Μπορείτε να καταχωρήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας τόσο ανά μονάδα όσο και μαζικά μέσω αρχείου.

#1 Καταχώρηση ανά προϊόν

Για να καταχωρήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας στην εφαρμογή επιλέγετε "Αποθήκη" από το κεντρικό μενού και κάνετε "Προσθήκη".

Με την κίνηση αυτή, θα ανοίξουν τα παρακάτω πεδία προς συμπλήρωση:

Τίτλος

Το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό για τη δημιουργία του είδους.

Κωδικός προϊόντος

Αν η εταιρεία σας διαθέτει προϊόντα με κωδικολόγιο, εδώ καταχωρείτε τον κωδικό του είδους.

Μονάδα μέτρησης

Πατώντας στο βέλος, σας εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές για να διαλέξετε.

Πωλήσεις


Ενεργοποιείτε το πεδίο "Πωλήσεις" εφόσον το προϊόν διατίθεται προς πώληση από την επιχείρησή σας. Εάν το προϊόν αγοράζετε για να καλύψετε τις λειτουργικές σας ανάγκες, ενεργοποιείτε μόνο το πεδίο "Αγορές". Έχετε ενεργά και τα δύο πεδία για προϊόντα τα οποία προμηθεύεστε και μεταπωλείτε (εικόνα).

Τιμή πώλησης

Ενδεικτική τιμή πώλησης μονάδας. Κατά την τιμολόγηση αυτού του αντικειμένου, το Elorus θα κάνει τους υπολογισμούς με βάση αυτή την τιμή. Αν επιλέξετε η τιμή να είναι προ ΦΠΑ θα χρειαστεί ο υπολογισμός των αξιών κατά την έκδοση ενός παραστατικού να είναι ρυθμισμένος ανάλογα. Το ίδιο ισχύει και αν επιθυμείτε η τιμή να συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ (μετά φόρων).

Φόροι πωλήσεων

Κατά την τιμολόγηση πωλήσεων αυτού του είδους, το Elorus θα εκχωρήσει αυτόματα τους επιλεγμένους φόρους στην αντίστοιχη γραμμή. Πατώντας το βέλος, σας εμφανίζεται η επιλογή να διαλέξετε ανάμεσα σε ήδη υπάρχοντες φόρους ή τη δημιουργία καινούργιου.

Σημείωση: Για τους οργανισμούς με ενεργή τη διασύνδεση με το myDATA της ΑΑΔΕ (έδρα στην Ελλάδα), θα έχετε την επιπλέον δυνατότητα χαρακτηρισμού εσόδων, για να διευκολύνετε τη δημιουργία του παραστατικού και τη μετέπειτα αποστολή στην πλατφόρμα της αρχής. (εικόνα κάτω):

Αγορές

Ενεργοποιήστε το πεδίο "Αγορές" εφόσον επιθυμείτε η καταχώρηση αγοράς του προϊόντος να λαμβάνεται υπόψη στην Αποθήκη.

Τιμή αγοράς

Ενδεικτική τιμή αγοράς μονάδας. Κατά την τιμολόγηση αυτού του αντικειμένου, το Elorus θα κάνει τους υπολογισμούς με βάση αυτή την τιμή. Αν επιλέξετε η τιμή να είναι προ ΦΠΑ θα χρειαστεί ο υπολογισμός των αξιών κατά την έκδοση ενός παραστατικού να είναι ρυθμισμένος με βάση την αρχική τιμή. Αν επιθυμείτε η τιμή να είναι συν ΦΠΑ θα χρειαστεί ο υπολογισμός των αξιών να είναι ρυθμισμένος με βάση την τελική τιμή

Φόροι αγορών

Κατά την τιμολόγηση αγορών αυτού του είδους, το Elorus θα εκχωρήσει αυτόματα τους επιλεγμένους φόρους στην αντίστοιχη γραμμή.Πατώντας το βέλος, σας εμφανίζεται η επιλογή να διαλέξετε ανάμεσα σε ήδη υπάρχοντες φόρους ή τη δημιουργία καινούργιου.

Διαχείριση αποθέματος

Ενεργοποιείτε το πεδίο εάν επιθυμείτε το σύστημα να παρακολουθεί το απόθεμά του. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο

Κατηγοριοποίηση

Αν έχετε δημιουργήσει κάποια κατηγοριοποίηση που να έχει εφαρμογή στα είδη σας, τότε από αυτό το σημείο μπορείτε να τη συνδέσετε με το καινούργιο είδος.  Σε πρώτη φάση επιλέγετε την κατηγοριοποίηση, μετά μια από τις επιλογές που έχετε ορίσει γι αυτή και τέλος κάνετε κλικ στο Αποθήκευση.

Κάνοντας κλικ στο Προσθήκη νέου, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε επί τόπου μια καινούργια επιλογή κατηγοριοποίησης, αντί να μεταφερθείτε στο μενού κατηγοριοποιήσεων για συντομία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση εγγραφών, επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο.

#2 Μαζική εισαγωγή από αρχείο

Μέσα από το Elorus έχετε την επιλογή, εκτός από το να δημιουργήσετε χειροκίνητα είδη (προϊόντα/υπηρεσίες), να τα εισάγετε στο σύστημα μαζικά μέσω ενός αρχείου τύπου excel ή csv. 

*Σε περίπωση που χρησιμοποιούσατε κάποια άλλη εφαρμογή πριν το Elorus, είναι πολύ πιθανό να μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα των προϊόντων σας από αυτή σε έναν, τουλάχιστον, από τους παραπάνω δύο τύπους αρχείων. Ως εκ τούτου, η μέθοδος αυτή θα σας επιτρέψει την εισαγωγή των κωδικών σας με μία κίνηση.


Η διαδικασία είναι απλή - από το κεντρικό μενού επιλέγετε "Αποθήκη -> Μαζική εισαγωγή".

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Μαζική εισαγωγή" σας εμφανίζεται η επιλογή της παραπάνω εικόνας. Πατώντας τη, εμφανίζεται ένα μενού που σας παρέχει οδηγίες σχετικά με τη στηλοθέτηση που θα πρέπει να έχει το αρχείο προς εισαγωγή, ώστε να αντιγραφούν οι σωστές πληροφορίες προϊόντων στα σωστά πεδία.

Κάνοντας κλικ στη "Λήψη δείγματος αρχείου excel", θα λάβετε στον υπολογιστή σας ένα αρχείο και ανοίγοντάς το, μπορείτε να δείτε την ακριβή στηλοθέτηση που θα πρέπει να έχει το αρχείο με τα προϊόντα σας. Παρόλα αυτά, το σύστημα θα προσπαθήσει να επεξεργαστεί και να εισάγει τις εγγραφές από οποιοδήποτε αρχείο.
Εφόσον, το αρχείο προς εισαγωγή στο Elorus είναι έτοιμο, κάνετε κλικ στο κουμπί "Επιλέξτε αρχείο" για να το επιλέξετε από τoν υπολογιστή σας και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί "Μεταφόρτωση αρχείου". Αν όλα έχουν πάει καλά, τα προϊόντα σας θα έχουν γίνει εισαγωγή επιτυχώς και θα μπορείτε πλέον να τα βρείτε στο μενού "Προϊόντα/Υπηρεσίες".

Προσοχή

  •  Το κάθε αρχείο προς μεταφόρτωση δεν πρέπει να περιέχει παραπάνω από 1.000 προϊόντα/υπηρεσίες. 
  •  Το κάθε αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3ΜΒ σε μέγεθος.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?