Τo elorus σας επιτρέπει να ενημερώσετε τα ηλεκτρονικά σας βιβλία υποβάλλοντας τα έσοδά σας. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα κατά την έκδοση παραστατικού πώλησης ή εισαγωγής εσόδων από της εισπράξεις.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε υποβολή στο myDATA παραστατικών που ήδη δημιουργήσατε στην εφαρμογή. Προϋπόθεση είναι να έχετε ολοκληρώσει τα βήματα εγκατάστασης της διασύνδεσης, όπου μεταξύ άλλων θα πρέπει να έχετε ορίσει λογιστικό πρότυπο ΑΑΔΕ για τους τύπους παραστατικών πώλησης που θα εισαχθούν στην πλατφόρμα.

Η χειροκίνητη εισαγωγή στην πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 • Σε παραστατικά πώλησης που εκδόθηκαν πριν την εγκατάσταση της διασύνδεσης με το myDATA.

 • Για να προχωρήσει η υποβολή παραστατικών πώλησης ή εσόδων που εκδόθησαν χωρίς να σταλούν/που η πρώτη προσπάθεια αποστολής απέτυχε.

 • Για τη διόρθωση πεδίων χαρακτηρισμού εσόδων ή/και τρόπου εξόφλησης και επανυποβολή.

Για να προχωρήσετε, κάνετε κλικ στο κουμπί "myDATA" από το κεντρικό μενού.

Θα εντοπίσετε όλα τα παραστατικά πώλησης και λοιπά έσοδα που εκδόθηκαν εντός της εφαρμογής, ανά μήνα (εικόνα).

Όπως θα έχετε παρατηρήσει, τα παραστατικά διαχωρίζονται σε λίστες, τέσσερις στον αριθμό, σύμφωνα με την κατάσταση υποβολής τους:

1) Προετοιμασία για αποστολή

2) 'Ετοιμα προς αποστολή

3) Απεσταλμένα

4) Δε θα υποβληθούν

> Η προετοιμασία για υποβολή αφορά παραστατικά που πρέπει να διαχειριστείτε, συμπληρώνοντας πεδία ή αλλάζοντας στοιχεία, για να μπορέσετε να εισάγετε στην πλατφόρμα. Στη στήλη θα βρείτε επίσης παραστατικά που έχετε μεν υποβάλει, ωστόσο έχετε επιλέξει να επιστρέψουν στην προετοιμασία ώστε να υποβληθούν εκ νέου (κατόπιν επεξεργασίας ή εκ νέου συμπλήρωσης χαρακτηρισμών και λοιπών στοιχείων)

> Έτοιμα προς αποστολή είναι τα πλήρως συμβατά με το myDATA παραστατικά, τα οποία μπορούν να εισαχθούν άμεσα ή κατόπιν αλλαγών. Από τις λίστες αυτές, μπορείτε να ανοίξετε τον οδηγό υποβολής, οποίος σας βοηθάει να συμπληρώσετε/τροποποιήσετε τα δεδομένα που θα ενημερώσουν τα ηλεκτρονικά σας βιβλία.

>Απεσταλμένα είναι τα παραστατικά εκείνα που έχουν ήδη ανέβει στο myDATA, έχουν λάβει UID και τουλάχιστον ένα ΜΑΡΚ. Διευκρινίζεται ότι το παραστατικό θα βρείτε και εντός του myDATA εντός ολίγων ωρών.

>Στη λίστα 'δε θα υποβληθούν' θα εντοπίσετε παραστατικά μη συμβατά (για παράδειγμα, με τύπο εγγράφου ή φόρο προς εσωτερική χρήση) και έγγραφα που έχετε εσείς ορίσει ότι δεν επιθυμείτε να εισαχθούν στο myDATA.

Παρακάτω αναλύονται περαιτέρω οι λίστες αυτές με τις διαθέσιμες ενέργειες διαχείρισης που προσφέρουν.

Προετοιμασία για αποστολή

Στη λίστα της προετοιμασίας θα βρείτε παραστατικά πώλησης που χρειάζονται επιπλέον ενέργειες για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην υποβολή τους, εφόσον το επιθυμείτε. Για να προχωρήσετε, κάνετε κλικ στο εικονίδιο 'μπλε γραναζάκια'.

Με την ενέργεια αυτή, το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να επαληθεύσει την εγκυρότητα του παραστατικού βάσει οδηγιών ΑΑΔΕ.

Σημειώσεις:

> Εάν έχει ήδη τρέξει η επαλήθευση για το παραστατικό και έχουν βρεθεί σφάλματα στον προκαταρκτικό έλεγχο, αυτά θα εμφανιστούν στην αρχική σελίδα.

> Εάν η επαλήθευση δε δώσει κάποιο σφάλμα, η προετοιμασία θα ανοίξει απευθείας το Βήμα 2 (βλ. σχετική παράγραφο).

> Για παραστατικά που δεν επιθυμείτε να ενημερώσουν τα ηλεκτρονικά βιβλία, επιλέξτε το σήμα stop (να μη γίνει υποβολή). Το παραστατικό αμέσως θα μεταφερθεί στη λίστα Έτοιμα για αποστολή.

>Στη λίστα θα εντοπίσετε και παραστατικά πώλησης που ενώ έχουν αποσταλεί, έχετε επιλέξει χειροκίνητα την ακύρωση της υποβολής αυτής. Για την περίπτωση αυτή θα βρείτε οδηγίες στην ενότητα Απεσταλμένα.

Βήμα 1: Προκαταρτικός έλεγχος

Έστω ότι ξεκινάμε τον οδηγό (κλικ στα γραναζάκια). Στο παράδειγμα (εικόνα κάτω), φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με τη διεύθυνση του πελάτη. Ο οδηγός καταγράφει το σφάλμα ή τα σφάλματα που έχει εντοπίσει, τα οποία θα διορθωθούν με επεξεργασία του παραστατικού.

Επιτρέψτε στην επεξεργασία, κάνοντας κλικ στο 'κλείσιμο' και στη συνέχεια με άνοιγμα του τιμολογίου από το σύνδεσμο, σε συνέχεια των βημάτων ή σε δεύτερο χρόνο.

Βήμα 2: Χαρακτηρισμοί

Εδώ, επιλέγετε έναν ή περισσότερους από τους διαθέσιμους χαρακτηρισμούς εσόδων σύμφωνα πάντα με την καθοδήγηση του λογιστή σας.

Τα ποσά ανά χαρακτηρισμό (εφόσον η πώληση διαθέτει περισσότερους από έναν), θα πρέπει να δίνουν στο σύνολό τους την καθαρή αξία όλων των προϊόντων/υπηρεσιών που ευμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Στο παράδειγμα, βρίσκονται δύο διαφορετικοί χαρατηρισμοί σε μία σειρά παραστατικού (εικόνα κάτω).

Βήμα 3: Τρόπος πληρωμής.

Στο βήμα αυτό θα κληθείτε να επιλέξετε πώς έγινε η εξόφληση του παραστατικού. Εάν δεν έγινε εξόφληση, επιλέξτε επί πιστώσει. Στο παράδειγμα έγινε διατραπεζική μεταφορά προς τράπεζα του εσωτερικού, ιδιοκτησίας της επιχείρησης.

*Την ίδια επιλογή θα κάναμε εάν η πληρωμή είχε γίνει μέσω κάρτας, ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου εξόφλησης ή με φυσική παρουσία.

Εάν υπάρχει μερική εξόφληση ή περισσότερες από μία συναλλαγές πληρωμής, τότε εισάγετε την κάθε μία από αυτές. Το άθροισμα θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτό της συνολικής αξίας του παραστατικού πώλησης.

Πατώντας επόμενο, το παραστατικό θα μεταβεί στη στήλη "Έτοιμα προς αποστολή" ενώ θα ανοίξει προεπισκόπηση των στοιχείων παραστατικού και χαρακτηρισμών που θα ανέβουν στο myDATA.

Έτοιμα προς αποστολή

Κάθε παραστατικό σε αυτή την κατάσταση υποβολής, έχει συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα πεδία για την εισαγωγή του στο myDATA. Η συμπλήρωση των πεδίων μπορεί να έχει προχωρήσει ήδη από την έκδοση του παραστατικού πώλησης ή μετη συμπλήρωση των πεδίων σε ακολουθία των βημάτων παραπάνω (προετοιμασία για αποστολή).

Η λίστα διαθέτει τα εξής εργαλεία: Έλεγχος δεδομένων προς αποστολή, επιστροφή στην προετοιμασία, να μη γίνει υποβολή και μετάβαση στο παραστατικό (σύνδεσμος).

Έλεγχος δεδομένων-σελίδα απεικόνισης

Το κουμπί της απεικόνισης δείχνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που συνδέονται με το παραστατικό και που υποβάλοντάς το θα ενημερώσουν τα ηλεκτρονικά σας βιβλία.

Η απεικόνιση, στο αριστερό της τμήμα, συνοψίζει όλες τις πληροφορίες που θα αποσταλούν στο myDATA αναφορικά με την εγγραφή. Στο δεξί τμήμα εμφανίζεται η κατάσταση του παραστατικού εντός του myDATA.

Στην πρώτη καρτέλα (εικόνα πάνω) βλέπετε 'Γενικές πληροφορίες', οι οποίες αναφέρονται στην τιμολόγηση και τα στοιχεία εκδότη (η επιχείρησή σας) και λήπτη (ο πελάτης σας).

Η καρτέλα 'λεπτομέρειες' παρουσιάζουν συνοπτικά τις αξίες που έχουν εισαχθεί στο παραστατικό-με το + (εικόνα πάνω) θα εμφανιστούν και οι χαρακτηρισμοί των εσόδων σας. Η Σύνοψη περιέχει αναλυτικά αξίες και φόρους, καταγράφοντας τα ποσά σε ευρώ, όποια και αν είναι η νομισματική μονάδα στην οποία έγινε η τιμολόγηση. Στη σύνοψη θα εντοπίσετε και το χαρακτηρισμό/χαρακτηρισμούς εσόδων της πώλησης. (εικόνα κάτω).

Τέλος, στην καρτέλα 'Τρόποι πληρωμής' εμφανίζεται η σημείωση αναφορικά με τον τρόπο εξόφλησης.

Όπως περιγράφεται και παραπάνω, στο δεξί τμήμα της οθόνης έχετε την εμφάνιση της κατάστασης υποβολής σε σχέση με το myDATA.

Επόμενες ενέργειες

-> Εάν κάποιο από τα δεδομένα (Λεπτομέρειες, Σύνοψη, τρόποι πληρωμής) χρειάζεται να τροποποιηθεί, κανετε κλικ στο βέλος.

Το παραστατικό θα επιστρέψει στην προετοιμασία για αποστολή.

-> Αντίστοιχα, με μετάβαση στο παραστατικό (κλικ στο σύνδεσμο), θα μπορείτε να αλλάξετε ακόμα και τα στοιχεία του παραστατικού πώλησης,

-> Εάν δε σκοπεύετε να ενημερώσετε το myDATA με κάποιο παραστατικό, μπορείτε να αξιοποιήσετε το κουμπί "να μην υποβληθεί". Το σύστημα θα μαρκάρει το παραστατικό και πλέον θα το εντοπίζετε στη λίστα 'Δε θα υποβληθούν', μαζί με τα παραστατικά που ο τύπος εγγράφου αφορά εσωτερική χρήση. Η λίστα θα αναλύεται περαιτέρω στη σχετική παράγραφο.

-> Εάν είστε έτοιμος, κάνετε κλικ στο κουμπί "Υποβολή" για να αποστείλετε ένα ή περισσότερα παραστατικά στο myDATA.

Κατά τη διαδικασία, το σύστημα θα σας ενημερώσει για τυχόν σφάλματα προς διόρθωση (εικόνα). τα οποία ενημερώνονται απευθείας από την ΑΑΔΕ. Στο παράδειγμα, οι επαληθεύσεις του myDATA δεν αναγνωρίζουν το ΑΦΜ πελάτη.

Απεσταλμένα

Στη λίστα θα εμφανιστούν όλα τα παραστατικά που έχουν ανέβει στα ηλεκτρονικά βιβλία, μαζί με τις παρακάτω ενδείξεις αποστολής:

Παραστατικό: ονομασία, αρίθμηση, ημ/νία έκδοσης παραστατικού πώλησης.

Τύπος ΑΑΔΕ: Λογιστικό πρότυπο με βάση την έδρα πελάτη.

MAΡK: Μοναδικός αριθμός καταχώρησης.

UID: αφορά το αναγνωριστικό του παραστατικού στο myDATA.

Εάν το παραστατικό έχει αποσταλεί περισσότερες από μία φορές, το mark αλλάζει, λαμβάνοντας κάθε φορά την πιο πρόσφατη αρίθμηση. Έχει λίγο-πολύ το ρόλο του αριθμού προωτοκόλλου της υποβολής. Το UID από την άλλη είναι μοναδικός κωδικός που κατοχυρώνεται στο παραστατικό με την υποβολή του, με άλλα λόγια αποτελεί την ταυτότητά του στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Σημαντικό! Σε ένα παραστατικό πώλησης που έχει ήδη 'ανέβει' στο myDATA, μπορεί να γίνει επεξεργασία ωστόσο δε δύναται να πλέον να αλλάξει Ημερομηνία έκδοσης, Τύπο εγγράφου, Σειρά αρίθμησης. Διαβάστε περισσότερα.

Διαθέσιμες εντολές

Ακύρωση: Την υποβολή μπορείτε να ακυρώσετε κάνοντας κλικ στο 'x'. To παραστατικό θα επιστρέψει στο κουμπί "προετοιμασία για αποστολή" και δε θα πρέπει να συγχέεται για την εντολή της μη υποβολής.

Επανυποβολή

Ένα παραστατικό που έχει προηγουμένως έχει αποσταλεί στο myDATA, η υποβολή έχει ωστόσο ακυρωθεί. Έχετε στη διάθεσή σας όλες τις εντολές "προετοιμασίας αποστολής" και μπορείτε να συνεχίσετε με τη διαδικασία κλικάροντας στην εγγραφή.

Δε θα υποβληθούν

Πρόκειται για παραστατικά πώλησης που έχετε επιλέξει εσείς ότι δε θα εισαχθούν στα ηλεκτρονικά βιβλία ή για περιπτώσεις μη συμβατότητας.

Φυσικά, εάν αλλάξατε γνώμη, μπορείτε να επαναφέρετε το παραστατικό στην προετοιμασία (βέλος).

Σημαντικές Παρατηρήσεις

 • Καθένα από τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί μέσα στον επιλεγμένο μήνα εμφανίζεται υποχρεωτικά σε μία από τις 4 αυτές καρτέλες-λίστες σύμφωνα με την κατάσταση υποβολής τους.

 • Η κατάσταση υποβολής μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, ενώ υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας των παραστατικών και των χαρακτηρισμών τους, με τους τεχνικούς περιορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.

 • Κάθε αλλαγή καταγράφεται ως ιστορικό και μπορείτε να εντοπίσετε όλες τις υποβολές που έχετε κάνει στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, όταν έχουν γίνει περισσότερες από μία υποβολές, ισχύει το πιο πρόσφατο mark με τα δεδομένα που περιέχει το παραστατικό στην υποβολή αυτή. Φυσικά, το σχετικό ιστορικό εμφανίζεται στο view "ματάκι", όπως φαίνεται στην εικόνα.

Υποστηριζόμενοι τύποι παραστατικού

Μέχρι στιγμής, οι υποστηριζόμενοι τύποι εγγράφων στα ηλ, βιβλία είναι οι παρακάτω:

 • Τιμολόγιο Πώλησης

 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

 • ΑΠΥ

 • Πιστωτικό τιμολόγιο (Συσχετιζόμενο/Μη συσχετιζόμενο)

 • Πιστωτικό στοιχείο λιανικής

 • Έσοδα από Συμβόλαιο

 • Έσοδα από Ενοίκιο

Σύντομα θα εμπλουτιστούν. Διαβάστε αναλυτικότερα εδώ.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?