Μέσα από το πρόγραμμα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από συνδυαστικές, στοχευμένες αναφορές, όπως αναφορά φόρων, εσόδων/εξόδων λεπτομερείς κά, που σας δίνουν εικόνα των λογιστικών σας και μπορούν να σας διευκολύνουν στην περαιτέρω διαχείρισή τους.

Επιπλέον, περαιτέρω αναφορές θα βρείτε και για την παρακολούθηση των υπολοίπων πελατών/προμηθευτών σας. Το σύνολο των αναφορών αυτών είναι τα εξής:

Λογιστικές αναφορές

Εσόδων/Εξόδων λεπτομερής, αναφορά που αποτελείται από το σύνολο των χρημάτων  που κερδίσατε και ξοδέψατε αντίστοιχα, για κάθε χρονική περίοδο που επιλέγετε.
Αναφορά φόρων είναι μία έξυπνη εμφάνιση των ποσών που λάβατε προς εξόφληση φόρων και θα σας επιτρέψουν τον υπολογισμό των οφειλών προς το κράτος.

Γενικές

Καρτέλα πελάτη/Καρτέλα προμηθευτή οι αναφορές που θα επιλέξετε για να εντοπίσετε ποσά που οφείλετε και σας οφείλονται.
Αναφορά προϊόντων/υπηρεσιών-ανοίξτε τη για να δείτε την αξία των πωλήσεων ανά προϊόν και υπηρεσία που η επιχείρησή σας διαθέτει.


Δείτε με τα παρακάτω παραδείγματα, πώς θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε τις παρακάτω αναφορές.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΟΡΩΝ

  • Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τους φόρους που θα χρειαστεί να αποδόσω σε δεύτερο χρόνο;

Για το σκοπό αυτό μπορείτε να αξιοποιήσετε την αναφορά φόρων, διαθέσιμη από το μενού "Αναφορές-> Όλες οι αναφορές". Όπως θα δείτε και την παρακάτω εικόνα, δίνονται οι παρακάτω επιλογές εμφάνισης στηλών:

Επιλέγοντας τις στήλες, μπορείτε να προχωρήσετε στην εμφάνιση των ποσών που έχουν προκύψει κατά την επιλεγμένη σας περίοδο.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

  • Πώς μπορώ να ενημερωθώ ποιοί πελάτες μου οφείλουν;

Η ιδανική αναφορά για εσάς είναι η 'υπόλοιπα πελατών'.  Ανοίγοντάς την, μπορείτε να ορίσετε περίοδο, καθώς και να αναθεωρήσετε τις στήλες που εμφανίζονται.

Ταξινομώντας ανά υπόλοιπο ή και ανεξόφλητα παραστατικά (ή και τα δύο, όπως στο παράδειγμα), μπορείτε να λάβετε τη λίστα των πελατών με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά των ποσών αυτών. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για κάθε μία από τις διαθέσιμες στήλες.

Επίσης, υπάρχει και ο διαχωρισμός σε νομισματική μονάδα, ανάλογα με το νόμισμα/τα νομίσματα που τιμολογείται ο κάθε πελάτης.

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  • Πώς μπορώ να δω τις πωλήσεις που μου αποφέρει το κάθε προϊόν/υπηρεσία μου;

Όλες οι εγγραφές της αποθήκης αξιοποιούνται σε παραστατικά πώλησης ή αγοράς, τα οποία ανάλογα με την τιμή που καταχωρούνται, δίνουν μία μέση τιμή ανά κίνηση αγοράς ή πώλησης.  Η αναφορά προϊόντων/υπηρεσιών εμφανίζει τα σχετικά αποτελέσματα.

Στο παραπάνω παράδειγμα, η αναφορά, ορισμένη για μία ορισμένη περίοδο, εμφανίζει τη συνολική αξία πωλήσεων ανά υπηρεσία. οι υπηρεσίες που εμφανίζονται, προέρχονται όλες από την κατηγορία "Μετάφραση".
Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω αξιολόγηση των διαφορετικών φύσεων εργασιών που μπορεί να έχει αναλάβει μία επιχείρηση.


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?