Τι είναι η παρακράτηση φόρου;


Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%), ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Στην ουσία, ο επαγγελματίας παρακρατά ένα ποσό (δεν το πληρώνεται δηλαδή) από την αξία των παρεχόμενων αγαθών/υπηρεσιών το οποίο αποδίδει στο κράτος. 

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν και οι επαγγελματίες που υπολογίζουν τον ΕΦΚΑ (9,22%) στα παραστατικά πωλήσεών τους.

Γι αυτό το λόγο, προκύπτει η ανάγκη να απεικονίζεται σωστά στα παραστατικά η τελική αξία και το πληρωτέο ποσό που θα λάβει τελικά στην τσέπη του ο επαγγελματίας.

Προσθήκη παρακράτησης φόρου στο Elorus


Προκειμένου να εκδώσετε παραστατικά με παρακράτηση φόρου (π.χ. Φ.Ε.Ε.) θα πρέπει να τη δημιουργήσετε μέσα από το μενού "Φόροι". Από το κεντρικό μενού επιλέγετε "Ρυθμίσεις -> Φόροι -> Προσθήκη".

Εφόσον η επιχείρησή σας έχει την έδρα της στην Ελλάδα:

> Καλείστε να επιλέξετε τον τύπο της παρακράτησης, ανάλογα με την κατηγορία ΑΑΔΕ στην οποία ανήκει. Τις διαθέσιμες κατηγορίες θα βρείτε εντός του αντίστοιχου πεδίου με αναζήτηση (βάσει ονόματος, ποσοστού κά).

>Στη συνέχεια, καλείστε να ορίσετε έναν τίτλο που θα σας βοηθήσει να την αναγνωρίζετε ευκολότερα μέσα στην εφαρμογή (στο παράδειγμα ορίστηκε ο διακριτικός Φ.Ε.Ε. για τις Αμοιβές Συμβούλων Διοίκησης).

>Όπως βλέπετε, τα λοιπά πεδία συμπληρώνονται αυτόματα.

>Για λοιπές Κρατήσεις, ορίζετε το ποσοσό κάνοντας επιλογή της ομώνυμης κατηγορίας:

Εάν η επιχείρησή σας βρίσκεται στην Κύπρο, θα σας βοηθήσουν τα παρακάτω βήματα (για οδηγίες στα αγγλικά πατήστε εδώ):

  1. Στο πεδίο Τίτλος δηλώνετε την ονομασία της παρακράτησης

  2. Δηλώντε τον τύπο φόρου (παρακράτηση) 

  3. Δηλώνετε το ποσοστό παρακράτησης.

Πατώντας Αποθήκευση, η παρακράτηση είναι διαθέσιμη προς χρήση για τα παραστατικά σας.

Εφαρμογή παρακράτησης στα παραστατικά


Κατά τη δημιουργία παραστατικών και αφού έχετε προσθέσει όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες προς τιμολόγηση και το σχετικό ΦΠΑ, μπορείτε να εφαρμόσετε την παρακράτηση φόρου από το σχετικό πεδίο.


Όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, η τελική αξία του παραστατικού είναι διαφορετική από το πληρωτέο ποσό, που απεικονίζεται σε ξεχωριστό πεδίο κάτω από τη συνολική αξία της παρακράτησης Φ.Ε.Ε. 20%. 

Το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται στο καθαρό ποσό (προ φόρων) της αξίας των προϊόντων ή υπηρεσιών και με βάση τον συντελεστή που έχει οριστεί ως ποσοστό. Το ποσό αυτό αφαιρείται από την τελική αξία του παραστατικού για να προκύψει το ποσό το οποίο τελικά πρέπει να πληρώσει ο πελάτης.

Πατώντας Αποθήκευση, η εκτυπώσιμη μορφή του παραστατικού θα είναι παρόμοια με την παρακάτω εικόνα.

Tέλος, όπως ισχύει και για όλους τους φόρους, μπορείτε να δείτε σχετικές αναφορές ανά περίοδο από το μενού Αναφορές φόρων.

Σημείωση:

Προτού προχωρήσετε στη δημιουργία της παρακράτησης Φ.Ε.Ε. 20%, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ήδη στο μενού των φόρων. Οι παλαιότεροι χρήστες που είχαν δημιουργήσει συντελεστή παρακράτησης με τον παλιό τρόπο, θα χρειαστεί πρώτα να απενεργοποιήσουν τον παλιό συντελεστή πριν προχωρήσουν στη δημιουργία παρακράτησης Φ.Ε.Ε. 20% με το νέο τρόπο. Για απενεργοποίηση, μπορείτε να κάνετε επεξεργασία της παρακράτησης και να επιλέξετε Ενεργός -> 'Οχι.


Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?