Σε πολλές περιπτώσεις, ο (υποψήφιος) πελάτης χρειάζεται μία ανάλυση του κόστους προϊόντος ή υπηρεσίας, προκειμένου να συμφωνήσει ότι θα προχωρήσει με την αγορά σε εσάς. Ιδανική σε αυτή την περίπτωση είναι η χρήση των προσφορών:

Μία προσφορά στο Elorus μπορεί να σταλεί κανονικά μέσω email και να εμφανιστεί στο portal πελατών. Έτσι, μπορείτε να λάβετε την έγκριση από τον πελάτη και να προβείτε στην έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού πώλησης. Αυτό σημαίνει πως οι λεπτομέρειες της προσφοράς μεταφέρονται αυτούσιες στο τιμολόγιο που δημιουργείται.

Αποτέλεσμα είναι κάθε τιμολόγιο να αντιστοιχεί σε υπαρκτή πώληση, αποφεύγοντας τις μετέπειτα ακυρώσεις παραστατικών, ενώ παράλληλα οι προσφορές μπορούν να παραμείνουν στο ιστορικό σας.

Τα βήματα συνοπτικά είναι τα εξής:

  1. Από το κεντρικό μενού επιλέγετε "Προσφορές" και στη συνέχεια "Προσθήκη". Καταχωρείτε τον πελάτη, τα προϊόντα και τις λοιπές λεπτομέρειες. Διαβάστε αναλυτικά.

  2. Αποστέλλετε την προσφορά μέσω email. Εναλλακτικά, αναμένετε την έγκριση του πελάτη μέσω του portal. Δείτε πώς.

  3. Με την αποδοχή, δημιουργείτε το σχετικό παραστατικό (ή τα σχετικά παραστατικά αν έγιναν αποδεκτές πολλαπλές προσφορές), σύμφωνα με τον οδηγό.

Σημείωση: Τόσο στην περίπτωση της αποδοχής/τιμολόγησης προσφοράς όσο και στην απόρριψη, μπορείτε να αρχειοθετήσετε τις προσφορές που έχετε ήδη ολοκληρώσει για να μη "μπερδεύονται" με τις εγγραφές που βρίσκονται ακόμη υπό διαχείριση.


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?