Το δελτίο αποστολής δεν ανήκει στις κατηγορίες εγγράφων που υποστηρίζει το Elorus. Ο λόγος είναι γιατί πλέον στις περισσότερες των περιπτώσεων η έκδοση του δελτίου αποστολής έχει ουσιαστικά καταργηθεί.

Εάν πριν την αποστολή αγαθών έχει εκδοθεί τιμολόγιο τότε αυτό είναι που μπορεί να συνοδεύει τα αγαθά και έχει τον ρόλο του δελτίου αποστολής.

Μόνο σε περίπτωσεις όπου η αποστολή αγαθών δεν συνοδεύεται από κάποιο τιμολόγιο χρειάζεται η έκδοση δελτίου αποστολής ή μη τιμολογηθέντων αγαθών, περιπτώσεις οι οποίες προς το παρόν παραμένουν εκτός του πλαισίου που καλύπτει το Εlorus ως εφαρμογή τιμολόγησης.

Παρ'όλα αυτά υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος έκδοσης δελτίου αποστολής στο Εlorus μέσα από τις Προσφορές δημιουργώντας ένα νέο τύπο εγγράφων με τίτλο "Δελτίο αποστολής".

Για να το πετύχετε αυτό θα πρέπει από το κεντρικό μενού να επιλέξετε:

"Ρυθμίσεις -> Τύποι εγγράφων-> Προσθήκη".
Σε αυτή τη σελίδα βλέπετε τη λίστα με τους τύπους παραστατικών που υπάρχουν στην εφαρμογή.


Προχωράτε με συμπλήρωση της φόρμας δημιουργίας τύπου εγγράφου ως εξής:

  • 1) επιλέγετε εφαρμογή σε "Προσφορές"

  • 2) εισάγετε στον τίτλο "Δελτίο αποστολής",

  • 3) Προεραιτικά, ορίζετε τον τύπο ως 'προεπιλογή' (ώστε όταν κάνετε προσθήκη από το μενού προσφορές να προκύπτει Δελτίο αποστολής)

  • 4) πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση

Έτσι, ο νέος τύπος εγγράφων θα είναι διαθέσιμος κάθε φορά που καταχωρείτε μία νέα "προσφορά" στο σύστημα.

Μπορείτε μάλιστα να εκμεταλλευτείτε την λειτουργικότητα των προσφορών και να μετατρέπετε τα Δελτία Aποστολής που εκδίδετε σε κανονικά τιμολόγια με ένα κλικ από το κουμπί Δημιουργία παραστατικού

Το σύστημα θα δημιουργήσει το τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην προσφορά και το οποίο θα βρείτε πλέον στο μενού Τιμολόγηση -> Παραστατικά πώλησης.

Σημείωση

Λόγω του ότι στα Δελτία Αποστολής δεν απαιτείται η αναγραφή της αξίας των εμπορευμάτων, μπορείτε να αφήσετε τα πεδία των αξιών κενά.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?