Καθημερινά, έχετε στη διάθεσή σας έναν ορισμένο χρόνο για να εκτελέσετε τις εργασίες που έχετε αναλάβει. Είναι πολύ σημαντικό να προσμετράτε το χρόνο αυτό για να μπορείτε να οργανώσετε σωστά τη δραστηριότητα, και κατά συνέπεια την επιχείρησή σας.

Η σωστή καταγραφή του χρόνου ως το προς ποιές εργασίες έχει αφιερωθεί, μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε χώρο βελτίωσης σε ότι αφορά την παραγωγικότητά σας-και γιατί όχι να σας δώσει το έναυσμα να αναζητήσετε λύσεις. Όσο μεγαλώνει το μέγεθος της ομάδας, τόσο μεγαλώνει και η σχετική ανάγκη. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που χρονοχρεώνετε ένα έργο στον πελάτη, η σωστή αυτή καταγραφή είναι ζωτικής σημασίας. Παρακάτω βλέπετε πώς παρουσιάζεται η καταγραφή αυτή εντός της σελίδας έργου.

Το Elorus σας δίνει πλήθος εναλλακτικών προς την καταγραφή χρόνου σας: μπορείτε να κάνετε ζωντανά την καταγραφή σας μέσω της εφαρμογής, αλλά και εκτός αυτής με χρήση επεκτάσεων (extensions), ενώ κάθε στιγμή έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε μία εγγραφή για εργασία που έχει εκτελεστεί. Ακόμα και η εβδομαδιαία καταγραφή των δρατηριοτήτων σας-και αυτών της ομάδας σας, είναι δυνατή.


Σε κάθε περίπτωση, η ζωντανή χρονοκαταγραφή αλλά και η σε δεύτερη χρόνο καταγραφή χρόνου εργασιών θα δημιουργήσει "Εγγραφές χρόνου". Οι εγγραφές αυτές με τη σειρά τους εμφανίζονται σε λίστα ή timesheet (εβδομαδιαίο).  Δείτε ένα παράδειγμα timesheet παρακάτω: 

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?