Ενεργοποίηση διασύνδεσης myDATA
  • 19 Feb 2024
  • Συντελεστές

Ενεργοποίηση διασύνδεσης myDATA


Περίληψη άρθρου

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα έσοδα καθώς και τα έξοδα της επιχείρησης πρέπει να ενημερώνονται συστηματικά εντός της πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα έχει την ονομασία myDATA.

Το Εlorus διαθέτει την απαραίτητη διασύνδεση που θα σας επιτρέψει την άμεση αποστολή των παραστατικών πώλησης και άλλων εσόδων σας αυτόματα με την έκδοσή τους, καθώς και τη διαχείρισή τους σε σχέση με το myDATA με λίγα απλά βήματα.

Σημαντικό!

Πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον ΑΦΜ της επιχείρησής σας στο μενού Ρυθμίσεις > Οργανισμός. Πρόκειται για απαραίτητη πληροφορία για τη μετέπειτα αποστολή των παραστατικών σας στο myDATA.

Ενεργοποίηση διασύνδεσης

Στο μενού Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εφαρμογής > καρτέλα Διασυνδέσεις θα βρείτε την εφαρμογή myDATA. Κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση.

Ενεργοποίηση διασύνδεσης με το myDATA

Σημείωση

Οι επόμενες 2 παράγραφοι, Ρύθμιση φόρων και Ρύθμιση τύπων εγγράφων, δεν εμφανίζονται σε όλους τους οργανισμούς που εγκαθιστούν τη διασύνδεση, παρά μόνο σε αυτούς που είχαν δημιουργηθεί πριν τον Οκτώβριο του 2020 (όταν και το myDATA προστέθηκε ως λειτουργικότητα στο Elorus).

Το πιθανότερο επομένως είναι τα δύο επόμενα βήματα να μη σας ζητηθούν, οπότε και μπορείτε απλά να προχωρήσετε τον οδηγό στο βήμα που αφορά τα στοιχεία της επιχείρησης.

Ρύθμιση φόρων

Στο σημείο αυτό είναι πιθανό να σας ζητηθεί από το σύστημα να συσχετίσετε Φόρους βάσει κατηγοριών ΑΑΔΕ. Στην πραγματικότητα, η ρύθμιση αφορά τις κατηγορίες ΑΑΔΕ για φόρους που έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί χωρίς τη σχετική αντιστοιχία.

Εάν η σελίδα αυτή ΔΕΝ εμφανιστεί, σημαίνει ότι όλοι οι φόροι στον οργανισμό σας έχουν ήδη λάβει κατηγορία ΑΑΔΕ. Μπορείτε να ελέγξετε στις ρυθμίσεις και να συνεχίσετε την ενεργοποίηση myDATA με τα επόμενα βήματα του οδηγού.

Συσχέτιση φόρων με κατηγορία ΑΑΔΕ

Προσοχή!

Η συσχέτιση φόρων με την αντίστοιχη κατηγορία ΑΑΔΕ μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την αποθήκευσή της.

Στο μενού Ρυθμίσεις > Φόροι μπορείτε να ελέγξετε σε ποια κατηγορία ΑΑΔΕ εφαρμόζεται ο κάθε διαθέσιμος συντελεστής.

Ρύθμιση τύπων εγγράφων (ορισμός Λογιστικών Προτύπων)

Επίσης, εάν έχουν δημιουργηθεί επιπλέον τύποι εγγράφων στο σύστημα, θα χρειαστεί να ορίσετε σε ποιο λογιστικό πρότυπο αναφέρονται οι τύποι όλων των χρεωστικών και πιστωτικών εγγράφων που διαθέτει ο οργανισμός σας είτε δημιουργήθηκαν από εσάς είτε από το σύστημα.

Εάν το πεδίο ΔΕΝ εμφανιστεί, σημαίνει ότι όλοι οι τύποι εγγράφων στον οργανισμό σας έχουν ήδη λάβει κατηγορία ελληνικών λογιστικών προτύπων. Μπορείτε να ελέγξετε στις ρυθμίσεις και να συνεχίσετε την ενεργοποίηση myDATA με τα επόμενα βήματα του οδηγού.

Οι προεπιλογές που θα δείτε βασίζονται στους τύπους εγγράφων που δημιουργήθηκαν συστημικά.

Συσχέτιση τύπων εγγράφων με κατηγορία myDATA

Κάθε κατηγορία λογιστικού προτύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά σε αυτή τη διαδικασία. Στο παραπάνω παράδειγμα, ο τύπος "Τιμολόγιο Χονδρικής" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Τιμολόγιο Πώλησης καθώς το πρότυπο είναι σε χρήση στο "Τιμολόγιο". Το πρόβλημα θα λυθεί με αλλαγή του πεδίου σε Εσωτερική χρήση, όπως φαίνεται στην εικόνα:

1.png

Προσοχή!

Ο συσχετισμός των τύπων εγγράφων με τα λογιστικά πρότυπα είναι ενέργεια μη αναστρέψιμη και θα πρέπει να γίνει σωστά.

Καταχώρηση στοιχείων επιχείρησης

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της διασύνδεσης με το myDATA, καλείστε πλέον να συμπληρώσετε μια φόρμα αντίστοιχη της παρακάτω εικόνας.

Φόρμα ενεργοποίησης διασύνδεσης με myDATA

Όνομα χρήστη myDATA & Subscription key

Τις πληροφορίες αυτές θα τις βρείτε εφόσον πρώτα έχετε δημιουργήσει ένα νέο χρήστη μέσα από την εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ. Για να το πετύχετε αυτό θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα της ΑΑΔΕ και να πατήσετε στην επιλογή Εγγραφή στο myDATA Rest API, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εγγραφή στο myDATA REST API-Σελίδα ΑΑΔΕ

Αφού λοιπόν ολοκληρώσετε την είσοδο στην εφαρμογή myDATA χρησιμοποιώντας τα εταιρικά σας στοιχεία στο TAXISnet, θα δείτε το περιβάλλον της εφαρμογής μέσα από το οποίο θα πρέπει να επιλέξετε και πάλι Εγγραφή στο myDATA REST API.

myDATA REST API-2η σελίδα

Βρίσκεστε πλέον στην ειδική σελίδα διαχείρισης κωδικών του myDATA και θα πρέπει τώρα να κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα εγγραφή χρήστη και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.

Νέα εγγραφή χρήστη για το REST API

Αφού δημιουργήσετε τους κωδικούς σας, για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της διασύνδεσης, θα πρέπει πίσω στο Elorus να συμπληρώσετε τα πεδία Όνομα χρήστη myDATA και Subscription Key με τα αντίστοιχα στοιχεία που μόλις δημιουργήσατε.

Τα πεδία "Όνομα χρήστη" και "Subscription key", όπως εμφανίζονται στη σελίδα της ΑΑΔΕ

Προεπιλεγμένη κατηγορία εσόδων

Καθορίστε την προέλευση της κύριας πηγής εσόδων σας. Το πεδίο αυτό θα σας βοηθήσει να χαρακτηρίζετε τα παραστατικά πωλήσεων γρηγορότερα, με βάση τις προδιαγραφές του myDATA. Φυσικά, θα μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές κατά την καταχώρηση του εκάστοτε παραστατικού πώλησης.

Προεπιλεγμένη κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ

Εάν η εταιρεία σας βρίσκεται υπό καθεστώς εξαίρεσης ΦΠΑ, μπορείτε να δηλώσετε τον λόγο. Αυτή η τιμή θα προσυμπληρώνεται σε όλες τις γραμμές παραστατικών που έχουν μηδενικό ΦΠΑ ώστε να δουλεύετε γρηγορότερα. Εάν έχετε περισσότερες από μία περιπτώσεις απαλλαγής, θα εξυπηρετούσε καλύτερα η εισαγωγή αυτής που χρησιμοποιείται συχνότερα και στις λοιπές περιπτώσεις να αλλάζει κατά την προσθήκη παραστατικού πώλησης.

Πολιτική υποβολής

Τα παραστατικά θα αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ με την έκδοσή τους. Παρόλα αυτά, έχετε τη δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής συμπεριφοράς του συστήματος σε περίπτωση σφάλματος κατά την αποστολή στο myDATA. Πιο συγκεκριμένα:

Αυστηρή πολιτική: σε περίπτωση σφάλματος κατά την υποβολή, το σύστημα δε θα επιτρέψει την έκδοση του παραστατικού.

ή

Ελαστική πολιτική: με την επιλογή της, το σύστημα θα επιτρέπει πάντα την έκδοση του παραστατικού, ανεξάρτητα με την έκβαση της υποβολής του στο myDATA. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την υποβολή, θα πρέπει εσείς να φροντίσετε για την αποστολή του σε δεύτερο χρόνο, χειροκίνητα.

Κωδικός υποκαταστήματος

Το πεδίο αυτό αφορά επιχειρήσεις με υποκαταστήματα. Δεδομένου ότι στο Elorus κάθε υποκατάστημα θα πρέπει να έχει τον δικό του οργανισμό, εδώ συμπληρώνετε τον κωδικό υποκαταστήματος που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο οργανισμό. Εάν δεν έχετε υποκαταστήματα ή εάν ο τρέχων οργανισμός αντιστοιχεί στην έδρα της επιχείρησης, αφήστε το πεδίο κενό.

Αποθήκευση αλλαγών

Αφού συμπληρώσετε τα πεδία της φόρμας διασύνδεσης, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση ώστε να καταχωρηθούν οι αλλαγές σας. Πλέον η διασύνδεση με το myDATA εχει ενεργοποιηθεί και θα πρέπει δίπλα από τη σχετική καρτέλα να εμφανίζεται η ένδειξη Εγκατεστημένο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Παράλληλα, στο κεντρικό μενού της εφαρμογής εμφανίζεται μια νέα επιλογή myDATA μέσω της οποίας μπορείτε να διαχειρίζεστε όλες τις υποβολές παραστατικών στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Μενού myDATA στο Elorus


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;