Στο Elorus δεν υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξετε υποκαταστήματα πελατών σε μια επαφή. Μπορείτε να δηλώσετε μια διεύθυνση παράδοσης, διαφορετική από τη διεύθυνση χρέωσης (έδρα).

Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος να δημιουργήσετε υποκαταστήματα πελατών, ωστόσο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές επαφές με ίδια διεύθυνση χρέωσης αλλά διαφορετικές διευθύνσεις παράδοσης και να τις ξεχωρίζετε γράφοντας στα πεδία Όνομα και Επώνυμο κάποιο διακριτικό (πχ στο πεδίο Όνομα της εκάστοτε επαφής να γράψετε "Υπ/μα 1" ή "Υποκ/μα Θεσ/νίκης"). 

Πληκτρολογώντας, κατά την δημιουργία παραστατικού, το "Θεσ/νικη" στο πεδίο πελάτη το σύστημα θα σας ανασύρει την επαφή αυτή του υποκαταστήματος.
 
Επίσης, αν δεν επιθυμείτε να φαίνεται η πληροφορία αυτή στα παραστατικά σας (το Υπ/μα Θεσ/νίκης για παράδειγμα), μπορείτε να αποκρύψετε τις "Προσωπικές πληροφορίες πελάτη".  Αυτό μπορείτε να το ρυθμίσετε:

  • ανά παραστατικό κάνοντας κλικ στο κουμπί "Περισσότερα" και αποεπιλέγοντας το σχετικό πεδίο.
  • για όλα τα παραστατικά σας μέσω του προτύπου σας κάνοντας επεξεργασία και αποεπιλέγοντας το πεδίο "Προσωπικές πληροφορίες πελάτη".

    Σημαντικό: Με τη δημιουργία ξεχωριστών επαφών, δεν θα είστε σε θέση να βλέπετε το υπόλοιπο του πελάτη σε μία καρτέλα. Αν αυτό είναι κάτι που δεν σας εξυπηρετεί, μπορείτε πάντα να περιλαμβάνετε τη διεύθυνση του υποκαταστήματος στο πεδίο "Δημόσιες σημειώσεις" του κάθε παραστατικού.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?