Οι σειρές αρίθμησης θα διευκολύνουν τη διαχείρισή σας. Χρήσιμες σε περιπτώσεις τιμολόγησης διαφορετικών δραστηριοτήτων ή χωρών.

Απαραίτητες για τη διαχείριση των υποκαταστημάτων και τη μετέπειτα ενημέρωση του myDATA (για ελληνικές επιχειρήσεις).

Κάθε σειρά καθορίζει μια σειριακή αρίθμηση ανά τύπο εγγράφου. Όταν καταχωρείτε μία νέα σειρά στην εφαρμογή, εισάγετε και τον τύπο εγγράφου για τον οποίο έχει ισχύ η συγκεκριμένη σειρά. Για να δημιουργήσετε μια σειρά επιλέγετε "Ρυθμίσεις -> Σειρές αρίθμησης -> Προσθήκη"

Θα πρέπει να ορίζετε έναν τύπο εγγράφων για κάθε σειρά. Εφόσον επιθυμείτε η ίδια σειρά να αφορά παραπάνω από έναν τύπο εγγράφου, θα την περάσετε για τον κάθε τύπο ξεχωριστά.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σειρά σε παραστατικό σας θα πρέπει να την επιλέξετε από τη λίστα που βρίσκεται στο πεδίο "Αριθμός", κατά την προσθήκη παραστατικού.

Παράδειγμα

Έστω ότι έχετε αποθηκεύσει στην εφαρμογή την σειρά Α, δύο φορές, για τον τύπο εγγράφων "Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών" και "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών". Το πρώτο "Τιμολόγιο" το οποίο θα εκδώσετε με αυτή τη σειρά θα λάβει τον αριθμό #Α-1, ενώ το επόμενο της ίδιας σειράς θα λάβει τον αριθμό #Α-2. Ακολούθως, εάν εκδόσετε "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών", η πρώτη θα λάβει και πάλι τον αριθμό #Α-1, η δεύτερη #Α-2 κ.ο.κ. 

Αυτό θα αποτρέψει ‘κενά’ στην αρίθμηση των παραστατικών, καθώς θα υπάρχουν ξεχωριστές σειρές αρίθμησης χωρίς να χρειαστεί να δεσμεύετε μία σειρά σε έναν τύπο εγγράφου.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?