Αυτή τη στιγμή, το σύστημα διαθέτει τις παρακάτω αναφορές πωλήσεων: την πωλήσεων λεπτομερής, την "Πωλήσεις ανά πελάτη", καθώς και τις  "Παραστατικών Πωλήσεων συγκεντρωτική" και "Πιστωτικών πωλήσεων συγκεντρωτική" . Τροφοδοτούνται από τις εγγραφές σας στο μενού "Πωλήσεις", καθώς και στο αντίστοιχο μενού "Πιστωτικά πώλησης", όπως αναφέρεται στις περιγραφές παρακάτω:

Η πωλήσεων λεπτομερής
περιέχει πλήρη πίνακα με τις πληροφορίες του συνόλου των παραστατικών πωλήσεών σας μαζί με τα πιστωτικά πωλήσεων που έχετε δημιουργήσει στην ίδια περίοδο.
Πωλήσεις ανά πελάτη είναι μία ακόμα θέαση των παραπάνω δεδομένων, σε αυτή την περίπτωση ως άρθροισμα στους επί μέρους πελάτες.
Παραστατικών πωλήσεων συγκεντρωτική/πιστωτικών πωλήσεων συγκεντρωτική είναι δύο αναφορές που παρουσιάζουν τις αντίστοιχες εγγραφές.

Η παρακάτω συλλογή FAQ θα σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα τη χρηστικότητα των παραπάνω επιλογών. Σημειώνουμε, πως θα βρείτε αναλυτικότερες οδηγίες για τον ορισμό περιόδου, τη χρήση των φίλτρων καθώς και την οργάνωση των δεδομένων σε Στήλες και Γραμμές στον οδηγό "Προσαρμόστε τις αναφορές σας".

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΛΑΤΗ

  • Πώς μπορώ να διαπιστώσω ποιοί είναι οι σημαντικότεροι πελάτες μου:

Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει το παραπάνω: Ο ένας είναι η αναφορά πωλήσεων ανά πελάτη, που σας επιτρέπει να έχετε αναλυτικές πληροφορίες για τον αριθμό των συναλλαγών, τελικές αξίες, φπα ακόμα και εμφανίσετε στοιχεία της εκάστοτε επαφής,  Επιπλέον, μπορείτε από την "Παραστατικών πωλήσεων συγκεντρωτική" να συμβουλευτείτε τη σχετική πίτα.

-Στην αναφορά Πωλήσεις ανά πελάτη θα μπορέσετε να εμφανίσετε τους πελάτες για την περίοδο που σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα προηγούμενο τρίμηνο. Δύναστε να ταξινομίσετε με το ποσό, και να δείτε αμέσως ποιοί συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσά πωλήσεων προς αυτούς:

Στο παραπάνω παράδειγμα, βλέπουμε ότι οι πιο σημαντικοί πελάτες βάσει συνολικής αξίας πωλήσεων είναι ο Βασίλης Δημητρόπουλος και ο Γιώργος Δελαπόρτας. Αυτό επιβεβαιώνεται και παρακάτω:
(ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ)

ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ

  • Πώς μπορώ να δω αναλυτικά την εικόνα ανεξόφλητων παραστατικών για μία ορισμένη χρονική περίοδο

Από την "Πωλήσεων λεπτομερής" μπορείτε να ορίσετε την περίοδο που σας ενδιαφέρει (πχ προηγούμενο τρίμηνο). Στο παρακάτω παράδειγμα, χρησιμοποιείται το φίλτρο "Ανεξόφλητα", εμφανίζοντας παραστατικά που έχουν εκδοθεί (αλλά δεν έχει παρέλθει/τεθεί ημερομηνία λήξης), καθώς και τα ληξιπρόθεσμα.

Με μία ματιά διαπιστώνεται ότι μεγάλο μέρος των ποσών που εκκρεμούν προς εσά αφορούν ληξιπρόθεσμο παραστατικό. Αυτό παραπέμπει στην ανάγκη υπενθύμισης της εκκρεμότητας αυτής στον πελάτη. Η χρήση της αναφοράς αυτής (π.χ. εμφανίζοντας 2-3 διαφορετικές περιόδους), μπορεί να σας βοηθήσει στον εντοπισμό επαναληψημότητας φαινομένων μη εξόφλησης->
-> Εάν, πραγματικά, έχετε εντοπίσει καθυστερήσεις τέτοιου είδους, θα ήταν σκόπιμη και η δημιουργία αυτόματων υπενθυμίσεων (για ληξιπρόθεσμα παραστατικά ή πελάτες που δεν έχουν εξοφλήσει κάποιο μεγάλο ποσό).

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ

  • Πώς μπορώ με μία ματιά να έχω εικόνα για τις ακυρώσεις-πιστώσεις στις οποίες έχει προβεί η επιχείρηση;

Η αναφορά πιστωτικών πωλήσεων συγκεντρωτική αποτελεί την πιο εύστοχη επιλογή: Δείτε παρακάτω το 'επάνω' μέρος της σελίδας: Η τελική, αρχική αξία καθώς και τυχόν Εκπτώσεις αποτελούν την πρώτη σειρά πληροφορίας για τη χρονική περίοδο που έχει επιλεγεί (σε αυτή την περίπτωση: Τρέχον τρίμηνο). Έπειτα, παρουσιάζονται οι πιστώσεις σε πελάτη ανά εβδομάδα, ενώ αξιοποιούνται οι κατηγοριοποιήσεις που έχουν οριστεί στις εγγραφές πιστωτικών (πχ: υπεύθυνος πωλητής).

Σημειώσεις:

  • Tόσο ο πίνακας με πωλήσεις ανά πελάτη, όσο και ο πίνακας πωλήσεων λεπτομερής μπορεί να ληφθεί σε μορφή pdf από το κουμπί "Αποθήκευση" .
  • Οι συγκεντρωτικές αναφορές παρουσιάζουν συγκεντρωτικά τα δεδομένα της εκάστοτε περιόδου. Με hover του κέρσορα πάνω από τα διαγράμματα, θα εμφανιστούν και οι ακριβείς τιμές (αναλυτικότερα εδώ).


Σχετικές αναφορές:

Did this answer your question?