Υπάρχουν δύο τρόποι για να διαγράψετε εγγραφές (π.χ. επαφές, παραστατικά) στο Elorus:

  • Μαζική διαγραφή εγγραφών
  • Διαγραφή μίας εγγραφής

Προσοχή: Η ενέργεια διαγραφής εγγραφών είναι μη αναστρέψιμη, θα πρέπει να τη χρησιμοποιείτε με σύνεση. Για να αποφευχθούν λάθη που οδηγούν σε απώλεια δεδομένων, το Elorus δε σας επιτρέπει να διαγράψετε ορισμένες εγγραφές. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την παράγραφο Ακεραιότητα δεδομένων πιο κάτω.

Μαζική διαγραφή εγγραφών


Προκειμένου να διαγράψετε μαζικά εγγραφές, θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα με τη συγκεντρωτική λίστα των εγγραφών. Στα αριστερά της κάθε γραμμής του πίνακα εγγραφών, υπάρχει ένα σχετικό πεδίο επιλογής. Αφού επιλέξετε τις εγγραφές που σας ενδιαφέρουν κάνετε κλικ στο "Ενέργειες" επιλέγετε "Διαγραφή επιλεγμένων", όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.

Διαγραφή μίας εγγραφής

Εκτός από τη μαζική διαγραφή, μπορείτε για ευκολία να διαγράψετε οποιαδήποτε εγγραφή μέσα από τη σελίδα επεξεργασίας της. Στο κάτω μέρος της σελίδας, δίπλα από τα κουμπιά αποθήκευσης υπάρχει η επιλογή διαγραφής.

Ακεραιότητα δεδομένων

Σε αρκετές περιπτώσεις το Elorus δε θα σας επιτρέψει να προχωρήσετε με τη διαγραφή εγγραφών εάν ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, εάν προσπαθήσετε να διαγράψετε μια σειρά παραστατικών η οποία είναι συνδεδεμένη με τιμολόγια η διαγραφή δε θα ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση αυτή θα αντικρίσετε ένα μήνυμα σαν το παρακάτω:


Σημείωση: Στην περίπτωση της μαζικής διαγραφής, εάν οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες εγγραφές δεν πληροί τις προϋποθέσεις διαγραφής, το Elorus θα αποτρέψει την ολοκλήρωση της ενέργειας συνολικά.

Προϋποθέσεις διαγραφής

Επαφές

Για να μπορέσετε να διαγράψετε μια επαφή, θα πρέπει να ισχύουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να μη συνδέεται με παραστατικά πωλήσεων (πιστωτικά ή χρεωστικά)
  • Να μη συνδέεται με παραστατικά αγορών (πιστωτικά προμηθευτή ή λογαριασμούς)
  • Να μη συνδέεται με προσφορές
  • Να μη συνδέεται με εισπράξεις ή πληρωμές
  • Να μη συνδέεται με επαναλαμβανόμενες εγγραφές (επαναλαμβανόμενες πωλήσεις ή αγοράς / επαναλαμβανόμενες εισπράξεις ή πληρωμές)
  • Να μη συνδέεται με επιταγές (εισερχόμενες ή εξερχόμενες)

Παραστατικά

Όλα τα παραστατικά πωλήσεων και αγορών, είτε χρεωστικά είτε πιστωτικά, μπορούν να διαγραφούν μόνο εάν ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Δε συνδέονται με εισπράξεις ή πληρωμές. Για να διαγράψετε εισπράξεις ή πληρωμές θα πρέπει από τις "Εισπράξεις" (κεντρικό μενού) ή "Πληρωμές" (από το μενού ...Περισσότερα) να τις επιλέξετε και από τις Ενέργειες να κάνετε κλικ στο "Διαγραφή επιλεγμένων".
  • Είναι σε κατάσταση προσχέδιο. Εάν ένα παραστατικό έχει εκδοθεί δεν μπορεί να διαγραφεί. Για να μετατρέψετε ένα παραστατικό σε προσχέδιο, θα πρέπει εφόσον διαγράψετε τις σχετικές εισπράξεις/πληρωμές, να κάνετε "Επεξεργασία" του εγγράφου. Το σύστημα θα σας ρωτήσει αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να το μετατρέψετε σε προσχέδιο και θα επιλέξετε "Ναι, ας γίνει πάλι προσχέδιο".

Σε περίπτωση που διαγράφετε ένα παραστατικό πώλησης το οποίο είναι σε κατάσταση προσχέδιο και έχει δημιουργηθεί από προσφορά, τότε το παραστατικό επιτρέπεται να διαγραφεί και το Elorus θεωρεί πως η συγκεκριμένη προσφορά δεν έχει τιμολογηθεί ακόμα.

Προσφορές

Οι προσφορές μπορούν να διαγραφούν μόνο εάν είναι σε κατάσταση προσχέδιο.

Σειρές παραστατικών / προσφορών

Οι σειρές παραστατικών μπορούν να διαγραφούν εάν δεν υπάρχουν παραστατικά ή επαναλαμβανόμενα παραστατικά που συνδέονται με αυτές. Αντίστοιχα, οι σειρές προσφορών θα πρέπει να μη συνδέονται με προσφορές.

Επιταγές

Για να διαγράψετε μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη επιταγή θα πρέπει αυτή να μη σχετίζεται με εισπράξεις ή πληρωμές.

Πρότυπα

Τα πρότυπα δεν μπορούν να διαγραφούν εάν χρησιμοποιούνται από πιστωτικά παραστατικά, χρεωστικά παραστατικά ή προσφορές. Δε σας επιτρέπεται επίσης να διαγράψετε το αρχικό πρότυπο του οργανισμού, παρά μόνο αυτά που έχετε δημιουργήσει εσείς.

Φόροι

Οι φόροι δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν. Επομένως, μπορείτε να τους απενεργοποιήσετε (βλ. οδηγίες στο σχετικό άρθρο).

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?