Ας υποθέσουμε ότι έχετε αναλάβει να προσφέρετε ένα έργο, μία υπηρεσία ή ένα προϊόν για τον πελάτη σας για μία ορισμένη χρονική διάρκεια, όπως έτος, τρίμηνο, ακόμα και μήνα. Με το πέρας της συμφωνημένης διάρκειας, ο πελάτης θα κληθεί να εγκρίνει ή όχι την ανανέωση της συμφωνίας αυτής μαζί σας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι αγορές συνδρομητικής υπηρεσίας από εσάς.

Καίριας σημασίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι η έγκαιρη ενημέρωσή του τόσο για την επερχόμενη λήξη όσο και την ανάγκη ανανέωσης. Το εργαλείο που θα σας λύσει τα χέρια στις ενημερώσεις αυτές είναι οι Αυτόματες υπενθυμίσεις, οι οποίες δύνανται να εφαρμοστούν στις Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

Δείτε παρακάτω τις δύο υποπεριπτώσεις και πώς θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν:

Παράδειγμα 1: Πρέπει να αποστείλω υπενθύμιση για το επόμενο τιμολόγιο που θα εκδοθεί στον πελάτη μου.

Με απλά λόγια, η περίπτωση που εκδίδεται ένα τιμολόγιο για κάθε συμφωνία-ή την ανανέωσή της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κίνηση αυτή για τις περιπτώσεις που οι πελάτες πρέπει να προχωρήσουν στην κατάθεση προκαταβολής (για πράδειγμα με την αποστολή του Iban)

Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η επιλογή "πρόκειται να εκδοθούν", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:


Για να εξασφαλίσετε ότι δε θα γίνει καμία συστημική ενέργεια χωρίς τη δική σας παρέμβαση ή έγκριση, μπορείτε να ορίσετε τη δημιουργία της επαναλαμβανόμενης πώλησης ως "προσχέδιο". 

Έτσι, θα επιλέγετε εσείς το αν θα εκδοθεί ή όχι το παραστατικό, με δυνατότητα να καταχωρήσετε την προκαταβολή στο παραστατικό πρωτού αυτό αποσταλεί στον πελάτη.

Παράδειγμα 2: Δημιουργώ επαναλαμβανόμενη πώληση για κάθε ανανέωση συμφωνίας. 

Εφόσον η πώληση εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με νέα έγκριση από τον πελάτη για ανανέωση της υπηρεσίας), θα βοηθήσει η εισαγωγή ημ/νίας λήξης σύμφωνα με τις οδηγίες προσθήκης επαναλαμβανόμενης πώλησης, όπως στην παρακάτω εικόνα.

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής της υπενθύμισης για την ημερομηνία λήξης της πώλησης αυτής.


Μπορείτε να εμνημερώσετε τους πελάτες ή την ομάδα σας για τη λήξη της υπηρεσίας - στο παράδειγμα, η υπηρεσία τιμολογείται μία φορά το μήνα και διαρκεί ένα έτος. Με αποστολή της υπενθύμισης, ο πελάτης ενημερώνεται για τη λήξη και μπορεί, με μία απάντηση (ή τις όποιες άλλες ενέργειες έχετε συμφωνήσει).

Εναλλακτικά, την υπενθύμιση αυτή μππορεί να αξιοποιήσει η ομάδα σας για να ετοιμάσει μία προσφορά και να την αποστείλει στον πελάτη, έτσι ώστε να δημιουργήσει νέα (επαναλαμβανόμενη) πώληση κατόπιν αποδοχής από τον πελάτη-είτε από το πρόγραμμα τιμολόγησης είτε από κάποιο άλλο κανάλι ή μέθοδο πχ τηλεφωνική ενημέρωση.


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?