Οι αναφορές ρευστότητας έχουν σκοπό να αναδείξουν τις οικονομικές κινήσεις, όπως αποτυπώνονται στις ταμειακές σας ροές.

Όπως αναφέρεται και σε διαφορετικά σημεία του οδηγού χρήσης, ένα τιμολόγιο πώλησης εμφανίζεται ως ανεξόφλητο έως τη στιγμή που θα περαστεί σε αυτό η πληρωμή από τον πελάτη. Αντίστοιχα, όταν έχετε παραλάβει ένα τιμολόγιο αγοράς με εκκρεμότητα πληρωμής, και έχει καταχωρηθεί στους λογαριασμούς, η αντίστοιχη πληρωμή που θα κάνετε στον προμηθευτή πρόκειται να περαστεί σε δεύτερο χρόνο.

Ως εκ τούτου, και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι συναλλαγές εμφανίζονται στις Πωλήσεις και τις Αγορές σας-δεν εμφανίζονται όμως στις εισπράξεις και τις πληρωμές σας, καθώς τα χρήματα δεν έχουν ακόμα κινηθεί προς και από το ταμείο. Την εικόνα αυτή έρχεται να διορθώσει η απεικόνιση των ροών συνολικά, αλλά και των εισπράξεων και πληρωμών ξεχωριστά.

Επιπλέον, άλλες κινήσεις που δηλώνουν ροή συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες αναφορές. Αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη μίας νέας εγγραφής στα "'Εξοδα", η οποία υποδηλώνει μία αγορά που έχει ήδη εξοφληθεί (άρα έχει γίνει η πληρωμή), θα εμφανιστεί μαζί με τις "Πληρωμές".  Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τις Άλλες πληρωμές" (που δεν σκοπεύουν στην εξόφληση παραστατικού, φανερώνουν ωστόσο ροή από το ταμείο σας).

Οι διαθέσιμες αναφορές ρευστότητας, συνοψίζονται παρακάτω:

Ρευστότητας λεπτομερής/Ρευστότητας συγκεντρωτική - αποτελούνται από πληρωμές και εισπράξεις, είτε έχουν συσχετιστεί με κάποιο παραστατικό πώλησης/αγοράς είτε όχι.
Εισπράξεων λεπτομερής/Εισπράξεων συγκεντρωτική-
παρουσιάζει τα ποσά που λήφθηκαν από πελάτες-ή πιστώσεις που έχετε λάβει από προμηθευτές σας.
Πληρωμών λεπτομερής/Πληρωμών συγκεντρωτική-
κάθε εξόφληση προς προμηθευτή, έξοδο επιστροφή χρημάτων στον πελάτη ή άλλη παρουσιάζεται στις αναφορές.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ

  • Πώς μπορώ να δω τι ποσά εισέπραξα τον προηγούμενο μήνα ανά τραπεζικό λογαριασμό;

Η αναφορά των Εισπράξεων (λεπτομερής), μπορεί να δείξει την πληροφορία αυτή, αξιοποιώντας την κατάλληλη κατηγοριοποίηση των σχετικών εγγραφών.  Στο παρακάτω παράδειγμα: Μέθοδος εξόφλησης.

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ

  • Πώς μπορώ να δω τη διακύμανση των ποσών που η επιχείρησή μου ξοδεύει σε ένα τρίμηνο;

Ο πιο γρήγορος τρόπος να λάβετε εικόνα για το παραπάνω ερώτημα είναι η Αναφορά Πληρωμών Συγκεντρωτική, ανανεώνοντας την περίοδο. Στο παρακάτω παράδειγμα έχει επιλεχθεί το προηγούμενο τρίμηνο.

Κάθε περίοδος που επιλέγετε επηρεάζει και το εύρος των περιόδων στο διάγραμμα. Το τρίμηνο, για παράδειγμα, δείχνει τα έξοδα και τις πληρωμές ανά εβδομάδα. Για να δείτε όλα όσα η αναφορά έχει να προσφέρει στον οργανισμό σας (μόλις ξεκινήσετε την εισαγωγή των δεδομένων, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού "Αναφορές-> Όλες οι Αναφορές".

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ

  • Πώς μπορώ να δω όλες τις ταμειακές μου κινήσεις εντός της εβδομάδας;

Η αναφορά ταμειακής ρευστότητας λεπτομερής εμφανίζει το σύνολο των κινήσεων αυτών: εισπράξεων, πληρωμών και εξόδων. Μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα ώστε να εμφανίζονται οι κινήσεις ανά τύπο, ημερομηνία, μέθοδο εξόφλησης (κατηγοριοποίηση) και πολλά άλλα. Παρακάτω, έχει επιλεχθεί χρονική περίοδος μίας εβδομάδας, με ομαδοποίηση δεδομένων ως προς τον τύπο.Παρατηρείστε, ότι, οι εισπράξεις έχεουν θετικό ενώ αντίθετα οι πληρωμές και τα έξοδα, αρνητικό. Έτσι λαμβάνετε το άθροισμα των ποσών οδηγώντας στο ταμειακό αποτέλεσμα τη εκάστοτε περιόδου που έχετε ορίσει.

Σχετικά άρθρα:


Did this answer your question?