Σύνοψη επαφές

Στα δεξιά της σελίδας κάθε επαφής βλέπετε το παρακάτω γράφημα: συνοψίζει το σύνολο των συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Elorus. Αν περάσετε το ποντίκι σας πάνω από τα σημεία πάνω από κάθε σημείο (.), το Elorus θα προβάλλει το άθροισμα των επιμέρους συναλλαγών. 

Στο παράδειγμα, βλεπουμε τις "Εισπράξεις" που σχετίζονται με τον εν λόγω πελάτη.

Πωλήσεις/Αγορές - Ανεξόφλητο ποσό

Παρακάτω στη σελίδα της επαφής θα βρείτε το δείκτη πωλήσεων/αγορών, ο οποίος σας βοηθάει να δείτε συνοπτικά το σύνολο των ανεξόφλητων παραστατικών ως αξία. Αν περάσετε το ποντίκι σας πάνω από το γράφημα θα σας δείξει ποια παραστατικά είναι ληξιπρόθεσμα και ποια εμπρόθεσμα. 

Εκτός από το ανεξόφλητο ποσό, μπορείτε να δείτε το συνολικό ποσό από πιστωτικά παραστατικά, τα οποία δεν έχετε συμψηφίσει με ανεξόφλητα παραστατικά και το οποίο μπορεί να μειώσει το υπόλοιπο της επαφής.

Σε περίπτωση που η επαφή είναι πελάτης/προμηθευτής το γράφημα διαμορφώνεται ως εξής, ώστε να περιλαμβάνει και τις αγορές:

Προϋπόθεση για να είναι ληξιπρόθεσμα τα παραστατικά είναι να δηλώνετε ημερομηνία στο πεδίο "Εξόφληση έως" κατά τη δημιουργία των εγγράφων. Επίσης, αν κάνετε κλικ στο ανεξόφλητο ποσό, θα ανοίξει ένα παράθυρο όπου σας δίνει πληροφορίες σχετικά με τα ανεξόφλητα παραστατικά, όπως η παρακάτω εικόνα.

Κάνοντας κλικ στο κάθε παραστατικό, μπορείτε να μεταφερθείτε απευθείας στην σελίδα προεπισκόπησης του για περαιτέρω πληροφορίες.

Εκκρεμείς επιταγές

Στο σημείο αυτό βλέπετε τις μεταχρονολογημένες επιταγές (Εισερχόμενες και Εξερχόμενες) των οποίων η ημερομηνία λήξης δεν έχει περάσει, ή των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει περάσει και θα πρέπει να ενημερώσετε την κατάστασή τους.

Επίσης, βλέπετε επιταγές που δεν ήταν δυνατόν να εξοφληθούν. Εκτός από τις ακάλυπτες επιταγές, περιλαμβάνονται επίσης οι επιταγές που βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με την τράπεζα, ή ακόμα και αυτές που παραδόθηκαν στον δικηγόρο σας. Για να δείτε αποτελέσματα σε αυτό το πεδίο, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει πρώτα την κατάσταση των επιταγών αντιστοίχως.

Κρυφές σημειώσεις

Στο πεδίο αυτό, μπορείτε να πληκτρολογήσετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή για εσωτερική χρήση. Οι σημειώσεις αυτές δεν είναι ορατές στην επαφή, ακόμα κι αν έχει πρόσβαση στο client portal. Κάνοντας κλικ οπουδήποτε εκτός αυτού του πλαισίου οι κρυφές σημειώσεις θα αποθηκευτούν.

Client Portal (Μόνο για πελάτες)

Από το σημείο αυτό μπορείτε να στείλετε πρόσκληση στην επαφή για το client portal. Για περισσότερες οδηγίες, δείτε το σχετικό άρθρο.

Καθαρές πωλήσεις/αγορές

Στο σημείο αυτό το Elorus προβάλλει ένα γράφημα το οποίο απεικονίζει τις συναλλαγές πωλήσεων/αγορών για το διάστημα που θα επιλέξετε από το σχετικό πεδίο. 

Αν τσεκάρετε το πεδίο "Συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών" το Elorus θα σας δείξει το αποτέλεσμα των συναλλαγών πωλήσεων ή αγορών μετά από αφαίρεση των πιστωτικών παραστατικών. Για παράδειγμα, αν οι καθαρές πωλήσεις είναι €2.000 και τα εκδοθέντα πιστωτικά έχουν καθαρή αξία €500, τότε το γράφημα θα προβάλλει καθαρές πωλήσεις αξίας €1.500 αν τσεκάρετε αυτή την επιλογή.

  • Αν η επαφή είναι πελάτης & προμηθευτής το γράφημα θα διαμορφωθεί αναλόγως, με μπάρες για καθαρές πωλήσεις και αγορές:

Καταγεγραμμένες ώρες 

(μόνο για πελάτες ή πελάτες & προμηθευτές)

Αν υπάρχουν έργα για τα οποία έχετε δαπανήσει χρόνο, μπορείτε να δείτε ένα γράφημα με τις συνολικές ώρες που έχετε καταγράψει (τιμολογημένες και μη), ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξετε.

Τελευταία δραστηριότητα

Στο πεδίο αυτό βλέπετε, τα τελευταία παραστατικά αγορών ή πωλήσεων που αφορούν την επαφή.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?