Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα έσοδα καθώς και τα έξοδα της επιχείρησης πρέπει να ενημερώνονται συστηματικά εντός της πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα έχει την ονομασία myDATA.

Το elorus διαθέτει την απαραίτητη διασύνδεση που θα σας επιτρέψει στη συνέχεια την ενημέρωση των βιβλίων σας με μερικά απλά βήματα.

Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τον ΑΦΜ της επιχείρησής σας στο μενού Ρυθμίσεις-> Οργανισμός. Πρόκειται για απαραίτητη πληροφορία για τη μετέπειτα αποστολή των παραστατικών σας στο myDATA.

Ενεργοποίηση διασύνδεσης

Στο μενού Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εφαρμογής, καρτέλα Διασυνδέσεις, θα βρείτε την εφαρμογή "myDATA". Κάνετε κλικ στο κουμπί 'Εγκατάσταση'

Ρύθμιση φόρων

Στο σημείο αυτό είναι πιθανό να σας ζητηθεί από το σύστημα να συσχετίσετε Φόρους βάσει κατηγοριών ΑΑΔΕ. Στην πραγματικότητα, η ρύθμιση αφορά τις κατηγορίες ΑΑΔΕ, για φόρους που έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί χωρίς τη σχετική αντιστοιχία.

Στο μενού Ρυθμίσεις-> Φόροι μπορείτε να ελέγξετε ποιά κατηγορία ΑΑΔΕ εφαρμόζεται ο κάθε διαθέσιμος συντελεστής.

Προσοχή! Η συσχέτιση φόρων καθώς τύπων εγγράφων με την ΑΑΔΕ (βλ. παρακάτω) μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Ρύθμιση τύπων εγγράφων (ορισμός Λογιστικών Προτύπων)

Επίσης, εάν έχουν δημιουργηθεί επίπλέον τύποι εγγράφων στο σύστημα, θα χρειαστεί να ορίσετε σε ποιό λογιστικό πρότυπο αναφέρονται οι τύποι όλων των χρεωστικών και πιστωτικών εγγράφων που διαθέτει ο οργανισμός σας-είτε δημιουργήθηκαν από εσάς είτε από το σύστημα. Οι προεπιλογές που θα δείτε βασίζονται στους τύπους εγγράφων που δημιουργήθηκαν συστημικά.

Σημαντικό! Κάθε κατηγορία λογιστικού προτύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά. Στο παραπάνω παράδειγμα, ο τύπος "Τιμολόγιο Χονδρικής" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Τιμολόγιο Πώλησης καθώς το πρότυπο είναι σε χρήση στο "Τιμολόγιο". Το πρόβλημα θα λυθεί με αλλαγή του πεδίου σε Εσωτερική χρήση, όπως φαίνεται στην εικόνα:

Προσοχή! Ο συσχετισμός των τύπων εγγράφων με τα λογιστικά πρότυπα είναι ενέργεια μη αναστρέψιμη και θα πρέπει να γίνει σωστά.

Καταχώρηση στοιχείων επιχείρησης

> Όνομα χρήστη myDATA & API key

Τις πληροφορίες αυτές θα τις βρείτε εφόσον πρώτα έχετε δημιουργήσει ένα νέο χρήστη μέσα από την εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ. Για να το πετύχετε αυτό θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα της ΑΑΔΕ εδώ και να πατήσετε στην επιλογή ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα.

Αφού λοιπόν ολοκληρώσετε την είσοδο στην εφαρμογή myDATA χρησιμοποιώντας τα εταιρικά σας στοιχεία στο TaxisNet, θα δείτε το περιβάλλον της εφαρμογής μέσα από το οποίο θα πρέπει να επιλέξετε "Εγγραφή στο myDATA REST API".

Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή "Νέα εγγραφή" και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας όπως φαίνεται στη παρακάτω φωτογραφία.

Τέλος, για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της διασύνδεσης θα πρέπει να συμπληρώσετε στις ρυθμίσεις εφαρμογής τα πεδία myDATA όνομα χρήστη και API Key.

>Προεπιλεγμένη κατηγορία εσόδων

Καθορίστε την προέλευση της κύριας πηγής εσόδων σας. Το πεδίο αυτό θα σας βοηθήσει να χαρακτηρίζετε τα παραστατικά πωλήσεων γρηγορότερα, με βάση τις προδιαγραφές του myDATA. Φυσικά, θα μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές κατά την καταχώρηση του εκάστοτε παραστατικού πώλησης όπως περιγράφεται (link στο υποχρεωτικά πεδία τιμολόγησης)

>Προεπιλεγμένη κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ

Εάν η εταιρεία σας βρίσκεται υπό καθεστώς εξαίρεσης ΦΠΑ, μπορείτε να δηλώσετε το λόγο. Αυτή η τιμή θα προσυμπληρώνεται σε όλες τις γραμμές παραστατικών που έχουν μηδενικό ΦΠΑ, ώστε να δουλεύετε γρηγορότερα. Εάν έχετε περισσότερες από μία περιπτώσεις απαλλαγής, θα εξυπηρετούσε καλύτερα η εισαγωγή αυτής που χρησιμοποιείται συχνότερα και στις λοιπές περιπτώσεις να αλλάζει επί της προσθήκης παραστατικού πώλησης.

Με την ολοκλήρωση των βημάτων εγκατάστασης της εφαρμογής myDATA, η σχετική λειτουργικότητα θα εμφανιστεί στο κεντρικό μενού, όπως φαίνεται στην εικόνα:

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?