Ο τρόπος προσθήκης και διαχείρισης των πιστωτικών παραστατικών πωλήσεων είναι ουσιαστικά ίδιος με αυτόν των παραστατικών πωλήσεων, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Τα πιστωτικά παραστατικά εκδίδονται:

  • σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα παραστατικό αλλά έχει παρέλθει η ημερομηνία έκδοσής του.
  • σε περίπτωση που ο πελάτης σας επιστρέψει εμπορεύματα ή επιθυμείτε να εφαρμόσετε κάποια έκπτωση σε ήδη τιμολογηθέντα είδη.
  • στην περίπτωση που ο πελάτης επιστρέφει προϊόντα κατόπιν πληρωμής αυτών, με αποτέλεσμα την ανάγκη επιστροφής και του αντίστοιχου ποσού.

Από το κεντρικό μενού επιλέγετε "Περισσότερα-> Πιστωτικά πωλήσεων -> Προσθήκη".

Εν αντιθέσει με τα χρεωστικά παραστατικά, εδώ μπορείτε να συνδέσετε τα τιμολόγια / αποδείξεις προς ακύρωση, και αυτά θα εμφανίζονται επάνω στο επίσημο έγγραφο που εκδίδετε. Μέσα από το πεδίο "Σχετικά παραστατικά", επιλέγετε το παραστατικό στο οποίο αναφέρεται η πίστωση. Η αναγραφή αυτή του σχετικού παραστατικού, δεν υποδηλώνει ότι έχει γίνει συμψηφισμός των ποσών των δύο παραστατικών. 

Η άλλη διαφορά είναι ότι οι πληρωμές ενός πιστωτικού παραστατικού αναφέρονται σε επιστροφή χρημάτων προς τον πελάτη για τιμολόγιο που ενδέχεται να είχε εξοφλήσει. Οπότε, όταν προσθέτετε πληρωμές στα πιστωτικά τιμολόγια / αποδείξεις σας δημιουργείτε έξοδα αντί για έσοδα.

Προσοχή: Για να είναι σωστό το υπόλοιπο του πελάτη μετά από μια επιστροφή που σας έκανε θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός της αξίας του πιστωτικού παραστατικού με το χρεωστικό. Αυτό μπορεί να γίνει προσθέντοντας μια πληρωμή είτε από τη σελίδα προβολής του παραστατικού πώλησης είτε από τη σελίδα του πιστωτικού επιλέγοντας "Χρήση πιστωτικού".

Δημιουργία πιστωτικού από παραστατικό πώλησης


Για συντομία, μπορείτε να προσθέσετε πιστωτικό παραστατικό και μέσα από τη σελίδα τους παραστατικού πώλησης στο οποίο αναφέρεται η πίστωση.

Απλά από το κουμπί (...) κάνετε κλικ στο Δημιουργία πιστωτικού πώλησης.

Στη συνέχεια, μεταφέρεστε στη σελίδα προσθήκης πιστωτικού όπου ως Σχετικό παραστατικό έχει οριστεί αυτόματα το παραστατικό πώλησης και τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα για εξοικονόμηση χρόνου. Παρόλα αυτά, σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επεξεργαστείτε όλα τα πεδία του εγγράφου αν θέλετε.

Κάνοντας Αποθήκευση ως εκδόθηκε, το πιστωτικό δημιουργείται και εξοφλείται αυτόματα εφόσον το παραστατικό πώλησης ήταν απλήρωτο, συμψηφίζοντας το ποσό από το χρεωστικό παραστατικό. Δηλαδή, κάνει αυτόματα για εσάς την εξόφληση πιστωτικού με χρήση πιστωτικούπου είδαμε παραπάνω.

Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης ήταν εξοφλημένο, θα πρέπει να εξοφλήσετε το πιστωτικό χειροκίνητα με Προσθήκη νέας πληρωμής.


Σχετικά άρθρα


Did this answer your question?