Εκτός από τη χειροκίνητη δημιουργία επαφών, μπορείτε να εισάγετε μαζικά το πελατολόγιο και τους προμηθευτές σας στο Elorus. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούσατε κάποιο άλλο λογισμικό πριν το Εlorus, είναι πολύ πιθανό να μπορείτε να εξάγετε από αυτό τη βάση των επαφών σας σε κάποιο αρχείο Εxcel ή CSV.

Εφόσον εξασφαλίσετε αυτό το αρχείο μπορείτε να το μεταφορτώσετε στην εφαρμογή ακολουθώντας μια πολύ απλή διαδικασία. Από το κεντρικό μενού επιλέξτε "Επαφές" και στη συνέχεια "Εισαγωγή-> Αρχείο Microsot Excel ή CSV"

Μόλις πατήσετε Αρχείο Microsoft Excel ή CSV εμφανίζεται ένα παράθυρο με οδηγίες για το πώς να προχωρήσετε. Όπως θα δείτε στην παρακάτω εικόνα, σε περίπτωση Excel, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε λήψη ενός αρχείου "δείγματος" όσον αφορά τη στηλοθέτηση ώστε να μεταφορτωθούν σωστά τα δεδομένα σας. Ωστόσο το Elorus θα προσπαθήσει να να επεξεργαστεί και να εισάγει εγγραφές από οποιοδήποτε αρχείο.

Μόλις το αρχείο προς μεταφόρτωση είναι έτοιμο, κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλέξτε αρχείο και το σύστημα θα εμφανίσει ένα παράθυρο με τα αρχεία του υπολογιστή σας. Επιλέγετε το επιθυμητό και κάνετε κλικ στο κουμπί Μεταφόρτωση αρχείου.

Σημαντικές σημειώσεις

  • Κάθε αρχείο που μεταφορτώνεται δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3ΜΒ σε μέγεθος και δεν μπορεί να περιέχει παραπάνω από 1.000 επαφές.

  • Αν μεταφορτώσετε παραπάνω από 1 φορά ένα αρχείο επαφών με αλλαγές σε κάποια πεδία, το σύστημα δεν θα ενημερώσει τις υπάρχουσες επαφές αλλά θα δημιουργήσει καινούργιες επαφές.

  • Τα πεδία που απαιτούν να δηλώσετε κάποιο "τύπο" (τύπο διεύθυνσης, τύπο αριθμού κλπ) δεν μπορεί να μην έχουν συμπληρωμένα τα κελιά στα οποία αναφέρονται (διεύθυνση 1/2, αριθμός 1/2). Αν για κάποιο λόγο αυτά είναι κενά (δεν υπάρχει πχ αριθμός), τότε διαγράφετε ολόκληρες τις γραμμές επαφών από το αρχείο αυτό και τις μεταφέρετε σε ξεχωριστό αρχείο, διαγράφοντας εντελώς τις στήλες τύπου και αριθμού για παράδειγμα, στο νέο αρχείο.

Did this answer your question?