Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και όπως έχει ανακοινωθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κάθε ελληνική επιχείρηση που τηρεί λογιστικά αρχεία, οφείλει ενημερώνει το σύστημα ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) της ΑΑΔΕ. Το my Digital Accounting & Tax Application, όπως έχει ανακοινωθεί από την υπηρεσία, θα παρακολουθεί το σύνολο των συναλλαγών εσόδων/εξόδων των επιχειρήσεων, καθώς και το φορολογικό αποτέλεσμα όπως προκύπτει από τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Όπως έχει προβλεφθεί από τη σχετική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να τιμολογούν μέσω λογιστικού ή εμπορικού προγράμματος (ERP), έτσι ώστε ταυτόχρονα να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους μέσα από αυτό. Πρόκειται για λειτουργία που σχεδιάζεται να αντικαταστήσει τις ΜΥΦ.

Εφαρμόζοντας τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, το elorus διαθέτει σε όλους τους οργανισμούς με έδρα τους στην Ελλάδα διασύνδεση με την πλατφόρμα του myDATA. Η χρήση ή μη της διασύνδεσης βρίσκεται στη δική σας ευχέρεια ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και από τον οικονομικό σας σύμβουλο (λογιστή) σας απευθείας, εφόσον του έχει δοθεί πρόσβαση στην εφαρμογή.

Πρώτο βήμα για την αξιοποίηση της διασύνδεσης είναι να ενεργοποιήσετε από το μενού Ρυθμίσεις Εφαρμογής, σε ακολουθία των οδηγιών. Η ενεργοποίησή της θα σας επιτρέψει:

  • Να προετοιμάσετε παραστατικά πώλησης που έχουν ήδη εκδοθεί στην εφαρμογή, για την εισαγωγή τους στο myDATA.

  • Να διαχειριστείτε παραστατικά προς διόρθωση.

  • Να αποστείλετε τα παραστατικά σας στην αρχή.

  • Να αυτοματοποιήσετε την αποστολή στο myDATA για τα παραστατικά που εκδίδετε.

Η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις συμβατότητας με το ηλεκτρονικό βιβλίο, σε όλες τις σχετικές λειτουργικότητες: oι φόροι και οι τύποι εγγράφων ακολουθούν τις κατηγοριοποιήσεις της αρμόδιας αρχής (ΑΑΔΕ).

Οι πελάτες ακολουθούν τυποποίηση που επιτρέπει στο σύστημα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των τιμολογίων σας (στοιχεία πελάτη) καθώς και να διευκολύνει στην επιλογή του σωστού χαρακτηρισμού. Αυτό σημαίνει ότι είστε σε θέση να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή τη συμβατότητα των παραστατικών σας με το myDATA, καθώς και την κατάσταση αποστολής-τα παραστατικά εμφανίζονται στις αντίστοιχες καρτέλες με όλες τις επισημάνσεις που διαθέτει η ΑΑΔΕ, τόσο εντός του συγκεκριμένου μενού όσο και στις λίστες παραστατικών.

Με λίγα λόγια, έχετε τον απόλυτο έλεγχο ως προς το ποιά παραστατικά έχετε ήδη υποβάλει και ποιά πρόκειται να υποβάλλετε.

Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα ηλεκτρονικά βιβλία, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του myDATA στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.aade.gr/mydata. Εκεί, θα βρείτε την παρουσίαση της πλατφόρμας, σχετικές ανακοινώσεις και συχνές ερωτήσεις.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?