Κατά την έκδοση ενός παραστατικού ή μιας προσφοράς και για κάθε αντικείμενο που καταχωρείτε στο παραστατικό μπορείτε να ορίσετε τους σχετικούς φόρους.

Κατά τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού, το Elorus ενεργοποιεί προς διευκόλυνσή σας τους συνηθέστερους φόρους που εφαρμόζονται σε παραστατικά.

Ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει ανά πάσα στιγμή νέους φόρους. Με τη δυνατότητα της αρχειοθέτησης μπορείτε να απενεργοποιήσετε φόρους ώστε να έχετε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμους τους συντελεστές που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, η δυνατότητα της αρχειοθέτησης σας απαλλάσει από την εμφάνιση φόρων που έχουν καταργηθεί, όταν τιμολογείτε. Με αυτούς τους τρόπους μπορούν, έμμεσα, να προσαρμοστούν οι διαθέσιμοι φόροι.

Στην παρακάτω εικόνα (Ρυθμίσεις-> Φόροι), βλέπουμε τους διαθέσιμους φόρους με τον τελεστή, την τιμή και την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Προσθήκη φόρων (Ελλάδα)

Για επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα διατίθενται άμεσα για την τιμολόγησή σας οι παρακάτω φόροι:

  • ΦΠΑ 24%
  • Μειωμένος ΦΠΑ: 13,00%
  • Υπερμειωμένος ΦΠΑ: 6%
  • ΦΠΑ 0% (Απαλλαγή)
  • Παρακράτηση ΦΕΕ (Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20% (περιπτ. δ')

Επιπλέον, ήδη έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα τα υποστηριζόμενα ΦΠΑ και οι παρακρατήσεις, σε συμφωνία με τις "Κατηγορίες ΑΑΔΕ". Οι φόροι αυτοί μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν με την επιλογή τους στο ομώνυμο πεδίο.

Ξεκινώντας την πλοήγηση από το κεντρικό μενού: Ρυθμίσεις > Φόροι->Προσθήκη, ανοίγει η σχετική φόρμα.

Για να βρείτε ευκολότερα το φόρο ή παρακράτηση που σας ενδιαφέρει μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με το ποσοστό ή μία λέξη κλειδί, όπως παρακάτω:

Το σύστημα θα δώσει απευθείας το σωστό πρόσημο και συντελεστή του φόρου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εισάγετε κάποιον αναγνωριστικό τίτλο.

Για να προχωρήσετε με την εισαγωγή κάποιας διαφορετικής τιμής/σταθερού ή απλού φόρου, μπορείτε να επιλέξετε "'Αλλο" στο πεδίο κατηγορίας ΑΑΔΕ, και να συνεχίσετε τη διαδικασία ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Σημειώστε, ότι ένας φόρος κατοχυρώνεται μόνιμα στην κατηγορία ΑΑΔΕ που επιλέχθηκε κατά την προσθήκη.

Λοιποί φόροι/επιχειρήσεις με έδρα εκτός Ελλάδας

Οι διαθέσιμοι τύποι φόρων τους οποίους μπορείτε να δημιουργήσετε (Ρυθμίσεις-> Προσθήκη-> Φόροι) είναι οι παρακάτω:

  • ΦΠΑ 
  • Σταθερός φόρος
  • Παρακρατήσεις 
  • Απλούς φόρους (άλλους)

Σε όλα τα είδη φόρων είναι απαραίτητος ο ορισμός τίτλου, ο οποίος εμφανίζεται τόσο στη γραμμή προϊόντος όσο και στην τελική εμφάνιση του παραστατικού. 

Στο παρακάτω παράδειγμα γίνεται η δημιουργία απλού φόρου "δημοτικού τέλους" (χωρίς ΦΠΑ) Επομένως, από τη λίστα του τύπου φόρου το πεδίο έχει μείνει κενό.

Στο αμέσως επόμενο βήμα ορίζετε δίνει τελεστή, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση είναι θετικός. Στη συνέχεια, συμπληρώνετε το ποσοστό του φόρου (σε αυτή την περίπτωση 0,5%)

>> Οι ΦΠΑ έχουν πάντα θετικό πρόσημο, ενώ οι παρακρατήσεις αρνητικό. Περισσότερα για τις παρακρατήσεις μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

>> Σε ότι αφορά το "Σταθερό φόρο", πρόκειται για ένα επιπλέον χρηματικό ποσό, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό, σε κάθε περίπτωση όμως είναι σταθερό είτε ανά πώληση είτε ανά τεμάχιο προϊόντος/ποσότητας υπηρεσίας. Για να υπολογιστεί σύμφωνα με τον αριθμό τεμαχίων στην εκάστοτε γραμμή προϊόντος, δεν έχετε παρά να κάνετε την επιλογή "Εξαρτάται από την ποσότητα", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Το πεδίο του ποσοστού (όπου αυτό εφαρμόζεται), υποστηρίζει έως και 6 δεκαδικά ψηφία για περιπτώσεις αγορών από χώρες, όπως ο Καναδάς, που δεν έχουν ακέραιους συντελεστές. Ο σταθερός φόρος μπορεί να έχει έως 5 δεκαδικά ψηφία.

Κάτω από το πεδίο τίτλου θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει το πεδίο "Μεταφράσεις". Σε περίπτωση που θέλετε να καταχωρήσετε τον τίτλο σε ξένη γλώσσα μπορείτε να κάνετε επεξεργασία του φόρου και να αποθηκεύσετε τη μετάφρασή του.

Απαλλαγή ΦΠΑ

Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο με απαλλαγή ΦΠΑ, επιλέγετε τον αντίστοιχο φόρο (0%). Για ελληνικές επιχειρήσεις με ενεργοποιημένη τη διασύνδεση με το myDATA, θα κληθείτε επιπλέον να επιλέξετε και την κατηγορία απαλλαγής ΦΠΑ σύμφωνα με τον κώδικα ΦΠΑ.

Ενεργοποίηση/Αρχειοθέτηση φόρων

Για λόγους ακεραιότητας των δεδομένων, εάν κάποιος φόρος χρησιμοποιείται ήδη σε τουλάχιστον ένα παραστατικό, το Elorus δεν επιτρέπει την επεξεργασία του συντελεστή του. Σε αντίθετη περίπτωση μπορείτε να επέμβετε και να τον επεξεργαστείτε. Παράλληλα, δεν μπορείτε να διαγράψετε φόρους από το σύστημα οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε τιμολόγια, μπορείτε όμως να τους αρχειοθετείτε. Εάν κάποιος φόρος είναι απενεργοποιημένος, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέα παραστατικά, παραμένει όμως αμετάβλητος σε παραστατικά που έχετε ήδη εκδώσει.

Έστω για παράδειγμα ότι αλλάζει βάσει νόμου η τιμή του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 20%. Η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσετε σε αυτή την περίπτωση είναι: Επισκέπτεστε τη σελίδα φόρων και απενεργοποιείτε το φόρο "ΦΠΑ" 24%. Στη συνέχεια, δημιουργείτε ένα νέο φόρο, τον οποίο ονομάζετε επίσης "ΦΠΑ" και ορίζετε συντελεστή 20%. Έτσι, κατά το τέλος της διαδικασίας τα νέα σας παραστατικά θα μπορούν να έχουν ΦΠΑ 20%, και θα αποφύγετε την περίπτωση λάθους καθώς ο παλαιός θα είναι απενεργοποιημένος.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?