Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Συννημένα" για να εισάγετε σχετικά με το έργο έγγραφα στο σύστημα. Τα έγγραφα αυτά θα μπορούσαν να αποτελούνται από όρους και προϋποθέσεις, χρονικό σχεδιασμό, ακόμα και οδηγίες εκτέλεσης των διαφορετικών εργασιών. Οτιδήποτε θεωρείτε ότι θα βοηθήσει την εσωτερική σας οργάνωση σε σχέση με την εκτέλεση του έργου.

Ταυτόχρονα, έχετε τη δυνατότητα να διαθέσετε τα έγγραφα αυτά, ή κάποια από αυτά, στον πελάτη, μέσω του portal.

Επισύναψη αρχείου

1. Από το κεντρικό μενού, επιλέξτε "Εργα"

2. Ανοίξτε το έργο στο οποίο εργάζεστε. Εάν δεν υπάρχει στο σύστημα, θα πρέπει προηγουμένως να κάνετε προσθήκη έργου.

3. Από τη σελίδα έργου, καντε κλικ στο κουμπί επισύναψης "Συνδετήρας", όπως φαίνεται παρακάτω:

4. Με το κλικ αυτό ανοίγετε το παράθυρο επισύναψης:

5. Ρίξτε ή επιλέξετε τα αρχεία που επιθυμείτε, στο πλαίσιο. Μόλςι τα αρχεία έχουν ανέβει, πατήστε ΟΚ. Τα συννημένα θα εμφανιστούν όπως παρακάτω:

The information is now available to all teammates assigned to the project! They will be able to access all uploaded documents by entering the project and clicking on the attachment button. They could then download if needed by clicking on the arrow down symbol, circled in the image above.

Repeat the process any time you need to add more files.

Δυνατότητες επισύναψης

1. Μοιραστείτε με τον πελάτη

Για να επιτρέψετε στον πελάτη σας να εντοπίσει τις επισυνάψεις σας μέσω του portal πελατών, τσεκάρετε το κουτί δίπλα στο αρχείο που θέλετε να μοιραστείτε.

Σημείωση: Εάν η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, αυτό σημαίνει ότι το έργο δεν εμφανίζεται στο portal. Για να επιτρέψετε την εμφάνιση του αρχείου θα πρέπει και να εμφανίσετε τις ώρες έργου (χρεώσιμες ή όλες). Προχωρήστε με "Επεξεργασία του έργου για να ρυθμίσετε.

2. Διορθώστε τον Τίτλο

Μόλις το συννημένο έχει ανέβει, μπορείτε πατώντας το μολιβάκι, να προχωρήσετε σε αλλαγή του ονόματός του, με κάποιο που για πράδειγμα οι συνεργάτες ή πελάτες σας θα εντοπίζουν ευκολότερα (εικόνα κάτω).

3. Διαγράψτε το συννημένο:

Εάν πλέον δε χρειάζεστε το αρχείο, μπορείτε να διαγράψετε, κάνοντας κλικ στο 'x'

Επιβεβαιώστε πατώντας "ΝΑΙ".

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?