμένη δυνατότητα εξυπηρετεί την εισαγωγή πληροφοριών η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στις αναφορές. Για να την αξιοποιήσετε, μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις-> Κατηγοριοποιήσεις". Στο παρακάτω παράδειγμα, έχει γίνει κατηγοριοποίηση των εγγράφων πώλησης βάσει του ονόματος πωλητή ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την εκάστοτε πώληση.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?