Ο τρόπος προσθήκης και διαχείρισης των πιστωτικών παραστατικών πωλήσεων κινείται στην ίδια λογική με αυτή των είναι ουσιαστικά ίδιος με αυτόν των παραστατικών πωλήσεων, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Τα πιστωτικά παραστατικά εκδίδονται:

  • σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα παραστατικό αλλά έχει παρέλθει η ημερομηνία έκδοσής του.
  • σε περίπτωση που ο πελάτης σας επιστρέψει εμπορεύματα ή επιθυμείτε να εφαρμόσετε κάποια έκπτωση σε ήδη τιμολογηθέντα είδη.
  • στην περίπτωση που ο πελάτης επιστρέφει προϊόντα κατόπιν πληρωμής αυτών, με αποτέλεσμα την ανάγκη επιστροφής και του αντίστοιχου ποσού.

Το παραστατικό μπορείτε να δημιουργήσετε από την αντίστοιχη λειτουργία ("...Περισσότερα -> Πιστωτικά πωλήσεων"), ή μέσω του αντίστοιχου χρεωστικού παραστατικού. Από το κεντρικό μενού επιλέγετε "Περισσότερα-> Πιστωτικά πωλήσεων -> Προσθήκη".


Λεπτομέρειες Παραστατικού

Η προσθήκη πιστωτικού, εφόσον αυτή γίνει από το μενού "Περισσότερα-> Πιστωτικά πωλήσεων -> Προσθήκη".


Η εισαγωγή ξεκινάει με την επιλογή επαφής-πελάτη προς την οποία γίνεται επιστροφή χρημάτων-ακύρωση πώλησης.

Επιλέγετε ημερομηνία έκδοσης, τύπο εγγράφου, ορίζετε σειρά αρίθμησης (προεραιτικά). Τα πεδία λειτουργούν ομοίως με την προσθήκη παραστατικού πώλησης.

Επιπλέον, θα συναντήσετε το πεδίο "Σχετικά παραστατικά" (εικόνα κάτω). Εκεί, θα εμφανιστούν τιμολόγια, εκδοθέντα στον πελάτη, δίνοντάς σας την ευκαιρία να τα καταγράψετε στο εκτυπώσιμο του παραστατικού.

->Επιπλέον, εφόσον έχετε ενεργοποιημένη τη διασύνδεση με το myDATA (ελληνικές επιχειρήσεις), η επιλογή παραστατικού δημιουργεί παράλληλα και την τυποποίηση "Πιστωτικό τιμολόγιο/Συσχετιζόμενο" (παράγραφος 4 στο άρθρο)

Σημειώνεται πως αυτό δεν υποδηλώνει ότι έχει γίνει συμψηφισμός των ποσών των δύο παραστατικών.

-Συνεχίζετε με την επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών.

Προσοχή! Εφόσον γίνει επιλογή μέσω της αναζήτησης προϊόντος, τότε θα αυξηθούν αντίστοιχα και τα τεμάχια στο απόθεμα (Αποθήκη), καθώς η ενέργεια δηλώνει επιστροφή προϊόντων. Εάν η χρήση του πιστωτικού έχει να κάνει με έκπτωση στα προϊόντα αυτά, και όχι εξολοκλήρου επιστροφή, καταγράψτε το προϊόν στον τίτλο προϊόντος, με την όποια περιγραφή, και το ποσό που προτίθεστε να αφαιρέσετε από την τιμή.

Σημείωση για ελληνικές επιχειρήσεις: Εφόσον έχετε ενεργή τη διασύνδεση με το myDATA, το πρόγραμμα σας καλεί να επιλέξετε και την κατηγορία εσόδων που αφορά η πιστωτική ενέργεια πώλησης.

Ολοκληρώνετε με επιλογή προτύπου και τυχόν σημειώσεις, όπως και στα λοιπά παραστατικά και Αποθηκεύετε.

Εξόφληση πιστωτικού παραστατικού

Οι πληρωμές ενός πιστωτικού παραστατικού αναφέρονται σε επιστροφή χρημάτων προς τον πελάτη για τιμολόγιο που είχε προηγουμένως εξοφλήσει. Επομένως, οι συναλλαγές αυτές εκφράζουν εκροή χρημάτων από τον οργανισμό σας.

Για να είναι σωστό το υπόλοιπο του πελάτη μετά από μια επιστροφή που σας έκανε θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός της αξίας του πιστωτικού παραστατικού με το χρεωστικό.

Αυτό μπορεί να γίνει προσθέτοντας μια πληρωμή είτε από τη σελίδα προβολής του παραστατικού πώλησης είτε από τη σελίδα του πιστωτικού με την εντολή "Προσθήκη πληρωμής-> Χρήση πιστωτικού"

Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης ήταν εξοφλημένο, θα πρέπει να εξοφλήσετε το και το πιστωτικό με Προσθήκη νέας πληρωμής.

Την πληρωμή αυτή θα εντοπίζετε στις αναφορές ρευστότητας αλλά και εντός του μενού ...Περισσότερα-> Πληρωμές, με την ένδειξη Επιστροφή σε πελάτη.

Δημιουργία πιστωτικού από παραστατικό πώλησης


Για συντομία, μπορείτε να προσθέσετε πιστωτικό παραστατικό και μέσα από τη σελίδα τους παραστατικού πώλησης στο οποίο αναφέρεται η πίστωση.

Απλά από το κουμπί (...) κάνετε κλικ στο Δημιουργία πιστωτικού πώλησης.

Με το που θα γίνει κλικ στη σελίδα θα ανοίξει η φόρμα συμπλήρωσης πιστωτικού παραστατικού, με τα στοιχεία προσυμπληρωμένα. Κάνοντας Αποθήκευση ως εκδόθηκε, το πιστωτικό δημιουργείται και εξοφλείται αυτόματα εφόσον το παραστατικό πώλησης ήταν απλήρωτο, συμψηφίζοντας το ποσό από το χρεωστικό παραστατικό.

Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης ήταν εξοφλημένο, θα πρέπει να εξοφλήσετε το και το πιστωτικό με Προσθήκη νέας πληρωμής. Την πληρωμή αυτή θα εντοπίζετε στις αναφορές ρευστότητας αλλά και εντός του μενού ...Περισσότερα-> Πληρωμές, με την ένδειξη Επιστροφή σε πελάτη.


Σχετικά άρθρα


Did this answer your question?