Αναζήτηση χρόνου
  • 21 Oct 2022
  • Συντελεστές

Αναζήτηση χρόνου


Περίληψη άρθρου

Πρόκειται για μία εναλλακτική εμφάνιση των εγγραφών χρόνου (μαζί με τη λίστα και το timesheet). Η εμφάνιση αυτή, όμοια και με τις λοιπές λίστες εγγραφών στο elorus, σας δίνει τη δυνατότητα χρήσης φίλτρων, ορισμού περιόδου και μαζικές ενέργειες διαχείρισης.

Ο σκοπός της εμφάνισης αυτής είναι ο γρήγορος εντοπισμός εγγραφών τις οποίες επιθυμείτε να διαχειριστείτε και τα κατάλληλα εργαλεία για να το πετύχετε.

Σημαντικό

Όπως και με τις λοιπές δυνατότητες καταγραφής χρόνου και διαχείρισης έργων, θα πρέπει να έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης για τις όποιες ενέργειες (για παράδειγμα, εάν δεν έχετε πρόσβαση σε χρόνο που καταγράφουν άλλοι χρήστες, στην καρτέλα θα εμφανίζονται μόνο οι δικές σας εγγραφές χρόνου).

Η αναζήτηση διατίθεται εντός του μενού "Χρόνος->
Αναζήτηση
".

1.png

Δείτε το παρακάτω παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητή η δυνατότητα:

Παράδειγμα Επανατιμολόγησης ωρών εργασίας (πολλαπλών χρηστών).

Έστω ότι έχουν τιμολογηθεί οι ώρες εργασίας που καταγράψατε για ένα έργο. Ωστόσο, το τελευταίο παραστατικό έπρεπε να ακυρωθεί. Τώρα που ήρθε η στιγμή να εκδοθεί το επόμενο παραστατικό πώλησης έχει προκύψει η ανάγκη οι ώρες που είχαν προηγουμένως τιμολογηθεί να εμφανιστούν στο νέο παραστατικό.

Το σύστημα θα μπορέσει να τις συμπεριλάβει στο επόμενο παραστατικό, εφόσον τις μαρκάρετε ως "μη τιμολογημένες". Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μεταβείτε στην Αναζήτηση χρόνου. Εκεί, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε χρονική περίοδο καθώς και Έργο από τα φίλτρα, όπως φαίνεται παρακάτω:

1.png

Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τις εγγραφές αυτές και να προχωρήσετε με 'Ενέργειες-> Μετατροπή επιλεγμένων σε μη τιμολογημένα".

1.png

Μετά το πέρας της ενέργειας θα μπορέσετε να μεταβείτε στο έργο μέσω του σχετικού μενού, στο παράδειγμα: Έργα-> Διαχείριση Social media-> Τιμολόγηση έργου. Εκεί θα εντοπίσετε και πάλι τις εγγραφές, μαζί με τον υπόλοιπο χρόνο που έχετε καταγράψει προς τιμολόγηση.

Παρατηρήσεις:

  • Οι λοιπές ενέργειες που υποστηρίζονται είναι η διαγραφή, καθώς και η αλλαγή κατάστασης από μη τιμολογημένες σε τιμολογημένες ώρες εργασίας.
  • Οι ενέργειες μπορούν να εκτελεστούν και μεμονωμένα, κάνοντας κλικ στο κουμπί περισσότερα (...), ενώ με κλικ στο μολυβάκι (βλ. εικόνα) δύναται να γίνει επεξεργασία της εγγραφής καθεαυτής.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;