Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε με αλλαγές αναφορικά με το όνομα, την περιγραφή, ακόμα και τον τρόπο χρέωσης του έργου, μπορείτε να προχωρήσετε σε επεξεργασία. Η διαγραφή είναι δυνατή για έργα που δεν έχουν καταγραφές χρόνου ούτε και συνδέονται με άλλα δεδομένα. Οποιοδήποτε έργο, ωστόσο μπορεί να αρχειοθετηθεί ώστε να διατηρείτε τη λίστα σας καθαρή. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε παρακάτω.


Σημείωση: Οι επόμενες παράγραφοι είναι αφιερωμένες στη διαχείριση μίας ή περισσότερων εγγραφών έργου που έχετε δημιουργήσει στο αντίστοιχο μενού. Για προσθήκη ωρών εργασίας στο εκάστοτε έργο, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους οδηγούς προσθήκης καταγραφής χρόνου και timesheet.

Επεξεργασία έργου

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ένα έργο μπορείτε να το κάνετε από τη σελίδα προβολής του και το κουμπί Επεξεργασία.

Ένα υπό εξέλιξη έργο μπορεί να υποστεί επεξεργασία σε όλα τα πεδία (εικόνα κάτω), με προϋπόθεση ότι (ακόμα) δεν έχει τιμολογηθεί.

Λεπτομέρειες έργου

Μπορείτε να προχωρήσετε σε προσθήκη περιγραφής, αλλαγή τίτλου, μεταφορά σε άλλο πελάτη ακόμα και αλλαγή του τρόπου/ποσού χρέωσης και εμφάνισης χρόνου/συννημένων στο portal του πελάτης.

Ομάδα έργου

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε συσχετιζόμενους χρήστες. Για να προσθέσετε έναν ή περισσότερους χρήστες στα μέλη της ομάδας, κάντε αναζήτηση με το όνομά του και στη συνέχεια κλικ στο "κουμπί" προσθήκη, όπως στην παρακάτω εικόνα.

->Με κλικ στο 'x' , αφαιρείτε τους χρήστες από το συγκεκριμένο έργο-η εντολή ωστόσο δεν θα εκτελεστεί όταν ο χρήστης έχει ήδη καταγράψει χρόνο για το έργο αυτό.

Ακόμη, έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε ρόλο, κόστος και ωριαία χρέωση στα υφιστάμενα μέλη της ομάδας. (βλ. εικόνα).

Διαγραφή έργου

Από τη λίστα των έργων, επιλέγετε το/α επιθυμητό/ά, τσεκάρετε το κουτί του και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο "Ενέργειες -> Διαγραφή επιλεγμένων".

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε ένα έργο από τη σελίδα προβολής του εφόσον κάνετε κλικ στο Επεξεργασία. Στο κάτω μέρος της σελίδας επεξεργασίας, υπάρχει η επιλογή Διαγραφή.


Προκειμένου να διαγραφεί ένα έργο, αυτό δε θα πρέπει να έχει καταγεγραμένους χρόνους (θα πρέπει να έχουν διαγραφεί προηγουμένως). Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με έργα που έχουν τιμολογηθεί-θα πρέπει προηγουμένως να έχει διαγραφεί το παραστατικό/τα παραστατικά πώλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να σας εξυπηρετήσει και η λειτουργία της αρχειοθέτησης, η οποία περιγράφεται παρακάτω.

Αρχειοθέτηση έργων

Εφόσον έχετε προχωρήσει με την τιμολόγηση και το έργο έχει πλέον "κλείσει", δεν υπάρχει πλέον η αναγκαιότητα να διατηρείτε μία εγγραφή έργου στη λίστα σας. Ιδιάιτερα στην περίπτωση πολλαπλών έργων, θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη η λειτουργία της αρχειοθέτηση για να διατηρείτε τις λίστες σας καθαρές και να έχετε με μία ματιά εικόνα των έργων των οποίων η ολοκλήρωση εκκρεμεί.

Επί της ουσίας, ένα έργο εξακολουθεί να βρίσκεται στο σύστημα (δεν μπορεί να διαγραφεί για λόγους ακαιρεότητας δεδομένων), ωστόσο είναι διαχειρίσιμο από διαφορετική λίστα. Μεμονωμένα, μπορείτε να αρχειοθετήσετε ένα έργο ανπίγοντάς το "...-> Αρχειοθέτηση εγγραφής" (εικόνα άνω) Για να αρχειοθετήσετε μαζικά τα έργα που επιθυμείτε, επιλέξτε τα και συνεχίστε με "Ενέργειες-> Αρχειοθέτηση επιλεγμένων" (εικόνα κάτω).

Πλοηγηθείτε μεταξύ των λιστών ενεργών/αρχειοθετημένων έργων κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο από τα δύο κουμπιά στα δεξιά. Από τη λίστα των ανενεργών μπορείτε να επιλέξετε τις εγγραφές που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου και στη συνέχεια "Ενέργειες->  Ενεργοποίηση επιλεγμένων".
Εναλλακτικά, με άνοιγμα συγκεκριμένου έργου, επιλέγετε "...->Ενεργοποίηση εγγραφής"

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?