Για λόγους προστασίας των δεδομένων σας, η επεξεργασία ή διαγραφή ενός παραστατικού πώλησης διατίθεται όταν αυτό είναι σε κατάσταση προσχέδιο ή και όταν έχει εκδοθεί, αρκεί να μετατραπεί σε προσχέδιο.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εντοπίσετε το παραστατικό που σας ενδιαφέρει από τη λίστα στις "Πωλήσεις" και αφού ανοίξετε την αντίστοιχη εγγραφή, να κάνετε κλικ στο κουμπί επεξεργασία.

Εκεί, θα σας εμφανιστεί η παρακάτω ερώτηση:


Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις που η μετατροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει, το παράθυρο αυτό να μην εμφανίζεται ή και ακόμη το κουμπί 'Επεξεργασία' να εμφανίζεται ανενεργό. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα σας ενημερώνει για ποιό λόγο η επεξεργασί δεν είναι κάθε φορά εφικτή. 

Δείτε τις σχετικές περιπτώσεις και τι μπορείτε να κάνετε για να προχωρήσετε.

#1 Το παραστατικό έχει εξοφληθεί (πλήρως ή μερικώς)

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, όταν ένα παραστατικό πώλησης έχει μία ή περισσότερες συσχετισμένες πληρωμές πελατών (ταμειακές κινήσεις). Αυτό συμβαίνει για λόγους ακεραιτότητας δεδομένων.

Εάν παρόλα αυτά επιθυμείτε να προχωρήσετε, μπορείτε να αποσυνδέσετε την πληρωμή σας (κόκκινος κάδος) στο κάτω μέρος του παραστατικού. Το ποσό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εξόφληση του παραστατικού κατόπιν της επεξεργασίας με την επιλογή 'Από πλεόνασμα'.


#2 Έχει εκδοθεί πιστωτικό παραστατικό

Όπως και στην περίπτωση των ταμειακών κινήσεων, εάν υπάρχει πιστωτικό παραστατικό καταχωρημένο στις ταμειακές κινήσεις, αυτό θα πρέπει να αποσυσχετιστεί.


Παρόλα αυτά, εάν κατά τη δημιουργία του πιστωτικου παραστατικού έχει απευθείας γίνει η εισαγωγή του αρχικού τιμολογίου (χρεωστικού παραστατικού) τότε θα πρέπει αυτό να αφαιρεθεί και από τη φόρμα καταχώρησης του πιστωτικού, με επεξεργασία (μενού ...Περισσότερα-> Πιστωτικά πώλησης)

Εάν κριθεί ότι και η εισαγωγή του πιστωτικού στο σύστημα θα πρέπει επίσης να αναστραφεί, δεν έχετε παρά να το διαγράψετε.

#3 Έχει ενεργοποιηθεί η υποχρεωτική σειριακή αρίθμηση 


Άλλη μια περίπτωση που η επεξεργασία δεν είναι δυνατή, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα είναι η ρύθμιση της υποχρεωτικής σειριακής αρίθμησης. 

Στην πραγματικότητα, σκοπός της ρύθμισης είναι να αποφεύγονται οι εκ παραδρομής κινήσεις διαχείρισης όπως λανθασμένη διαγραφή παραστατικού πώλησης.

Ως εκ τούτου, για να μπορέσει να προχωρήσει μία επεξεργασία, θα πρέπει να εισέλθετε στο μενού "Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις εφαρμογής" , να απεπιλέξετε την "Υποχρεωτική Σειριακή Αρίθμηση" και να πατήσετε αποθήκευση στο κάτω μέρος της σελίδας.  

Τη ρύθμιση μπορείτε να επαναφέρετε όταν έχει πλέον ολοκληρωθεί η επεξεργασία.
 

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?