Τα πιστωτικά παραστατικό αγορών αναφέρονται στην επιστροφή αγαθών από εσάς στον προμηθευτή σας. Χρησιμοποιούνται επίσης, σε περιπτώσεις που ο προμηθευτής, για οποιοδήποτε λόγο, σας προσφέρει κάποια έκπτωση σε ήδη τιμολογημένα είδη

Για να καταχωρήσετε τα πιστωτικά παραστατικά που σας εκδίδουν οι προμηθευτές σας στο Elorus επιλέγετε "(...) Περισσότερα -> Πιστωτικά προμηθευτή -> Προσθήκη.

Όπως ισχύει και για τα πιστωτικά πωλήσεων, μπορείτε στο πεδίο "Σχετικό παραστατικό" να βάλετε το παραστατικό αγοράς στο οποίο αναφέρεται ανεξαρτήτως αν το έχετε πληρώσει ή όχι.

Η φόρμα συμπλήρωσης (εικόνα κάτω) έχει πλήρη αντιστοιχία με αυτή των λογαριασμών.

Σημειώσεις:

  • Ποσά που συσχετίζονται με έργα αφαιρούνται από τα έξοδα- στην περίπτωση των 'χρεώσιμων', θα αφαιρεθούν και από τη χρέωση του πελάτη κατά την τιμολόγηση έργου
  • Προϊόντα που επεστράφησαν στον προμηθευτή, κατά την επιλογή τους στο "προϊόν" θα αφαιρεθούν αυτόματα και από την αποθήκη.

Εξόφληση πιστωτικού αγοράς

Για να είναι σωστό το υπόλοιπο του προμηθευτή μετά από μια επιστροφή που σας έκανε θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός της αξίας του πιστωτικού παραστατικού με το χρεωστικό. Αυτό μπορεί να γίνει προσθέτοντας μια πληρωμή είτε από τη σελίδα προβολής του παραστατικού πώλησης είτε από τη σελίδα του πιστωτικού κάνοντας "Χρήση πιστωτικού".

Έτσι, έστω κι αν η πίστωση γίνεται για λόγους αντιλογισμού ή έκπτωσης, θεωρούμε ότι εσείς επιστρέψατε τα είδη του παραστατικού αγοράς και ο προμηθευτής σας επέστρεψε την αξία του πιστωτικού σε εσάς.

Δημιουργία πιστωτικού από παραστατικό αγοράς

Για συντομία, μπορείτε να προσθέσετε πιστωτικό παραστατικό και μέσα από τη σελίδα τους παραστατικού αγοράς στο οποίο αναφέρεται η πίστωση.

Απλά από το κουμπί (...) κάνετε κλικ στο 'Δημιουργία πιστωτικού'.

Στη συνέχεια, μεταφέρεστε στη σελίδα προσθήκης πιστωτικού όπου ως Σχετικό παραστατικό έχει οριστεί αυτόματα το παραστατικό αγοράς και τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα για εξοικονόμηση χρόνου. Παρόλα αυτά, σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα ή περισσότερα από τα πεδία του εγγράφου.

Κάνοντας Αποθήκευση ως εκδόθηκε, το πιστωτικό δημιουργείται και εξοφλείται αυτόματα εφόσον το παραστατικό αγοράς ήταν απλήρωτο, συμψηφίζοντας το ποσό από το χρεωστικό παραστατικό. Δηλαδή, κάνει αυτόματα για εσάς την εξόφληση πιστωτικού με χρήση πιστωτικού που είδαμε παραπάνω.

Σε περίπτωση που το παραστατικό αγοράς ήταν εξοφλημένο, θα πρέπει να εξοφλήσετε το πιστωτικό χειροκίνητα με Προσθήκη (νέας) πληρωμής.

Η διαδικασία της εξόφλησης είναι αντίστοιχη με τα πιστωτικά πώλησης (με τις εισπράξεις να αφορούν την επιστροφή από προμηθευτή).

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?