Ανεξάρτητα από την γλώσσα της εφαρμογής, έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε παραστατικά και προσφορές στη μητρική γλώσσα των πελατών σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε 7 διαθέσιμες γλώσσες:

  • Αγγλικά

  • Γαλλικά

  • Γερμανικά

  • Ελληνικά

  • Ιταλικά

  • Ισπανικά

  • Βουλγαρικά

Τη γλώσσα των παραστατικών μπορείτε να την ορίσετε δημιουργώντας ξεχωριστά πρότυπα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο με επιλεγμένη γλώσσα τα Αγγλικά και ένα με γλώσσα τα Γερμανικά.

Από το μενού Ρυθμίσεις-> Πρότυπα επιλέγετε ένα ήδη υπάρχον ή κάνετε κλικ για προσθήκη νέου και στο πεδίο Γλώσσα ορίζετε την επιθυμητή.

Τα στοιχεία εταιρείας σας σε ξένη γλώσσα

Δεν πρέπει να ξεχάσετε στο πρότυπο να εισάγετε τα στοιχεία της εταιρείας σας (επωνυμία, διεύθυνση κλπ) στην αντίστοιχη γλώσσα. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε πληροφορίες στις καρτέλες "'Όροι/σημειώσεις" και "Μηνύματα email" στη γλώσσα αυτή.

Τιμολόγηση σε ξένη γλώσσα

Τέλος, επιλέγετε το πρότυπο με την επιθυμητή γλώσσα κατά την προσθήκη παραστατικών (πχ. Πωλήσεις-> Προσθήκη), από το πεδίο Πρότυπο (εικόνα κάτω).

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?