Αναφορές

Ο όρος αναφορά μπορεί να περιγραφεί πολύ γενικά ως η καταγραφή ενός γεγονότος ή μίας εξέλιξης. Στον κόσμο της εργασίας, μία αναφορά μπορεί να αποτυπώσει την παρούσα κατάσταση ή και εξέλιξη της πορείας ενός τμήματος, την εκτίμηση επιτυχίας των στόχων που έχουν τεθεί ή και σύγκριση μεταξύ διαφορετικών οργανισμών ή τμημάτων. Από τις πιο σημαντικές είναι και οι αναφορές που παρουσιάζουν την οικονομική πορεία της επιχείρησης.

Η παρουσίαση αυτή μπορεί να γίνει με τη βοήθεια πινάκων, διαγραμμάτων και λοιπών εικόνων. Στο elorus, έχετε τις αναφορές που χρειάζεστε για την πορεία των οικονομικών σας χωρίς καμία επιπλέον προετοιμασία από εσάς: Όσα δεδομένα έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή, παρουσιάζονται σε στοχευμένες οικονμικές αναφορές αλλά και της ανάλυσης εξέλιξης των διαφόρων εργασιών.

Κατηγοριοποιήσεις

Σημαντικό:  Τα πεδία που περιέχουν οι αναφορές, δεν περιορίζονται από τα υφιστάμενα. Μέσω των κατηγοριοποιήσεων, μπορείτε να παρακολουθείτε τους παράγοντες που κρίνετε σημαντικοτερους στην επαγγελματική σας δραστηριότητα, προσθέτωντας και στη συνέχεια λαμβάνοντας την πληροφορία που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας.
Στις αναφορές, κάθε κατηγορία που δημιουργείτε και εφαρμόζετε στις αντίστοιχες εγγραφές, μπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο, στήλη ή και κριτήριο ομαδοποίησης των πληροφοριών σας.

Δεδομένα προς παρουσίαση

Οι πωλήσεις, συνολικά και ανά πελάτη τοποθετούνται σε σχετικές αναφορές, λεπτομερείς και συγκεντρωτικές. Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να βλέπετε τα έξοδα καθώς και τις αγορές σας: Η εφαρμογή σας δίνει εναλλακτικές αναφορικά με την καταχώρηση εξόδων με τις συσχετιζόμενες αναφορές να συνδυάζουν τα δεδομένα που χρειάζεται. Δηλαδή, οι ταμειακές ροές (αναφορές) περιλαμβάνουν τα έξοδα και ακολούθως, οι εγγραφές που δηλώνουν, έστω και μη εξοφλημένη αγορά, αναγνωρίζονται ως μέρος των εξόδων συνεισφέρουν στους πίνακες εξόδων ανά κατηγορία (όπως το παρακάτω διάγραμμα από την ένδειξη Εξόδων στην αρχική σελίδα του οργανισμού)

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές Εσόδων/Εξόδων, Φόρων, και άλλες, για να έχετε εικόνα ως προς τις λογιστικές σας υποχρεώσεις μέσα από την εμπορική σας διαχείριση. Το σύνολο των αναφορών εντός της εφαρμογής, βρίσκεται στο μενού "Αναφορές-> Όλες οι αναφορές". Επιλέγοντας την οποιαδήποτε από αυτές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία για να προβείτε σε σχετικές προσαρμογές.

Σημείωση: Βασικές αριθμητικές ενδείξεις που αφορούν το παρόν, παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα του οργανισμού σας στην elorus σε μορφή διαγραμμάτων και συντομεύσεων (πχ μεταβολές ταμείων, έξοδα ανά κατηγορία κλπ). Κάνοντας κλικ στους σχετικούς συνδέσμους, μεταβαίνετε άκομα στην ολοκληρωμένη αναφορά.
Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?