Με τη βοήθεια του elorus μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτέλεση των έργων που η επιχείρησή σας έχει αναλάβει. Όποιοι κι αν είναι οι στόχοι σας, το elorus σας βοηθάει να παρακολουθήσετε το χρόνο που εσείς και η ομάδα σας έχει ξοδεύσει σε ένα πρόγραμμα, το κόστος της εργασίας αυτής καθώς και των απαραίτητων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την εκτέλεσή του. Σε λίγα βήματα μπορείτε να τιμολογήσετε την εργασία αυτή στους πελάτες σας.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να προσθέσετε τα Έργα σας εντός του σχετικού μενού, απευθείας στο όνομα του πελάτη σας και να μοιραστείτε μαζί του την πρόοδο που έχει γίνει μέσω του πόρταλ πελατών. 

Μπορείτε να αναλάβετε το Έργο σε μία συγκεκριμένη, προσυμφωνημένη τιμή. Ωστόσο, με το elorus έχετε δυνατότητα να σετάρετε χρέωση ανά ώρα, η οποία θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες καταγραφής χρόνου στο elorus. οργανώστε σε 'Εργασίες' και δώστε πρόσβαση στα μέλη της ομάδας σας (χρήστες). Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το κόστος ανά χρήστη ανά ώρα στο έργο:

Όπως και αν είναι η συνθήκη χρέωσης, ο διαχωρισμός σε εργασίες και ο αριθμός των ατόμων που συνεργάζονται στο έργο, μπορείτε να συμπεριλάβετε Έξοδα και να δείτε ποιά τα επιπρόσθετα κόστη. Εάν μάλιστα πρόκειται για έργο που έχετε αναλάβει για λογαριασμό πελάτη, θα μπορέσετε και να χρεώσετε τα έξοδα αυτά στην τιμολόγηση του έργου. 


Με τις ενέργειες αυτές, θα μπορέσετε να έχετε περαιτέρω έλεγχο στην πρόοδό σας αλλά και τα κόστη εργασίας - τα αντίστοιχα στατιστικά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην καρτέλα του έργου (συνοπτική αναφορά).

Όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να προχωρήσετε σε τιμολόγηση του έργου. Ξεκινήστε με το πάτημα του κουμπιού τιμολόγησης εντός του έργου και το σύστημα θα εντοπίσει διαθέσιμες εγγραφές χρόνου και έξοδα προς χρέωση. Το μόνο που θα χρειαστεί να αποφασίσετε είναι ο τρόπος εμφάνισης των παραπάνω στο τιμολόγιό σας. Για όσα δεν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε, μπορείτε απλώς να απεπιλέξετε.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?