Προς το παρόν, τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται από το elorus είναι αθεώρητα, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια διασύνδεση με φορολογικό μηχανισμό. Στο σχετικό μας  άρθρο μπορείτε να διαβάσετε ποιες κατηγορίες επαγγελμάτων έχουν απαλλαγή από την υποχρέωση χρήσης φορολογικού μηχανισμού για την έκδοση των παραστατικών τους. 

Αυτό που γενικά ισχύει είναι ότι για παροχή υπηρεσιών (B2B ή B2C) ή χονδρικό εμπόριο πλέον δεν χρειάζεται φορολογικός μηχανισμός, σε αντίθεση με την περίπτωση του λιανικού εμπορίου όπου υφίσταται ακόμα η υποχρέωση φορολογικής σήμανσης για τις συναλλαγές.


Μπορείτε, παρόλα αυτά, να παρακολουθήσετε τις πωλήσεις λιανικής σας δημιουργώντας τύπο παραστατικού γιια εσωτερική χρήση (Ρυθμίσεις-> Τύποι εγγράφων-> Προσθήκη). Σε κάθε περίπτωση, η εκτύπωση και αποστολή τέτοιου παραστατικού στις φορολογικές αρχές (myDATA), θα πρέπει να γίνεται μέσω του συστήματος έκδοσης.

Did this answer your question?