Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και όπως έχει ανακοινωθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κάθε ελληνική επιχείρηση που τηρεί λογιστικά αρχεία, οφείλει ενημερώνει το σύστημα ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) της ΑΑΔΕ. Το my Digital Accounting & Tax Application, όπως έχει ανακοινωθεί από την υπηρεσία, θα παρακολουθεί το σύνολο των συναλλαγών εσόδων/εξόδων των επιχειρήσεων, καθώς και το φορολογικό αποτέλεσμα όπως προκύπτει από τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Όπως έχει προβλεφθεί από τη σχετική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις που τιμολογούν μέσω λογιστικού ή εμπορικού προγράμματος (ERP), θα μπορούν να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους μέσα από αυτό. Πρόκειται για λειτουργία που σχεδιάζεται να αντικαταστήσει τις ΜΥΦ, ενώ η χρήση του συστήματος αφορά όλες τις τιμολογήσεις της επιχείρησης.

Εφαρμόζοντας τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, το elorus διαθέτει σε όλους τους οργανισμούς με έδρα τους στην Ελλάδα διασύνδεση με την πλατφόρμα του myDATA. Η χρήση ή μη της διασύνδεσης βρίσκεται στη δική σας ευχέρεια ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και από τον οικονομικό σας σύμβουλο (λογιστή) σας απευθείας, εφόσον του έχει δοθεί πρόσβαση στην εφαρμογή.

Πρώτο βήμα για την αξιοποίηση της διασύνδεσης είναι να ενεργοποιήσετε από το μενού Ρυθμίσεις Εφαρμογής, σε ακολουθία των οδηγιών. Η ενεργοποίησή της θα σας επιτρέψει:

  • Να προετοιμάσετε παραστατικά πώλησης που έχουν ήδη εκδοθεί στην εφαρμογή, για την εισαγωγή τους στο myDATA.
  • Να εισάγετε τις πληροφορίες που χρειάζεται η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέσω των πεδίων δημιουργίας (προσθήκης) παραστατικού πώλησης.
  • Να διαχειριστείτε παραστατικά προς διόρθωση.
  • Να αποστείλετε τα παραστατικά σας στην αρχή.

Η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις συμβατότητας με το ηλεκτρονικό βιβλίο, σε όλες τις σχετικές λειτουργικότητες: oι φόροι και οι τύποι εγγράφων ακολουθούν τις κατηγοριοποιήσεις της αρμόδιας αρχής (ΑΑΔΕ). Οι πελάτες ακολουθούν τυποποίηση που επιτρέπει στο σύστημα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των τιμολογίων σας (στοιχεία πελάτη) καθώς και να διευκολύνει στην επιλογή του σωστού χαρακτηρισμού.

Αυτό σημαίνει ότι είστε σε θέση να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή τη συμβατότητα των παραστατικών σας με το myDATA, καθώς και την κατάσταση αποστολής-τα παραστατικά εμφανίζονται στις αντίστοιχες καρτέλες με όλες τις επισημάνσεις που διαθέτει η ΑΑΔΕ. Με λίγα λόγια, έχετε τον απόλυτο έλεγχο ως προς το ποιά παραστατικά έχετε ήδη υποβάλει και ποιά πρόκειται να υποβάλλετε.

Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα ηλεκτρονικά βιβλία, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του myDATA στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.aade.gr/mydata. Εκεί, θα βρείτε την παρουσίαση της πλατφόρμας, σχετικές ανακοινώσεις και συχνές ερωτήσεις.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?