Έστω ότι έχετε εκδώσει ένα παραστατικό πώλησης και ο πελάτης σας επιστρέφει μέρος των προϊόντων πίσω χωρίς να το έχει εξοφλήσει. Εσείς πρέπει να εκδώσετε ένα πιστωτικό παραστατικό γι αυτό αλλά και να μειώσετε το υπόλοιπο του πελάτη στο σύστημα. 

Αυτό μπορεί να γίνει συμψηφίζοντας τα ποσά του χρεωστικού και του πιστωτικού παραστατικού καταχωρώντας μια νέα πληρωμή με χρήση πιστωτικού. Δεν έχει σημασία αν η πληρωμή θα γίνει από τη σελίδα προβολής του χρεωστικού ή του πιστωτικού παραστατικού πώλησης. 

Το παραστατικό πώλησης έχει τελική αξία 2.460,00€ κι έχουμε εκδώσει ένα πιστωτικό με την αξία των επιστραφέντων ειδών που είναι 24,60€. Από τη σελίδα προβολής του πιστωτικού επιλέγουμε "Προσθήκη πληρωμής" και τρόπο πληρωμής τη "Χρήση πιστωτικού".

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με όλα τα ανεξόφλητα παραστατικά προς την επαφή για να επιλέξετε με ποιο θα γίνει ο συμψηφισμός.

Πατώντας αποθήκευση θα δημιουργηθούν δύο ταμειακές κινήσεις:

  • Η εξόφληση του πιστωτικού παραστατικού που θα έχει πλέον μηδενικό υπόλοιπο.
  • Μια μερική εξόφληση για το ποσό των 24,60€ για το σχετικό τιμολόγιο πώλησης το οποίο θα έχει πλέον νέο υπόλοιπο 2.435,40€. Τέλος, το υπόλοιπο της επαφής θα μειωθεί κατά 24,60€ επίσης.Αν στο παραπάνω παράδειγμα το τιμολόγιο πώλησης ήταν εξοφλημένο τότε δε θα μπορέσετε να το συσχετίσετε με το πιστωτικό αλλά θα πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής "Προσθήκη νέας είσπραξης" που σημαίνει ότι επιστρέφετε τα χρήματα που εισπράξατε για τα προϊόντα τα οποία επιστράφηκαν.


Από τα πιστωτικά παραστατικά δε θα μπορούσαν να λείπουν οι δυνατότητες να δημιουργήσετε σχετικές σειρές παραστατικών, να επισυνάψετε έγγραφα καθώς και να δείτε σχετικές αναφορές.

Σημείωση

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ένα παραστατικό πώλησης ή αγοράς "επί πιστώσει", δεν έχει την ίδια έννοια με τα πιστωτικά παραστατικά πωλήσεων/αγορών. Τα παραστατικά επί πιστώσει είναι παραστατικά που υποδηλώνουν ότι η εξόφλησή τους θα γίνει στο μέλλον και όχι μετρητοίς.

Did this answer your question?