Κατά τη δημιουργία ενός προϊόντος έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το απόθεμά του. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που θα εκδίδετε ένα παραστατικό πώλησης/λογαριασμό το οποίο θα το αφορά, το Elorus θα καταγράφει την πώληση ή αγορά όσον αφορά την ποσότητα και θα μεταβάλλει αυτόματα το αντίστοιχο απόθεμα. 

Πιο συγκεκριμένα, ως πώληση νοούνται όλες οι καταγραφές σε γραμμές προϊόντων που προκύπτουν κατά τις προσθήκες στο μενού "Πωλήσεις". Ακολούθως, αγορές καταγράφονται μέσω των προϊόντα αποθήκης που συμπεριλαμβάνονται στους "Λογαριασμούς". Επιπλέον, οι επιστροφές από τα πιστωτικά πώλησης αυξάνουν το απόθεμα-αντίστροφα από τα πιστωτικά από προμηθευτή καταγράφονται αντίστοιχες μειώσεις.

Τα προϊόντα παραστατικών που βρίσκονται σε προχέδια κατάσταση δεν λαμβάνονται υπόψιν στη διαχείριση αποθέματος μέχρι να εκδωθούν και το σύστημα δεν δεσμεύει τις ποσότητές τους.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από τη σελίδα προβολής του προϊόντος επιλέξτε «Επεξεργασία» και ενεργοποιήστε τη  «Διαχείριση αποθέματος» από το πεδίο.


Έτσι, για τα προϊόντα που συμμετέχουν σε παραστατικά αγοράς και τα πιστωτικά παραστατικά πώλησης το απόθεμα αυξάνεται ενώ για τα παραστατικά πώλησεων και τα πιστωτικά προμηθευτή το απόθεμα μειώνεται. Επιπλέον, το υπόλοιπο αποθέματος θα ενημερώνεται επίσης αυτόματα και θα είναι διαθέσιμο μέσα από την σελίδα προβολής του προϊόντος κάτω από το πεδίο «Απόθεμα».

Προσθήκη αποθέματος

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει ένα αρχικό απόθεμα, μπορείτε να το προσθέσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Μεταβολής αποθέματος" μέσα από την σελίδα προβολής του προϊόντος, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, βάζοντάς του θετικό τελεστή.

Σε περίπτωση που θέλετε να μεταβάλετε αρνητικά το απόθεμα χωρίς να προσθέσετε κάποιο παραστατικό μπορείτε να το κάνετε βάζοντας αρνητικό τελεστή στην παραπάνω φόρμα.

Διόρθωση αποθέματος

Η μεταβολή αποθέματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις που επιθυμείτε να διορθώσετε το απόθεμα σας. Αυτό μπορεί προκύψει σε περίπτωση που εκδώσετε ένα πιστωτικό τιμολόγιο σε πελάτη σας για εκπτωτικό σκοπό, στο οποίο δεν πρέπει να συμμετέχουν ποσοτικά τα προϊόντα που περιλαμβάνει. Επίσης, η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις απογραφής κατά τις οποίες χρειάζεται να τροποποιήσετε το απόθεμα, χωρίς να καταχωρήσετε κάποια περαιτέρω λογιστική κίνηση.

Ιστορικό μεταβολής αποθέματος

Εφόσον ενεργοποιηθεί , η λειτουργία διαχείρισης αποθέματος, θα δημιουργεί αυτόματα ένα «Ιστορικό μεταβολής αποθέματος» στο οποίο θα βλέπετε αναλυτικά τις κινήσεις στις οποίες συμμετείχε το προϊόν. Μπορείτε να φιλτράρετε το ιστορικό ανά περίοδο, τύπο εγγραφής και να ορίσετε ποιες στήλες θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά.

Αρνητικό απόθεμα

Στις "Ρυθμίσεις εφαρμογής" υπάρχει η επιλογή "Ενεργοποίηση αρνητικού αποθέματος". Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το Elorus θα σας αποτρέψει από την τιμολόγηση των προϊόντων που έχουν εξαντληθεί.

Προσοχή!

  • Η ρύθμιση δεν ισχύει για παραστατικά σε προσχέδια κατάσταση
  • Η ρύθμιση ισχύει μόνο για τα προϊόντα για τα οποία έχετε ενεργοποιήσει τη διαχείριση αποθέματος.  


Σημειώσεις

 
Αν δεν επιλέξετε να παρακολουθείται το απόθεμα, το Elorus δεν έχει ενεργοποιημένη αυτή την λειτουργία ως προεπιλογή για τα προϊόντα σας.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?