Η εν λόγω κατηγορία αναφορών μπορεί να σας δώσει πλήρη εικόνα για τα Έξοδα τις επιχείρησής σας. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τόσο εγγραφές από το αντίστοιχο μενού Έξοδα, όσο και από τις προσθήκες στους 'Λογαριασμούς'. 

Οι διαθέσιμες αναφορές (μέχρι στιγμής) στην κατηγορία είναι οι παρακάτω:

Εξόδων και αγορών λεπτομερής: Θα βρείτε κάθε καταχώρηση που δημιουργείτε από τις λειτουργίες Έξοδα, Λογαριασμοί καθώς και τα Πιστωτικά από Προμηθευτή.
Αγορών ανά προμηθευτή είναι μία εμφάνιση των εξόδων και αγορών σας ανά προμηθευτή. Σημειώστε, πως, εγγραφές εξόδων οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί σε προμηθευτή δε θα συμπεριληφθούν στην αναφορά.
Εξόδων ανά κατηγορία είναι αναφορά που παρουσιάζει έξοδα και αγορές μαζί, ανά κατηγορία εξόδων που έχει επιλεγεί σε κάθε κατηγορία.
Λογαριασμών συγκεντρωτική είναι η αναφορά που απομονώνει τις αγορές-οι οποίες έχουν καταχωρηθεί μέσω της λειτουργικότητας 'λογαριασμοί' και παρουσιάζει διαγραμματικα΄τις σχετικές πληροφορίες.
Πιστωτικά από προμηθευτή συγκεντρωτική: παρουσιάζει τα πιστωτικά τιμολόγια που έχει εκδόσει ο εκάστοτε προμηθευτής σας.


Παρακάτω, προσφέρονται μερικά παραδείγματα της χρήσης των αναφορών αυτών. Σημειώνουμε, πως θα βρείτε αναλυτικότερες οδηγίες για τον ορισμό περιόδου, τη χρήση των φίλτρων καθώς και την οργάνωση των δεδομένων σε Στήλες και Γραμμές μπορείτε να συμβουλευτείτε το άρθρο "Προσαρμόστε τις αναφορές σας".

ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  • Πώς μπορώ να εντοπίσω πού έχω ξοδεύσει περισσότερα το τελευταίο τρίμηνο;

Η ιδανική αναφορά που θα καταδείξει το παραπάνω ζητούμενο είναι η Εξόδων ανά κατηγορία, όπως φαίνεται παρακάτω:

Στην αναφορά, εμφανίζεται τόσο το ποσό συναλλαγών όσο και η συχνότητα της εκάστοτε κίνησης. Επιπλέον, η κάθε μία από τις κατηγορίες διαθέτει τη δικής της αναλυτική αναφορά, και μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή, αμέσως στην επιλεγμένη ημερομηνία, πατώντας στο σύνδεσμο (η ονομασία λειτουργεί ως link).

Στο παρακατω παράδειγμα ανοίγουμε στην ΄Διαφήμιση' (Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό, και τη δεύτερη μεγαλύτερη συχνότητα). Από την ίδια αναφορά, μπορείτε να μεταβείτε και στις λοιπές κατηγορίες, από το πεδίο στα δεξιά σας.

ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

  • Πώς μπορώ να δω με ποιούς προμηθευτές συναλλάσομαι συχνότερα;

Η αναφορά "Αγορές ανά προμηθευτή" απεικονίζει όλα τα ποσά που έχουν καταγραφεί στα μενού "Έξοδα" και "Λογαριασμοί" για τη χρονική περίοδο που έχετε επιλέξει. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ

  • Πώς μπορώ να δω τι οφείλω με μία ματιά;

Η αναφορά που θα σας δώσει την απάντηση, με εξειδικευμένα οπτικά μέσα είναι η λογαριασμών συγκεντρωτική. Στην εικόνα παρουσιάζεται το κάτω μέρος της συγκεκριμένης απεικόνισης. Στο "Ανεξόφλητο ποσό" μπορείτε να δείτε τις εκκρεμότητες εξόφλησης που έχουν προκύψει την περίοδο που έχετε επιλέξει.

Η περαιτέρω απεικόνιση των ποσών προς προμηθευτή βοηθάει στο να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τι κινήσεις γίνονται προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε στο κομμάτι των αγορών.

Σημειώσεις: 

  • Όλες οι αναφορές που εντός της εφαρμογής εμφανίζονται σε πίνακα, μπορούν να ληφθούν σε μορφή pdf από το κουμπί "Αποθήκευση" .
  • Οι συγκεντρωτικές αναφορές παρουσιάζουν επεικονιστικά τα δεδομένα της εκάστοτε περιόδου. Φυσικά όμως, με hover του κέρσορα πάνω από τα διαγράμματα, θα εμφανιστούν και οι ακριβείς τιμές (αναλυτικότερα εδώ).

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?