Γενικός κανόνας είναι ότι για να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε ένα παραστατικό αυτό δεν θα πρέπει να συνδέεται με ταμειακές κινήσεις (εισπράξεις ή πληρωμές) ή άλλα παραστατικά (πχ πιστωτικά). 

Αν έχει εξοφληθεί λοιπόν θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις εισπράξεις που υπάρχουν. Δείτε αναλυτικά τα βήματα στο αντίστοιχο άρθρο.

Διαγραφή σχετικών εισπράξεων/πληρωμών

Αυτό μπορεί να γίνει από δύο σημεία:

  • Από τις "Εισπράξεις" (κεντρικό μενού) ή "Πληρωμές" (...Περισσότερα), επιλέγετε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε και κάνετε κλικ στο Ενέργειες -> Διαγραφή επιλεγμένων.

  • Μέσα από τη σελίδα προβολής του εγγράφου και το πεδίο Σχετικές εισπράξεις/πληρωμές. Από εκεί, για να διαγράψετε την πληρωμή κάνετε κλικ στο (Χ) δίπλα από τις Λεπτομέρειες και κάνετε διαγραφή:

Διαδικασία διαγραφής/επεξεργασίας

Εφόσον το παραστατικό είναι σε κατάσταση "Εκδόθηκε" θα πρέπει να κάνετε "Επεξεργασία", επαναφέροντάς το σε προσχέδια κατάσταση.

Σε αυτό το σημείο επιλέγετε αν θα προχωρήσετε σε διορθώσεις και επανέκδοση ή σε οριστική διαγραφή. Αν επιθυμείτε τη διαγραφή, στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει η επιλογή "Διαγραφή" και πατώντας την το τιμολόγιο θα διαγραφεί από το σύστημα.

Σημειώστε ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί.


Σημαντικές σημειώσεις

  • Πριν τη μόνιμη διαγραφή ενός παραστατικού βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια αυτή δεν παραβιάζει τους κανόνες σειριακής αρίθμησης. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν "κενά" στην αρίθμηση τα οποία ενδεχομένως να μην μπορείτε να διορθώσετε. 

  • Αν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία "Υποχρεωτική σειριακή αρίθμηση" (μόνο για παραστατικά πώλησης), το σύστημα δεν θα σας αφήνει να επεξεργαστείτε παραστατικά που έχετε εκδώσει. Επομένως, ή θα απενεργοποιείτε προσωρινά την λειτουργία αυτή για να διορθώσετε/διαγράψετε παραστατικά, είτε θα εκδίδετε πιστωτικά παραστατικά για να κάνετε τον αντιλογισμό. Επίσης, μπορείτε να κάνετε ακύρωση αντί διαγραφή και να προχωράτε στην έκδοση καινούργιου παραστατικού.

    Για να απενεργοποιήσετε την υποχρεωτική σειριακή αρίθμηση θα πάτε στο μενού Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις εφαρμογής και απεπιλέξετε το πεδίο Υποχρεωτική σειριακή αρίθμηση. Για οδηγίες ακύρωσης παραστατικών δείτε εδώ.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?