Εφαρμόζοντας την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το elorus υποστηρίζει την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων στο myDΑΤΑ. Διαβάστε τι είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Η χρήση ή μη της διασύνδεσης βρίσκεται στη δική σας ευχέρεια. Μπορεί να αξιοποιηθεί από εσάς ή και από τον οικονομικό σας σύμβουλο (λογιστή) απευθείας, εφόσον του έχει δοθεί πρόσβαση στην εφαρμογή.

Το πρώτο βήμα για να κάνετε χρήση της διασύνδεσης αυτής είναι να προχωρήσετε στην εγκατάστασή της εντός του μενού Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις Εφαρμογής ακολουθώντας τον οδηγό ενεργοποίησης myDATA.

Κατόπιν ενεργοποίησης, η προσθήκη παραστατικών πώλησης θα ενημερωθεί με τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία που έχει ορίσει η ΑΑΔΕ:

  • Χαρακτηρισμός εσόδων ανά γραμμή προϊόντων.

  • Εισαγωγή εξαίρεσης ΦΠΑ όπου χρειάζεται.

  • Κατάσταση εξόφλησης παραστατικού.

Με την έκδοση του τιμολογίου το παραστατικό θα σταλεί και στην ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, με την εγκατάσταση της διασύνδεσης μπορείτε να προχωρήσετε στην ενημέρωση των βιβλίων σας με τα παραστατικά που έχετε εκδόσει στην εφαρμογή. Από το κεντρικό μενού, κάνετε κλικ στο "myDATA" για να προχωρήσετε.

Εκεί θα βρείτε 4 στήλες με όλα τα παραστατικά πώλησης που έχουν εκδοθεί από τον οργανισμό σας, για τον επιλεγμένο μήνα. Οι στήλες είναι οι παρακάτω:

1) Προετοιμασία για αποστολή: Παραστατικά με εκκρεμότητα συμπλήρωσης πεδίων

2) 'Ετοιμα προς αποστολή: μπορούν να υποβληθούν άμεσα στο myDATA.

3) Απεσταλμένα: έχουν ήδη αποσταλεί στο myDATA.

4) Δε θα υποβληθούν: μη συμβατό/εσωτερική χρήση/εντολή μη υποβολής.

Εφόσον υπάρχουν παραστατικά στη στήλη προετοιμασίας, μπορείτε να ξεκινήσετε από εκεί τη διαδικασία, προχωρώντας με τη συμπλήρωση των πεδίων που υπολείπονται.

Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, θα εντοπίσετε τα παραστατικά σας στη λίστα "'Ετοιμα για αποστολή" μαζί με τις λοιπές εγγραφές που υπήρχαν ήδη εκεί.

Στο σημείο αυτό, έχετε στη διάθεσή σας τo κουμπί επισκόπησης (ματάκι), το οποίο θα σας βοηθήσει να επιθεωρήσετε επί τόπου τις πληροφορίες του παραστατικού (εικόνα). Εάν χρειαστεί, μπορείτε να επαναφέρετε στο στάδιο προετοιμασίας ή και να επεξεργαστείτε το τιμολόγιο, για να κάνετε τις αλλαγές σας.

>Σε ότι αφορά τα παραστατικά που "δε θα υποβληθούν", εάν έχουν καταλήξει εκεί λόγω λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων δεν έχετε παρά να επεξεργαστείτε τα έγγραφα και να προχωρήσετε με τα παραπάνω βήματα.

Μόλις οριστικοποιήσετε τις εγγραφές σας, μπορείτε να προχωρήσετε με την υποβολή ενός ή περισσοτέρων παραστατικών στο myDATA, επιλέγοντάς τα στη λίστα και κλικάροντας 'Υποβολή επιλεγμένων'. Η εικόνα (κάτω) μπορεί να σας φανεί χρήσιμη.

Στη στήλη Απεσταλμένα θα βρείτε όλα τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί, με το ΜΑΡΚ και UID που έχουν λάβει από την ΑΑΔΕ. Τα παραστατικά θα "μεταφερθούν" στη στήλη αυτόματα, με την ολοκλήρωση της υποβολής τους.

Φυσικά, και σε αυτό το σημείο, μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο των στοιχείων που έχετε υποβάλει-είναι εφικτή τόσο η ακύρωση όσο και επανυποβολή παραστατικών. Στην περίπτωση της επανυποβολής, θα έχετε στη διάθεσή σας όλο το ιστορικό των προηγούμενων αποστολών-το ΜΑΡΚ, τη σύνοψη, τους χαρακτηρισμούς κλπ (βλ. βίντεο).

>Διαβάστε τον πλήρη οδηγό ενημέρωσης ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω του elorus εδώ.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?