Το elorus σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε τις πληρωμές σας άμεσα στον Stripe λογαριασμό σας. 

Το Stripe αποτελεί πάροχο ηλεκτρονικών συναλλαγών για επαγγελματίες και αριθμεί πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως. Επιτρέπει την απευθείας διασύνδεση με την εφαρμογή σας ενώ παράλληλα δίνει εύρος εργαλείων για την προώθησης ή λήψη των πληρωμών σας.

Το elorus σας επιτρέπει να λαμβάνεται τις εξοφλήσεις πελατών σας απευθείας στο Stripe αρκεί να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα διασύνδεσης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Προσθήκη stripe

1) Από το μενού "Ρυθμίσεις-> Πύλες πληρωμών-> Προσθήκη" επιλέξτε  "Stripe" κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πεδίο. 


2) Στη συνέχεια, θα μπορέσετε να δώσετε μία ονομασία για το σχετικό σύνδεσμο, για παράδειγμα "Πληρωμή μέσω Stripe", έτσι ώστε ο πελάτης να αναγνωρίσει άμεσα τη λειτουργία στα παραστατικά.

Ορίστε την πύλη ως προεπιλογή κι αυτή θα εμφανιστεί στα παραστατικά πώλησης που εκδίδετε, καθώς και στο client portal.

3)Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να προχωρήσετε τόσο στην εγγραφή σας στο Stripe επιτόπου, όσο και να Επιλέξτε Αποθήκευση και καταχωρείστε το email/password στο παράθυρο του Stripe.


4) Πληκτρολογείστε τα στοιχεία σας και αποθηκεύστε.

Χρησιμοποιείστε την Πύλη: Εμφάνιση τιμολογίου

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο της "Προσθήκης Stripe", ο σύνδεσμος για την εξόφληση παραστατικού ενεργοποιείται στα παραστατικά που αποστέλλετε, με την εντολή "Προεπιλογή" κατά την καταχώρησή τους. 

Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μαρκάροντας με τσεκ το αντίστοιχο κουτί. Όπως φαίνεται και στην εικόνα, η "πληρωμή μέσω Stripe" είναι ενεργή. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται η εντολή "Να επιτρέπετονται οι μερικές πληρωμές" , δηλαδή ο πελάτης να μπορεί να εξοφλεί μερικώς το τιμολόγιο που έχει λάβει από εσάς μέσω stripe.

Χρησιμοποιείστε την Πύλη: Εικόνα Πελάτη

Με την αποστολή του παραστατικού πώλησης, ο πελάτης θα λάβει το τιμολόγιο όπως φαίνεται παρακάτω:


2) Με κλικ στο κουμπί "Πληρωμή" και "Συνέχεια", θα ανοίξει η φόρμα καταχώρησης των στοιχείων πληρωμής για να μπορέσει ο πελάτης να σας εξοφλήσει.


3) Τη στιγμή που ο πελάτης προχωρήσει με την πληρωμή, θα μπορέσετε να εντοπίσετε την ένδειξη "Εξοφλημένο" στο παραστατικό ενώ η πληρωμή θα εντοπιστεί στη λίστα των εισπράξεών σάς, στο elorus και αλλά και το stripe. Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?